Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kuopion kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunkirakennelautakunta
Pöytäkirja 21.04.2021/Pykälä 84

Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa


 

 

§ 84

Asianro 7693/10.02.03/2020

 

 

Tiedonanto valmistelusta, asemakaavan muutos / Siikaniemi

 

 

Apulaiskaupunginjohtaja Jari Kyllönen
Kaupunginhallitus

 

Kiinteistö Oy Kuopion Siikaranta 4 ja Kiinteistö Oy Kuopion Siikaranta 9 ja 12 (8-65-17, 18 ja 28), Kuopion Siikaranta 5 (8-65-16), Power-Market Oy (8-65-34) ja L-House Oy (8-65-35 ja 36) ovat hakeneet asemakaavan muuttamista tavoitteenaan mahdollistaa liike- ja toimistorakentamista sekä matkailu- ja liikuntapalveluja (mm. hotelli). Asemakaavan muutokseen on tarkoituksenmukaisuussyistä sisällytetty koko Siikaniemen alue, jotta alueen toiminnot ja muut järjestelyt (esimerkiksi liikennöinti) voidaan tarkastella ja suunnitella kokonaisuutena.

 

Asemakaavamuutoksella selvitetään teollisuusalueen muuttaminen osittain liike-, toimisto- ja toimitilarakentamisalueeksi sekä liikunta-, matkailu- ja virkistyspalvelujen alueeksi. Alueelle halutaan rakentaa muun muassa hotelli ja liikuntahalleja sekä liike- ja toimistotilaa. Alueen tarpeet ja käyttötarkoitukset tarkentuvat kaavatyön aikana. Kaavamuutoksessa selvitetään mm.  ajoneuvoliikenteen, jalankulun ja pyöräilyn tarpeet, auto- ja polkupyöräpaikkojen tarve sekä maaperän puhdistamisen tarve.

 

Kaavatyön valmisteluaineistoon sisältyy kaksi alustavaan yleissuunnitelmaan perustuvaa kaavarunkovaihtoehtoa sekä kaavaselostusluonnos liitteineen.

 

 

Vaikutusten arviointi                  Asemakaavan muutos toteuttaa Kuopion kaupungin yritysstrategiaa monipuolistamalla ja lisäämällä kaupungin yritys-, matkailu- ja liiketonttitarjontaa. Alueelle ei olla sijoittamassa uutta pysyvää asumista. Liikuntapalvelut mahdollistavat esimerkiksi lapsille lisää harrastusmahdollisuuksia.

 

Rakentaminen muuttaa Saaristokadun katunäkymää ja Siikaniemen rannan kaupunkikuvaa. Rakentamisen vaikutus näkyy myös Kallavedelle. Rakentaminen voi vaikuttaa viereisten tonttien rakennuksista avautuviin näkymiin sekä alueen ajoneuvoliikenteen järjestelyihin, liikennemääriin sekä autopaikkatarpeeseen.

 

 

Jatkotoimenpiteet                      Asemakaavatyön yhteydessä tullaan tekemään tarvittavat maankäyttösopimukset.

 

Esitys                                           MRL 62 §:n ja MRA 30 §:n mukaisesti julkisesti nähtäville tuleva valmisteluvaiheen aineisto annetaan kaupunkirakennelautakunnalle tiedoksi.

 

 

Liitteet

4

7693/2020 Kaavaselostus ilman liitteitä

 

5

7693/2020 Kaavarunko VE1, liite 2.1

 

6

7693/2020 Kaavarunko VE2, liite 2.2

 

7

7693/2020 Siikaniemen alustava yleissuunnitelma, liite 3

 

8

7693/2020 Ote ajantasa-asemakaavasta, liite 4

 

9

7693/2020 Siikaniemen alue- ja kohdeinventoinnit, liite 5

 

10

7693/2020 PIMA-yhteenveto, liite 6

 

11

7693/2020 Liikenneselvitys, liite 7

 

12

7693/2020 Bellanranta ideasuunnitelmat, liite 8

 

 

                                                    Valmistelija                                                       

Anne Turkia

puh. +358 44 718 5415

                                                    etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

 

 

Päätösehdotus                           Apulaiskaupunginjohtaja Jari Kyllönen

 

Lautakunta hyväksyy apulaiskaupunginjohtajan esityksen.

 

 

Päätös                                         Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

 

 

 

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa