Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kuopion kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Perusturva- ja terveyslautakunta
Pöytäkirja 24.08.2021/Pykälä 7

Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa

 

 

§ 7

Asianro 7242/00.02.03/2021

 

 

Perusturva- ja terveyslautakunnan pöytäkirjan tarkastaminen ja nähtävänä olo

 

 

 

 

 

                                                         

                                                          Hallintosäännön 150 §:ssä on määräykset pöytäkirjan laatimisesta ja tarkastamisesta mm. seuraavasti:

 

-       Pöytäkirjan pitämisestä ja sisällöstä vastaa toimielimen puheenjohtaja. Jos puheenjohtaja ja pöytäkirjanpitäjä ovat eri mieltä kokouksen kulusta, pöytäkirja laaditaan puheenjohtajan näkemyksen mukaan.

 

-       Pöytäkirjan allekirjoittaa puheenjohtaja ja varmentaa pöytäkirjanpitäjä.

 

-       Pöytäkirja tarkastetaan toimielimen päättämällä tavalla.

 

-       Pöytäkirja voidaan allekirjoittaa ja tarkastaa sähköisesti. Sähköisessä päätöksentekomenettelyssä tehtyjä päätöksiä koskeva pöytäkirja tai sen osa voidaan tarkastaa erikseen ennen kokousta.

 

Kuntalain 140 §:ssä on määräys päätöksen tiedoksiannosta kunnan jäsenille. Sen mukaan lautakunnan pöytäkirja siihen liitettyine oikaisuvaatimusohjeineen tai valitusosoituksineen pidetään tarkastamisen jälkeen nähtävänä yleisessä tietoverkossa (kunnan verkkosivuilla), jollei salassapitoa koskevista säännöksistä muuta johdu. Käytännössä määräys tarkoittaa sitä, että toimielimen tulee päättää, milloin pöytäkirja laitetaan nähtäville kunnan verkkosivuille. Pöytäkirja tulee olla nähtävillä myös perusturvan ja terveydenhuollon palvelualueiden johdon tukipalvelujen toimistossa.  

 

Vaikutusten arviointi                    

 

                                                          Valmistelija                                                               

Kaija Kähkönen

puh. +358 44 748 8200

                                                          etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

 

 

Päätösehdotus                               Apulaiskaupunginjohtaja Jari Saarinen

 

 

Perusturva- ja terveyslautakunta päättää, että kokouksesta laadittu pöytäkirja tarkastetaan heti lautakunnan kokouksen päättymisen jälkeen ja päätökset julkaistaan niin ikään samana päivänä välittömästi tarkastamisen jälkeen Kuopion kaupungin kotisivuilla. Pöytäkirja on nähtävillä johdon tukipalveluissa osoitteessa Tulliportinkatu 17 B 4. kerros kello 8.00 – 15.00 välisenä aikana oikaisuvaatimus- tai valitusajan päättymiseen saakka.

 

 

Päätös                                              Perusturva- ja terveyslautakunta hyväksyi yksimielisesti apulaiskaupunginjohtajan ehdotuksen.


Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa