Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kuopion kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 20.09.2021/Pykälä 48

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa


 

Kaupunkirakennelautakunta

23 §

8.9.2021

 

§ 48

Asianro 4054/10.00.02.00/2021

 

 

Tonttia 297-3-46-1 (Aallonmurtajankatu 9) koskeva kiinteistökaupan esisopimus / Rakennusliike Lapti Oy

 

 

Päätöshistoria

 

Kaupunkirakennelautakunta 8.9.2021 23 §

 

Kiinteistöjohtaja Lauri Lytsy
Maa- ja vesialueiden hallintapalvelujen tukipalvelut

 

Kuopion kaupunki omistaa Maljalahdessa Aallonmurtajankadulla sijaitsevan tontin 297-3-46-1. Voimassa olevassa asemakaavassa tontti 297-3-46-1 on osoitettu asuin-, liike- ja toimistorakennusten korttelialueeksi (kaavamerkintä AL-40). Tontin pinta-ala on 1 087 m² ja rakennusoikeus 1 300 m².

 

Tontti 297-3-46-1 ja sen sijainti on esitetty oheisissa kartoissa (ks. asiakirja pdf-muodossa).

 

Sijainti

Tontti 297-3-46-1

 

Tontista järjestettiin tarjouskilpailu vuonna 2018 muiden Aallonmurtajankadun varressa sijaitsevien rantatonttien kanssa. Tontille 297-3-46-1 ei löytynyt tuolloin ostajaa.

 

Tontin myynnistä on neuvoteltu Rakennusliike Lapti Oy:n kanssa. Tarkoituksena on, että Kuopion kaupunki ja Rakennusliike Lapti Oy tekevät tonttia koskevan kiinteistökaupan esisopimuksen, jonka voimassaoloaikana Rakennusliike Lapti Oy suunnittelee rakennushankkeensa, hakee tarvittavat viranomaisluvat sekä perustaa asunto-osakeyhtiön, jonka kanssa lopullinen kiinteistökauppa tehdään. Esisopimus on voimassa 31.3.2022 saakka.

 

Tontin arvosta on hankittu ulkopuolinen arviolausunto, jonka perusteella tontin hinnaksi on neuvoteltu 900 000 euroa. Ostaja maksaa kauppahinnasta 90 000 euroa käsirahana esisopimuksen tekemisen yhteydessä. Loput kauppahinnasta maksetaan viimeistään lopullisen kaupan tekotilaisuudessa.

 

Esisopimusluonnos jaetaan esityslistan liitteenä.

 

 

 

Vaikutusten arviointi        Päätösesitys tähtää asemakaavan toteutumiseen ja kaupunkirakenteen tiivistämiseen. Yritysvaikutuksiltaan päätösesitys on positiivinen, koska tontin myymisellä on rakennusalaa ja alan teollisuutta työllistävä vaikutus.

 

 

Esitys                          Esitän kaupunkirakennelautakunnalle ja edelleen kaupunginhallitukselle, että Rakennusliike Lapti Oy:n kanssa tehdään esisopimus tontin 297-3-46-1 myymisestä 900 000 euron kauppahinnalla liitteenä olevan kiinteistökaupan esisopimusluonnoksen mukaisesti.

 

Sopimusluonnokseen voidaan tehdä tarvittavia teknisluontoisia tarkistuksia tai korjauksia kansliatoimenpitein ennen päätöksen täytäntöönpanoa.

 

Lopullinen kauppakirja saadaan allekirjoittaa tämän päätöksen ja tehtävän esisopimuksen perusteella.

 

Kiinteistöjohtaja valtuutetaan allekirjoittamaan esisopimus sekä sen perusteella tehtävä lopullinen kauppakirja.

 

Kuntalain 143 §:n nojalla tämä päätös voidaan panna täytäntöön ennen kuin se on saanut lainvoiman.

 

 

 

Liitteet

 

4054/2021 Kartat

 

 

4054/2021 Esisopimusluonnos

 

 

 

 

 

 

                                   Valmistelija

Jarkko Tossavainen

puh. +358 44 718 5534

                                   etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

 

 

Päätösehdotus             Apulaiskaupunginjohtaja Jari Kyllönen

 

Lautakunta hyväksyy kiinteistöjohtajan esityksen.

 

 

Päätös                         Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

 


 

 

 

Liitteet

16

4054/2021 Kartat

 

17

4054/2021 Esisopimusluonnos

 

 

 

Päätösehdotus                               Kaupunginjohtaja Jarmo Pirhonen

 

Kaupunginhallitus hyväksyy kaupunkirakennelautakunnan esityksen.

 

 

 

Päätös                                              Kaupunginhallitus hyväksyi yksimielisesti kaupunginjohtajan tekemän päätösehdotuksen.

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa