Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kuopion kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunkirakennelautakunta
Pöytäkirja 21.04.2021/Pykälä 82

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa


 

 

§ 82

Asianro 3674/08.00.00/2021

 

 

Kuopion kaupungin ohjeistus sähköisten potkulautojen operoinnille

 

 

Kaupungininsinööri Ismo Heikkinen
Rakentamisen ja kunnossapidon tukipalvelut

 

Viime vuosina sähköpotkulautojen vuokraus on lisääntynyt Suomessa ja laajentunut useaan eri kaupunkiin. Myös Kuopion kaupunkiin on oltu yhteydessä parin vuokraustoimintaa harjoittavan yrityksen toimesta. Tasapuolisen kohtelun ja turvallisuuden varmistamiseksi ovat kaupungit yleensä laatineet omat ohjeistuksensa sähköpotkulautojen operoinnille. Näin ollen myös Kuopion kaupungin tulee toimintaan varautua hyväksymällä ohjeistus.

 

Suomessa toimivien yrityksien on noudatettava Suomen lakeja ja asetuksia. Kaupungin suorat keinot puuttua sähköpotkulautojen vuokraustoimintaan ovat rajalliset. Tämän vuoksi katsotaan tärkeäksi laatia ohjeistus mahdollisesti tulevaisuudessa Kuopiossa operoiville sähköpotkulautojen vuokrausta harjoittaville yrityksille. Ohje ei ole velvoittava, mutta on avain hyvään yhteistyöhön kaupungin ja operaattorin välillä. Ohjeistus on laadittu mm. Jyväskylästä saatujen kommenttien ja dokumentteihin pohjautuen, jossa sähköpotkulaudat otettiin käyttöön kesäksi 2020.

 

Sähköpotkulaudat ovat kevyitä sähköajoneuvoja ja ne rinnastetaan polkupyöriin. Sähköpotkulautojen suurin sallittu ajonopeus saa olla enintään 25 km/h ja niiden käytössä on noudatettava vastaavia liikennesääntöjä kuin polkupyörällä ajettaessa. Sähköpotkulaudoilla ei saa siis ajaa yli 12-vuotiaat jalkakäytävällä ja kypärän käyttö on suositeltavaa. Sähköpotkulautojen pysäköinti on tapahduttava siten, että pysäköinnistä ei aiheudu vaaraa tai merkittävää haittaa muille liikkujille. Esteettömyyteen on kiinnitettävä erityistä huomiota.

 

Ohjeistuksen liitteenä on myös kartta, jossa on esitetty sähköpotkulautojen pysäköintikieltoalueet ja alhaisemman nopeusrajoituksen alueet. Pysäköintikieltoalueiksi on määritelty ruutukaavakeskustassa sijaitsevat historialliset puistot. Nämä ovat myös kaupunkipyörien osalta pysäköintikieltoalueina. Tämän lisäksi liikenneturvallisuuden vuoksi on pysäköintikieltoalueiksi osoitettu tietyt sillat. Alhaisemman nopeusrajoituksen alueiksi on määritelty kävelykeskustassa olevat kävelykadut, kauppatori, satamatori ja sataman aallonmurtajan alueet. Alhaisempi nopeusrajoitus on 8 km/h, joka perustuu mm. Jyväskylästä saatuihin kokemuksiin. Ohjeistukseen, pysäköintikieltoalueisiin ja alhaisemman nopeusrajoituksen alueihin voi päivitystarpeita tulla nopeallakin aikataululla. Tämän vuoksi kaupunkirakennelautakunnalle esitetään, että jatkossa ohjeistusta voidaan päivittää kunnossapitopäällikön päätöksellä.

 

 

Vaikutusten arviointi                  Sähköpotkulautojen vuokraustoiminta on Suomessa melko uutta toimintaa. Järjestelmien toimivuuteen liittyy vielä myös jonkin verran epätietoisuutta. Vielä ei ole riittävästi tietoa millaiseksi osaksi liikennejärjestelmää ja liikkumispalveluja sähköpotkulaudat muodostuvat. Liikenneturvallisuus, esteettömyys ja kunnossapidon toimet tulevat usein ilmi huolenaiheina. Näihin voidaan kiinnittää huomiota viestinnällä ja hyvällä yhteistyöllä kaupungin ja operointia harjoittavien yrityksien kesken. Kokemusta näistä asioista kertyy vain mahdollistamalla nämä uudet liikkumispalvelut kokeilujen kautta. Vaikutusta liikenneturvallisuuteen on alkuvaiheessa mahdoton arvioida. Ohjeistuksen laatimisella on positiiviset yritysvaikutukset. Ohjeistuksella mahdollistetaan sähköpotkulautavuokrausta tekevien yritysten toiminta yhdenvertaisesti Kuopiossa.

 

 

Esitys                                           Esitän, että kaupunkirakennelautakunta hyväksyy liitteenä olevan ohjeistuksen sähköisten potkulautojen operointiin.

 

Lisäksi esitän, että tarvittaessa päivityksiä ohjeistukseen ja karttaliitteisiin voidaan tehdä kunnossapitopäällikön viranhaltijapäätöksellä.

 

 

Liitteet

1

3674/2021 Ohjeistus sähköisten potkulautojen operoinnille

 

2

3674/2021 Kartta pysäköintikieltoalueista ja alhaisemman nopeusrajoituksen alueista

 

 

                                                    Valmistelija                                                       

Hanna Väätäinen

puh. +358 44 718 5318

                                                    etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

 

 

Päätösehdotus                           Apulaiskaupunginjohtaja Jari Kyllönen

 

Lautakunta hyväksyy kaupungininsinöörin esityksen.

 

 

Päätös                                         Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

 

 

 

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa