Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kuopion kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunkirakennelautakunta
Pöytäkirja 30.06.2021/Pykälä 147

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa


 

 

§ 147

Asianro 8098/08.00.00/2019

 

 

Talvipysäköintirajoitukset ja kesäpysäköintiajan muutos

 

 

Apulaiskaupunginjohtaja Jari Kyllönen
Kaupunginhallitus

 

Taustaa                                            Kaupunkirakennelautakunta päätti 9.10.2019 §193 pysäköinnin talvirajoitusten kokeilusta osassa Niiralaa, Linnanpeltoa ja Jynkkää. Talvirajoitusten kokeilujakso koski vuosien 2019, 2020 ja 2021 talviaikaa 1.12.–31.3. Kokeilujakson tuloksien ja johtopäätöksien perusteella pyritään kehittämään Kuopion talvipysäköintiä tulevaisuudessa.  

 

Niiralassa ja Jynkässä kokeiltiin talvihoitopäivää. Näillä kokeilualueilla oli pysäköinti kiellettyä joka toinen viikko yhden päivän ajan klo 9–15 välisenä aikana. Talvihoitopäivän myötä alueen pysäköintipaikat ovat poissa käytöstä kaksi kertaa kuukaudessa päivän ajan. Niiralassa kokeilualueena oli Kehäkatu, Omakotitie välillä Kehäkatu - Huuhankatu, Ruotsinkatu välillä Kehäkatu - Huuhankatu, Kaikukatu välillä Kehäkatu - Huuhankatu, Kotkankallionkatu välillä Mustinlammenkatu - Rajakatu ja Rovastinkatu. Jynkässä kokeilu toteutettiin Kermatiellä.  

 

Linnanpellon alueella kokeiltiin viikkopysäköintiä: kadunvarsipysäköinti vaihtoi kadun puolta viikon aikana (ma-to, to-ma). Pysäköinti vaihtoi kadun puolta aina maanantaisin ja torstaisin klo 9 alkaen. Aiemmin Juho Rissasen kadun, Melankadun ja Salmelaisenkadun toisella laidalla on voinut pysäköidä ilman rajoituksia, kun taas katujen toiselta puolelta pysäköintiä on rajoitettu talviaikaan jo aiemminkin. Kokeilun rajoitukset eivät vähentäneet pysäköintipaikkoja oleellisesti, koska ainoastaan pysäköinti vaihtoi katujen puolta esitetyllä tavalla. Linnanpellon kokeilualueena oli Juho Rissasen katu, Melankatu ja Salmelaisenkatu.  

 

Aikaisempina talvina kunnossapito on käyttänyt ko. alueilla siirrettäviä siirtokehotusmerkkejä kunnossapitosyistä. Silloinkin katualueiden pysäköinti on ollut rajoitettua kunnossapitotöiden ajan. Kokeilutilanteessa rajoitukset ovat talviajan muuttumattomat ja ennalta tiedossa. Aiemmassa tilanteessa pysäköintikiellosta kerrottiin liikennemerkein kolme vuorokautta aiemmin.  

 

Kokeilusta järjestetyn kyselyn tulokset  

 

Kokeilusta on järjestetty kaksi kyselyä: ensimmäinen alkukesästä 2020 ja toinen keväällä 2021. Suurin osa vastanneista oli alueen asukkaita. Ensimmäisen kyselyn vastauksissa tuli ilmi, että talvi 2019–2020 oli vähäluminen eikä näin ollen anna ehkä täysin oikeaa kuvaa kokeilun toimivuudesta. Talvi 2020–2021 oli puolestaan runsasluminen, joka näkyi myös kyselyn tuloksissa. Kunnossapidon kanssa käytyjen keskustelujen perusteella tuli ilmi, että mikäli talvihoitopäivälle oli sattunut lumipyry, niin kunnossapito keskittyi kaikkien alueiden kunnossapitoon ja talvihoitopäivää ei näin ollen voitu aina toteuttaa. 

 

Rajoituksen voimassaolo aikaan (1.12–31.3) oltiin tyytyväisiä. Jynkän ja Niiralan osalta kunnossapitopäivän ajankohta oli useimpien mielestä sopiva. Linnanpellon alueen osalta ”puolen vaihdon ajankohta” merkintä oli osan mielestä epäselvä sekä ajankohta haasteellinen. Tosin vuonna 2020 järjestelyyn oltiin tyytyväisempiä kuin keväällä 2021. ”Puolen vaihdon” ajankohta on todettu asuinalueiden vuoropysäköintikokeilukohteissakin haastavaksi ja näin ollen asuinalueilla ei ole vuoropysäköintiä juurikaan käytetty. Vuoropysäköinti - liikennemerkkiin sisältyy puolen vaihtumisaika, joka on klo 8. Ruutukaavakeskustassa talviaikaan ajoittuva vuoropysäköinti on ollut toimiva ratkaisu. Saaristokaupungissa (mm. Kanavaharjunkatu, Kanavanranta) vuoropysäköintiä on viimeisimpänä kokeiltu ja sieltä ko. ratkaisu poistettiin, koska väärinpysäköintiä oli paljon. Ko. kokeilussa oli mukana Rautaniementie ja siellä vuoropysäköinti on edelleen käytössä, koska siellä ei koettu ongelmia. Pysäköijät ovat lähinnä vapaa-ajan palveluita käyttäviä, ei alueen asukkaita. 

 

Suurin osa vastaajista oli sitä mieltä, että kunnossapito toimi hyvin. Tosin vuodesta 2020 vuoteen 2021 tyytyväisyys kunnossapidon tasoon on laskenut. Tämä voi osin selittyä sillä, että talvi 2020–2021 oli runsaslumisempi ja putsauspäiviä ei saatu toteutettua aina suunnitellusti. 

 

Iso osa vastaajista koki, että kokeilu oli hyödyllinen ja toivoi sitä vakituiseksi käytännöksi. Lisäksi toivottiin, että järjestelyä otettaisiin käyttöön muillakin kaduilla tai alueilla. 

 

Kyselyn vastauksissa Niiralaan toivottiin vuoropysäköintiä, etenkin Huuhankadulle (pysäköinti vaihtaisi puolta joka toinen päivä). Aiemmat kokemukset vuoropysäköinnistä ovat huonot asuinalueille (kokeiltu mm. Leväsellä ja Saaristokaupungissa). Sen sijaan ruutukaavakeskustassa vuoropysäköinti on ollut toimiva ratkaisua (Satamakatu, Minna Canthin katu). Niiralan kaupunginosa jakautuu selkeästi kerrostalovaltaiseen ja omakotitalovaltaiseen alueeseen. Vuoropysäköinti voisi toimia lähellä ruutukaavakeskustaa sijaitsevaa kerrostalovaltaisella alueella.

 

Pysäköinninvalvonnan ja kunnossapidon lausunnot 

 

Pysäköinninvalvonta totesi, että merkit täyttävät lainsäädännön ja ovat siten valvottavissa. Pysäköinninvalvonta totesi, että asiakkaan kannalta on ollut hankaluutta Linnanpellon rajoituksien osalta. Alueella on jonkin verran vierailijoita, joille rajoitus ei ole ollut selkeä ja pysäköintivirhemaksuja on määrätty jonkin verran. Pysäköijän kannalta selkeintä olisi rajoittaa yhden päivän osalta pysäköintiä.  

 

Kunnossapidon kanssa käytyjen keskustelujen perusteella tuli ilmi, että mikäli putsauspäivälle oli sattunut lumipyry, niin kunnossapito keskittyi kaikkien alueiden kunnossapitoon ja putsauspäivää ei näin ollen voitu aina toteuttaa. Kunnossapidon mielestä ongelmallisimmat alueet ovat Niirala ja Linnanpelto, koska katualueet ovat varsin kapeita. Lisäksi kunnossapidon mielestä omakotitaloalueilla pysäköintikielto arkisin klo 8–16 välillä voisi toimia, koska yleisesti ottaen omakotitalojen pihoissa yleensä on pysäköintitilaa alueen asukkaiden tarpeita varten riittävästi. 

 

Lisäksi kunnossapidossa on havaittu, että uuden tieliikennelain (36 §) sallima tien vasemmalle puolelle pysäköinti kaventaa ajorataa ennestään. Sama havainto on tehty myös muissa kaupungeissa. Mikäli ajoneuvo pysäköidään vasemmalle puolelle, kuljettajan poistumiseen pientareen puolelle pitää jättää tilaa, jotta ajoneuvosta mahtuu poistumaan. Ongelma korostuu etenkin talviaikaan lumipenkkojen takia. 

 

Vaihtoehtojen vertailua 

 

Kokeilussa olleet keinot talvikunnossapidon helpottamiseksi 

 

Hyvät puolet 

Huonot puolet 

Talvihoitopäivä 

(joka toinen viikko yhtenä päivänä pysäköinti kiellettyä klo 9–15 välisenä aikana) 

+ asukkaille selkeä ja suhteellisen helppo muistettava 

·  yhden päivän ajaksi on pysäköintipaikka löydettävä muualta kuin ko. kadun varresta 

·  mikäli on ollut lumisadetta, putsauspäivää ei voida aina toteuttaa 

Viikkopysäköinti 

(pysäköinti vaihtaa puolta n. puolessa välissä viikkoa) 

+ asukkaille selkeä ja suhteellisen helppo muistettava 

·  alueella vieraileville voi olla epäselvä ja hankalasti muistettava 

·  puolen vaihdon ajankohta ei ole kaikille sopiva 

·  ei ole niin sidoksissa lumisateeseen, paitsi jos lunta sataa useamman päivän peräkkäin 

Aiemmat, käytössä olevat keinot talvikunnossapidon helpottamiseksi 

 

Hyvät puolet 

Huonot puolet 

Pysäköinti kiellettyä 1.12–31.3 välisenä aikana kokonaan 

+ kunnossapito on tehokasta 

·  talviajaksi kaikki kadun varren pysäköintipaikat ovat poissa käytöstä 

Aikarajoitukset 

+ takaa vaihtuvuuden pysäköintipaikoilla, jolloin kunnossapito jonkin verran helpottuu 

·  aikarajoitukset eivät välttämättä palvele kaikkia pysäköijiä 

·  väärinpysäköinti 

·  aluetta ei saada kerralla puhdistettua, voi jäädä lumivalleja haittaamaan pysäköintipaikkojen käyttöä 

Vuoropysäköinti 

+ tehokas ratkaisu, mikäli liikennemerkkejä noudatetaan 

+ saattaa vähentää pysäköintikapasiteettia, mikäli toisella puolella katua on esim. tonttiliittymiä paljon ja näin ollen määrällisesti pysäköintipaikkoja on vähemmän kuin kadun toisella puolella 

·  kaikki eivät tunne liikennemerkin sisältöä 

·  kokemuksen mukaan ei toimi asuntoalueilla (kokemuksen mukaan asuntoalueille väärinpysäköintiä on paljon useimmiten puolen vaihdon ennakoinnista johtuen) 

·  Vuoropysäköinti todettu toimivaksi keskusta-alueella  

 

 

 

Yksiselitteistä talvipysäköintirajoitusta koko kaupungin alueelle on vaikea määritellä, koska alueet ja pysäköintitarpeet ovat erilaisia. Tämän vuoksi on tärkeää yhdessä kunnossapidon kanssa pohtia, mikä yllä olevista rajoituksista toimisi milläkin alueella parhaiten.

  

Kesäpysäköinti                               Kesäpysäköinnistä on päätetty teknisessä lautakunnassa 4.6.1997 § 241. Tuolloin päätettiin, että kesäpysäköinti voidaan sallia liikennemäärien niin salliessa lähinnä tonttikaduilla joko jalkakäytävän tai kevyen liikenteen väylän puolella. Myös kääntöpaikoilla voidaan sallia kesäpysäköintiä. Kesäpysäköinti sallitaan ajoradoilla silloin, kun niiden vähimmäisleveys on 5 metriä 1.4.–30.11. välisenä aikana. 

 

Talvipysäköintirajoituksen voimassaoloajasta päätettiin keväällä 2001 kaupunginvaltuustossa. Tuolloin voimassaoloajaksi päätettiin 1.11.–30.4. Voimassaoloaikaa lyhennettiin suunnittelupäällikön päätöksellä 28.10.2016 §98. Nykyinen voimassaoloaika on 1.12.–31.3. Koska talvipysäköintirajoituksen voimassaoloaikaa on lyhennetty, voidaan kesäpysäköintiaikaa vastaavasti pidentää 1.4.–30.11. väliseksi ajaksi. 

 

 

 Vaikutusten arviointi                    Talvirajoituksilla on lievästi positiiviset vaikutukset ihmisiin ja ympäristöön, koska se parantaa liikenneturvallisuutta (mm. koulumatkojen osalta) ja vaikuttaa siten terveyteen (onnettomuuskustannukset) sekä auttaa kunnossapitotyön tehokkaampaa suorittamista. Tehokkaalla kunnossapidolla myös helpotetaan jalankulkua ja pyöräilyä. Kävelyn ja pyöräilyn edistäminen ja olosuhteiden parantaminen tukevat kaupungin strategiaa.  

 

Talvirajoituksilla voi olla lievästi negatiivisia vaikutuksia pysäköintipaikkojen määriin niiltä osin, kun rajoitukset lisääntyvät kunnossapitotöiden ajaksi.  

 

Muutoin esityksen vaikutukset ovat neutraaleja. 

 

Esitys                                                Esitän, että jatkossa pohditaan yhteistyössä kunnossapidon ja tarvittaessa pysäköinninvalvonnan kanssa sopiva talvipysäköintirajoitus tapauskohtaisesti sinne, mistä palautteita tulee. Keinovalikoimassa ovat: 

         talvihoitopäivä 

         viikkopysäköinti 

         aikarajoitukset 

         vuoropysäköinti 

         pysäköinnin kieltäminen kokonaan 1.12.–31.3. välisenä aikana 

 

Niiralan, Linnanpellon ja Jynkän kokeilualueilla pidetään kokeilun mukaiset rajoitukset toistaiseksi voimassa. 

 

Lisäksi esitän, että kesäpysäköintiä voidaan sallia jatkossa 1.4.–30.11. väliseksi ajaksi. 

 

 

Liitteet

35

8098/2019 Talvipysäköintikysely yhteenvetoa

 

                                                          Valmistelija                                                               

Hanna Väätäinen

puh. +358 44 718 5318

Hanna Myllynen

puh. +358 44 718 5333

                                                          etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

 

 

Päätösehdotus                               Apulaiskaupunginjohtaja Jari Kyllönen

 

Lautakunta hyväksyy apulaiskaupunginjohtajan esityksen.

 

 

Päätös                                              Merkitään, että kesäpysäköintiajan tulee olla 1.4.-30.11.

 

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa