Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kuopion kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunkirakennelautakunta
Pöytäkirja 22.04.2020/Pykälä 94

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa


 

 

§ 94

Asianro 3082/00.02.03/2020

 

 

Toimintasäännön muutosehdotus puunmyyntivaltuuksien osalta

 

 

Kiinteistöjohtaja Lauri Lytsy
Maaomaisuuden hallintapalvelujen tukipalvelut

 

Puutavaramarkkinoilla on viimeisen vuoden aikana tapahtunut voimakas toimintaympäristön muutos ja puutavaramarkkinat ovat viime kuukausina kriisiytyneet. Muutos markkinoilla on aiheutunut Keski-Euroopan mittavista hyönteistuhoista, metsäteollisuuden lakoista ja viimeisimpänä koronaviruksen aiheuttamista markkinahäiriöistä. Järeän puutavaran kysyntä on laskenut voimakkaasti ja myös kaupungilla on ollut vaikeuksia saada myytyä kaikkea havupuista tehtyä järeää puutavaraa. Vastaavaa ei ole tapahtunut vuosikymmeniin. Kaupungin puutavaran toimituskaupan ostaja on vedonnut force majeure -tilanteeseen. Keski-Euroopan hyönteistuhoille ei ole näköpiirissä nopeaa ratkaisua, joten muuttunut tilanne tullee jatkumaan pitkään.

 

Toimintaympäristön muutoksen johdosta on kaupungin puutavaran myyntistrategian muutosta syytä harkita uudelleen. Puutavaralajien toimituskaupan osuutta kaupungin kokonaismyynnistä tulisi pienentää ja toimituskaupan myyntierästä tulisi nykyistä kuitupuuvaltaisempi. Kuitupuu näyttäisi markkinoilla kiinnostavan melko tasaisesti. Kuopion seudulla on kuitupuun ostajia noin 3–4 ja sahapuun ostajia noin 6–7 leimikon sijainnista riippuen. Tavoitteena on muuttaa myyntistrategiaa siten, että potentiaalisille sahapuun ostajille tarjotaan sellaisia sahapuueriä, joista he markkinatilanne huomioon ottaen voivat olla kiinnostuneita. Tukkivaltaisia päätehakkuuleimikoita tulee kilpailuttaa pystymyynteinä ja lisäksi harvennusleimikoilta tulevaa sahatukkia voidaan myydä/kilpailuttaa leimikosta tulevasta kuitupuusta erilliserinä.

 

Sahojen puun osto on nykyisessä markkinatilanteessa hektistä ja sahat toimivat pienillä raaka-ainevarannoilla. Tästä seuraa, että sahat ostavat puuta nopealla sykkeellä ja myös kaupungin sahapuiden myyntiprosessin tulisi olla mahdollisimman nopea. Myyntiprosessin nopeuttamiseksi pienempien myyntierien päätösvaltaa esitetään siirrettäväksi viranhaltijatasolle. Tällä saadaan puutavaran myyntiprosessia lyhennettyä muutamalla viikolla, mikä voi olla ratkaisevaa sahatukin myynnissä nykytilanteessa. Kaupunginmetsänhoitajan myyntivaltuus toimintasäännössä on 500 k-m3:ä, mutta myyntivaltuutta ei ole juurikaan käytetty, koska siihen ei ole ollut tarvetta. Käytännössä lähes kaikki kaupungin puutavara on myyty toimituskaupalla. Myyntiprosessin nopeuttamiseksi kaupunginmetsänhoitajan myyntivaltuutta esitetään lisättäväksi 3 000 k-m3:iin ja lisäksi esitetään kiinteistöjohtajalle myyntivaltuutta aina 5 000 k-m3: iin asti. Esitetyt myyntimäärät vastaavat raha-arvoltaan pystykaupoissa suuruusluokaltaan kaupunginmetsänhoitajan ja kiinteistöjohtajan toimintasäännön mukaisia hankintavaltuuksia.

 

Aihekokonaisuus on monitahoinen ja lautakunnan kokouksessa esitetään tarkempi kokonaiskuvaus myyntistrategiasta, puumarkkinoiden tilanteesta sekä lisäperusteluja esitykselle.

 

 

Vaikutusten arviointi                     Esitetty muutos vaikuttaa puutavaran myynnin joustavuuteen ja sillä on mahdollista saavuttaa parempi tulos puutavaran myynnin muuttuvilla markkinoilla.

 

 

Esitys                                                Kaupunkirakennelautakunta päättää muuttaa kaupunkiympäristön palvelualueen toimintasääntöä siten, että kaupunginmetsänhoitajalla on oikeus myydä puutavaraa 3 000 k-m3:n ja kiinteistöjohtajalla 5 000 k-m3:n erissä.

 

 

Liitteet

1

3082/2020 Ote kaupunkiympäristön palvelualueen toimintasäännöstä

 

 

                                                          Valmistelija                                                               

Seppo Jauhiainen

puh. +358 400 577 330

                                                          etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

 

 

Päätösehdotus                               Apulaiskaupunginjohtaja Jari Kyllönen

 

Lautakunta hyväksyy kiinteistöjohtajan esityksen.

 

 

Päätös                                              Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

Merkitään, että kaupunginmetsänhoitaja Seppo Jauhiainen poistui kokouksesta tämän asian käsittelyn jälkeen.

 

 

 

 

 

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa