Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kuopion kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Hyvinvoinnin edistämisen lautakunta
Pöytäkirja 17.06.2020/Pykälä 46

Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa


 

 

§ 46

Asianro 4412/10.03.01.00/2019

 

 

Puijon hissin ja ympäristön yleissuunnitelmaluonnos/ hyvinvoinnin edistämisen lautakunnan lausunto

 

 

Hyvinvoinnin edistämisen johtaja Janne Hentunen

 

                                                          Kaupunkirakennelautakunta on kokouksessaan 27.5.2020 § 119 hyväksynyt Puijon hissin ja ympäristön yleissuunnitelmaluonnoksen ehdotusaineiston asetettavaksi yleisesti nähtäville.

 

Yleissuunnitelmaluonnos on nähtävänä 1.6.–30.6.2020. Kuopion kaupungin viher- ja virkistysaluesuunnittelu on kirjeellään 28.5.2020 pyytänyt Hyvinvoinnin edistämisen palvelualueen lausuntoa Puijon hissin ja ympäristön yleissuunnitelmaluonnoksesta 30.6.2020 mennessä.

 

Yleissuunnittelutyön tavoitteena on uusia ja monipuolistaa käyttöikänsä päähän tulleen nykyisen hissin käyttöä sekä parantaa lakialueen ja metsäalueiden saavutettavuutta, toiminnallisuutta sekä eri käyttäjäryhmien liikkumisturvallisuutta. Uusittava hissi mahdollistaa nykyistä monipuolisemman käytön, parantaen lakialueen saavutettavuutta myös urheilulaakson suunnasta. Parannetut luontoreitit mahdollistavat myös liikkumisrajoitteisten henkilöiden pääsyn lakialueen metsäalueille.

 

Nykyinen tuolihissi on elinkaarensa päässä ja tarve uuden tuolihissin rakentamiseen on todellinen. Myös Puijon urheilulaakson kehittämistoimenpiteet ja lakialueelle suunnitellut uudet toiminnot luovat painetta koko alueelle ja siten myös tuolihissin monikäytölle.

 

Suunnitelmaselostuksen mukaan arvio hissin käyttäjäryhmistä jakaantuisi siten, että mäkihyppääjät käyttäisivät noin 20 prosenttia kokonaiskäytöstä, laskettelijat 30 %, pyöräilijät 15 %, ulkoilijat ja Puijon alueen aktiviteettien käyttäjät 25 % ja vammautuneet 10 %.

 

Hissin toteutussuunnittelun yhteydessä tulee hissin turvallisuussuunnitelma tehdä kattavana ja siinä tulee huomioida eri käyttäjäryhmien käytön tarpeet, sekä taloudelliset vaikutukset. Mikäli pääasiallisena käyttäjäryhmänä on kaupallisen toimijan (esim. Puijo Peak Oy) asiakkaat, tulee tällöin huomioida valtioneuvoston asetus köysiratalaitteistojen käytöstä ja tarkastamisesta (220/2018) 2 § Köysiratalaitteistosta vastuussa oleva henkilö. Vastuussa olevan henkilön tulee olla tällöin suurimman käyttäjän, eli kaupallisen toimijan henkilö. Toteutussuunnitelmassa tulisi lisäksi huomioida esisopimukset hissin käytöstä.

 

 

Vaikutusten arviointi                     Liitteenä

 

Esitys                                                Esitän, että hyvinvoinnin edistämisen lautakunta esittää edellä mainitun lausuntonaan Kuopion kaupungin viher- ja virkistysaluesuunnittelulle Puijon hissin ja ympäristön yleissuunnitelmaluonnokseen.

 

Liitteet

8

4412/2019 Puijon hissi ja ympäristö, hissi, VIH 2475, suunnitelmaselostus

 

9

4412/2019 Puijon hissi ja ympäristö, hissi, VIH 2475-7, asemapiirustus, pituusleikkaus, poikkileikkaukset

 

10

4412/2019 Puijon hissi ja ympäristö, luontoreitit VIH 2475-5, eteläinen, asemapiirustus

 

11

4412/2019 Puijon hissi ja ympäristö, luontoreitit, VIH 2475, suunnitelmaselostus

 

12

4412/2019 Puijon hissi ja ympäristö, luontoreitit, VIH 2475-4, pohjoinen, asemapiirustus

 

13

4412/2019 Puijon hissi ja ympäristö, piha ja pysäköintialue, VIH 2475, suunnitelmaselostus

 

14

4412/2019 Puijon hissi ja ympäristö, piha ja pysäköintialue, VIH2475-1, asemapiirustus

 

15

4412/2019 Puijon hissi ja ympäristö, piha ja pysäköintialue, VIH2475-2, alueleikkaukset

 

16

4412/2019 Puijon hissi ja ympäristö, piha ja pysäköintialue, VIH2475-3, tyyppipoikkileikkaukset

 

17

4412/2019 Puijon_lakialueen_maisemaselvitys_lowres

 

18

4412/2019 Lausuntopyyntö, Puijon hissin ja ympäristön yleissuunnitelmaluonnos

 

19

4412/2019 Vaikutusten arviointi

 

 

                                                          Valmistelija                                                               

Saku Kekäläinen

puh. +358 44 718 2515

Ilja Venäläinen

puh. +358 44 718 2500

                                                          etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

 

 

 

Päätösehdotus                               Apulaiskaupunginjohtaja Pekka Vähäkangas

 

Hyvinvoinnin edistämisen lautakunta päättää hyväksyä hyvinvoinnin edistämisen johtajan esityksen.

 

 

Päätös                                              Mikko Lankinen esitti, että asia palautetaan uudelleen valmisteluun. Ritva Hakulinen kannatti Lankisen esitystä.

 

Puheenjohtaja totesi, että on tehty esittelijän ehdotuksesta poikkeava kannatettu muutosesitys, joten asiasta on äänestettävä. Puheenjohtaja ehdotti, että asiasta järjestetään nimenhuutoäänestys. Käsittelyjärjestysehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

Ne, jotka kannattavat esittelijän esitystä, äänestävät "JAA" ja ne, jotka kannattavat Lankisen ehdotusta, äänestävät "EI". Äänestysehdotus hyväksyttiin.

 

Suoritetussa nimenhuutoäänestyksessä esittelijän esitys sai 9 (yhdeksän) ääntä (Hanhela, Savolainen, Kiflie, Nykänen, Reijula, Rytsy, Savolainen-Lipponen, Väisälä, Pietikäinen) ja Lankisen esitys 2 (kaksi) ääntä (Lankinen, Hakulinen), joten esittelijän ehdotus hyväksyttiin.

 

Lautakunta päätti lisätä lausuntoon seuraavan lauseen kappaleen kuusi jälkeen: Mikäli hissin käyttö ja ylläpito edellyttää hyvinvoinnin edistämisen palvelualueelta henkilöstöresurssia, tulee tähän varata ja myöntää tarvittava määräraha palvelualueen talousarvioon.

 

 

 

 

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa