Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kuopion kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunkirakennelautakunta
Pöytäkirja 22.04.2020/Pykälä 97

Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa


 

 

§ 97

Asianro 8350/10.03.01.00/2019

 

 

Soikkokuja välillä Kiulukuja - Leirikyläntie, katu- ja hulevesisuunnitelmaehdotuksen nähtäville asettaminen

 

 

Apulaiskaupunginjohtaja Jari Kyllönen
Kaupunginhallitus

 

Kohde                                              Katu- ja hulevesisuunnitelma koskee Soikkokujaa välillä Kiulukuja – Leirikyläntie. Kohde sijaitsee Jynkän kaupunginosassa (25).

 

Lähtökohdat                                    Soikkokuja on tonttikatu. Asemakaavaan on merkitty osa kadusta jalankululle varatuksi katualueeksi, tonttien 25-61-3 ja 4 rajalta tontin 25-79-1 ajoneuvoliittymään.

 

Kadulla on liikennemerkein osoitettu moottoriajoneuvoilla ajo kielletty, mutta sallittu huoltoajo. Tontille 25-61-4 ajoneuvoliittymä on Leirikyläntieltä. Rakennusluvan mukaisessa asemapiirustuksessa tontille 61-4 ei osoitettu ajoneuvo- eikä jalankulkuliittymiä Soikkokujan puolelle. Tonteille 25-1,2, ja 3 on ajoneuvoliittymät Soikkokujalta.

 

Alueelta on saatu palautetta häiritsevästä läpiajosta, vaikka se on liikennemerkein kielletty. Palautetta on saatu myös hulevesien ohjautumisesta tonteille.

 

Rakenteelliset ja liikenteelliset ratkaisut

 

Kadulle on suunniteltu kolme kavennusta. Kavennuksen kohdalla asfaltoidun kadun leveys on 2,5 metriä, muutoin 4 metriä. Kivetyt kavennukset on erotettu ajoradasta 12 cm korkealla reunatuella.

 

Kadulla on yksipuolinen kallistus.

 

Kadun länsireunaan on esitetty ns. yliajokivi (etureuna 3 cm ja takareuna 8 cm) estämään hulevesien ohjautuminen tonteille.

 

 

Soikkokujan Leirikyläntien puoleisessa päässä olevat kadunvarsipysäköintipaikat jäävät ennalleen.

 

Kadun valaistus säilyy nykyisellään.

 

Hulevesijärjestelmä                       Katu kuivatetaan hulevesikaivoin ja -viemärein. Luonnontilaiselta alueelta tulevat vedet ohjataan ojapainanteella hulevesikaivoon.

 

Hulevesiviemäriä on tarpeen rakentaa n. 60 metrin matkalle. Hulevesiviemäri puretaan Soikkokujan ja Leirikyläntien liittymässä olevaan katuviheralueeseen.

 

Kadun itäreunassa oleva nykyinen ojapainanne korjataan tontin 25-79-1 kohdalta.

 

Esteettömyys                                  Suunnitteluratkaisut täyttävät esteettömyydelle asetetun perustavoitetason.

 

Kunnossapitoluokka                      Soikkokuja on III luokan kunnossapitoluokassa.

 

Kustannukset                                  Soikkokujan saneerauksen kustannusarvio on noin 40 000 e. Kustannusarvio sisältää kadun ja hulevesiverkoston rakennuskustannusten lisäksi suunnittelu- ja rakennuttamiskustannukset.

 

Aikataulu                                         Saneeraus on tarkoitus toteuttaa 2020 tai 2021.

 

 

Vaikutusten arviointi                     Hankkeella ei ole ilmastopoliittisia eikä yritysvaikutuksia. Ajoradan kavennukset parantava liikenneturvallisuutta.

 

 

Esitys                                                Esitän, että kaupunkirakennelautakunta hyväksyy katu-ja hulevesisuunnitelmaehdotuksen nähtävilläoloa varten.

 

Liitteet

17

8350/2019 Soikkokuja Sijaintikartta

 

18

8350/2019 asema. ja poikkileik. Soikkokuja

 

 

Paula Pakarinen

puh. +358 44 718 5422

                                                          etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

 

 

Päätösehdotus                               Apulaiskaupunginjohtaja Jari Kyllönen

 

Lautakunta hyväksyy apulaiskaupunginjohtajan esityksen.

 

 

Päätös                                              Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

 

 

 

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa