Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kuopion kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunkirakennelautakunta
Pöytäkirja 21.04.2021/Pykälä 83

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa


 

 

§ 83

Asianro 499/10.03.01.00/2021

 

 

Viherpalveluohjelma, uimarannat 2021 - 2030

 

 

Apulaiskaupunginjohtaja Jari Kyllönen
Kaupunginhallitus

                                                   

Kuopion kaupungin yleisillä alueilla olevat uimarannat ovat Kuopion kaupunkiympäristön palvelualueen vastuulla. Kuntaliitokset ovat tuoneet viime vuosina kaupungille ylläpidettäväksi lisää uimarantoja. Tällä hetkellä Kuopiossa on 59 uimarantaa.

 

Kuopion strategian 2030 tavoitteen mukaan on olla hyvän elämän pääkaupunki, joka on edelläkävijä terveys-, ympäristö- ja hyvinvointiosaamisessa. Uimarantaohjelma on laadittu tukemaan tätä strategian tavoitetta, lisäämään osaltaan hyvinvointia ja arjen rikkautta.

 

Kaupunkirakennelautakunta hyväksyi em. ohjelman nähtävillä oloa varten 3.2.2021. Ohjelma oli julkisesti nähtävänä 11.2 - 12.3.2021, jolloin siitä jätettiin kaksi (2) saman sisältöistä kannanottoa. Kannanotot ja niihin annettavat vastineet on koostettu liitteessä. Saaduilla kannanotoilla ei ole vaikutusta ohjelmaan.

 

Ohjelman toteutus ja valmistelu

 

Ohjelman valmistelemisesta on vastannut ohjausryhmä, jossa oli jäseniä kaupunkisuunnittelupalveluista, rakentamisen ja kunnossapidonpalveluista, maaomaisuuden hallintapalveluista sekä ympäristövalvonnasta. Keväällä 2019 laadittiin Kuopion kaupungin suunnittelupalveluiden toimesta kysely Kuopion kaupungin uimarantojen käyttäjille. Varsinainen ohjelman laatimistyö käynnistyi helmikuussa 2020 työryhmän kokoontumisella ja lähtöaineiston kokoamisella. Kesällä 2020 tehtiin maastokartoitus kaikille Kuopion kaupunkiympäristön palvelualueen hallinnoimille uimarannoille.

 

Ohjelman tavoitteet ja jatkotoimenpiteet

 

Ohjelman pääasiallinen tavoite on toimia työkaluna uimarantojen ja uimapaikkojen hallinnassa, sekä apuna suunnitteluresurssien ja investointien aikatauluttamisessa. Ohjelman tavoitteena on myös jakaa tietoa kuntalaisille eri uimarantojen palveluista ja niiden saavutettavuudesta. Raporttia päivitetään jatkossa kymmenen vuoden kierrolla.

 

 

Vaikutusten arviointi                  Uimarannat ja uimapaikat tarjoavat kaikille kuntalaisille mahdollisuuden hyvinvointia lisäävään virkistäytymiseen, vapaa-ajan viettoon ja kuntoliikuntaan eri puolilla kaupunkia. Uimarannat tarjoavat vapaasti käytettävät palvelut myös kaupungissa vieraileville matkailijoille. Kesäisin uimarannat tukevat myös lukuisia elinkeinoelämän palveluja.

 

Uimarantojen viherpalveluohjelma tukee kaupungin strategisia tavoitteita asukkaiden hyvinvoinnin, kaupungin kasvun sekä yritysvaikutusten ja vetovoimaisuuden osalta.

 

 

Esitys                                           Esitän, että kaupunkirakennelautakunta hyväksyy Viherpalveluohjelman, Uimarannat 2021 - 2030 jatkosuunnittelussa ohjeellisesti noudatettavaksi ja merkitsee tiedoksi saadut kannanotot ja muistutukset ja esittää ohjelman edelleen kaupunginhallitukselle tiedoksi.

 

 

Liitteet

3

499/2021 kannanotot ja muistutukset vastineineen

 

 

                                                    Valmistelija                                                       

Matti Nikoskelainen

puh. +358 44 718 5711

                                                    etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

 

 

Päätösehdotus                           Apulaiskaupunginjohtaja Jari Kyllönen

 

Lautakunta hyväksyy apulaiskaupunginjohtajan esityksen.

 

 

Päätös                                         Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

 

 

 

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa