Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kuopion kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 20.09.2021/Pykälä 49

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa


 

Kaupunkirakennelautakunta

24 §

8.9.2021

 

§ 49

Asianro 7598/10.00.02.00/2021

 

 

Kiinteistön 297-2-10-1 (Vuorikatu 27) myynti tarjouskilpailulla

 

 

Päätöshistoria

 

Kaupunkirakennelautakunta 8.9.2021 24 §

 

Kiinteistöjohtaja Lauri Lytsy
Maa- ja vesialueiden hallintapalvelujen tukipalvelut

 

Kuopion kaupunki omistaa Vuorikadulla sijaitsevan entisen kouluviraston kiinteistön 297-2-10-1. Kasvun ja oppimisen palvelualueen hallinnon käytössä ollut kiinteistö on tyhjentynyt kevään 2021 aikana ja kaupungilla ei ole enää käyttöä ko. kiinteistölle.

 

Tontti 297-2-10-1 ja sen sijainti on esitetty oheisissa kartoissa (ks. asiakirja pdf-muodossa).

 

Sijainti

 

Tontti 297-2-10-1

 

Tontti 297-2-10-1 on asemakaavassa osoitettu asuin-, liike- ja toimistorakennusten sekä yleisten rakennusten korttelialueeksi (kaavamerkintä ALY). Tontin rakennussoikeutta ei ole asemakaavassa osoitettu kerrosalaneliömetreinä, vaan rakennusoikeus on määritelty rakennusten tarkan massoittelun avulla. Tontin laskennallisena rakennusoikeutena voidaan pitää tontilla käytettyä rakennusoikeutta, joka on noin 4 200 k-m2. Tontin pinta-ala on 2 317 m2.

 

Kiinteistöllä sijaitsee vuonna 1941 valmistunut tiilirunkoinen pääosin viisikerroksinen toimistorakennus. Sisäpihalla sijaitsee omana rakennusosanaan Kuvakukko- niminen elokuvateatteri. Lisäksi kiinteistön itäreunalla Puusepänkadun varressa sijaitsee yksikerroksinen puurakennus. Kiinteistöllä sijaitsevat rakennukset ovat kulttuurihistoriallisesti arvokkaita ja ne ovat asemakaavassa määritelty säilytettäviksi rakennuksiksi (kaavamerkintä sr).

 

Kouluviraston kiinteistön myyntiä varten on laadittu tarjouskilpailun kilpailuohjelma liitteineen. Tarjouskilpailun tavoitteena on löytää kiinteistölle ostaja, joka kunnostaa kiinteistön asemakaavan mukaiseen käyttötarkoitukseen. Tavoitteena on myydä kiinteistö rakennuksineen korkeimman tarjouksen tehneelle. Tarjoajan on ostotarjouksen liitteenä esitettävä luonnos kiinteistön käyttötarkoituksesta ja alustavat toteuttamissuunnitelmat.

 

Alin hyväksyttävä kokonaishinta kiinteistöstä 297-2-10-1 on 1 600 000 euroa, joka perustuu hankittuun arviolausuntoon.

 

Tarjouskilpailun kilpailuohjelma sekä kauppakirjamalli jaetaan esityslistan liitteenä.

 

 

Vaikutusten arviointi        Päätösesitys on ilmastopoliittisten tavoitteiden mukainen, koska päätösesitys tähtää kaupunkirakenteen tiivistämiseen. Yritysvaikutuksiltaan päätösesitys on positiivinen, koska täydennysrakentamisella on mm. rakennusalaa ja alan teollisuutta työllistävä vaikutus.

 

Kiinteistön myynnin vaikutus kaupungin talouteen on positiivinen. Kauppahinnan saamisen lisäksi vastuu tyhjän rakennuksen ylläpitokuluista päättyy.

 

 

Esitys                          Esitän kaupunkirakennelautakunnalle ja edelleen kaupunginhallitukselle, että kiinteistön 297-2-10-1 myymiseksi rakennuksineen järjestetään tarjouskilpailu liitteenä olevan kilpailuohjelman mukaisesti.

 

Lisäksi esitän kaupunkirakennelautakunnalle ja edelleen kaupunginhallitukselle seuraavaa:

 

1.    Kilpailuohjelmaan ja sen liitteisiin saadaan tehdä teknisiä lisäyksiä ja tarkistuksia kansliatoimenpitein.

2.    Kaupunkiympäristön palvelualueen maaomaisuuden hallintapalvelut yhteistyössä Kuopion Tilapalveluiden kanssa oikeutetaan määrittelemään kilpailun aikataulu.

3.    Kiinteistöjohtaja oikeutetaan päättämään tarjousten hyväksymisestä tai hylkäämisestä, sekä kiinteistön myymisestä kilpailuohjelman mukaisin perustein.

 

 

Liitteet

 

7598/2021 Tarjouskilpailun kilpailuohjelma

 

 

7598/2021 Kiinteistöarvio (ei julkaista internetissä)

 

 

7598/2021 Kartat

 

 

7598/2021 Kauppakirjamalli

 

 

 

 

 

 

                                   Valmistelija

Jarkko Tossavainen

puh. +358 44 718 5534

                                   etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

 

 

Päätösehdotus             Apulaiskaupunginjohtaja Jari Kyllönen

 

Lautakunta hyväksyy kiinteistöjohtajan esityksen.

 

 

Päätös                         Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

 


 

 

 

 

 

 

 

Liitteet

18

7598/2021 Tarjouskilpailun kilpailuohjelma

 

19

7598/2021 Kiinteistöarvio (ei julkaista internetissä)

 

20

7598/2021 Kartat

 

21

7598/2021 Kauppakirjamalli

 

 

                                                         

 

Päätösehdotus                               Kaupunginjohtaja Jarmo Pirhonen

 

Kaupunginhallitus hyväksyy kaupunkirakennelautakunnan esityksen.

 

 

 

Päätös                                              Kaupunginhallitus hyväksyi yksimielisesti kaupunginjohtajan tekemän päätösehdotuksen.

 

 

 

 

 

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa