Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kuopion kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 27.09.2021/Pykälä 59

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa


 

 

§ 59

Asianro 6528/02.08.00.01/2020

 

 

Savilahden liikunta- ja tapahtumakeskus, palveluntuottajan valinta hankkeen 2. vaiheeseen

 

 

 

Toimitilajohtaja Hannu Väänänen
Tilapalveluiden toimitilapalvelut

 

Kuopion kaupunginhallitus hyväksyi kokouksessaan 17.5.2021 § 191 Savilahden liikunta- ja tapahtumakeskushankkeen toteuttamisen kahdessa vaiheessa, joista ensimmäisessä vaiheessa toteutetaan kalliorakennusurakka kokonaisurakkana ja toisessa vaiheessa toteutetaan rakennusurakka yhteistoiminnallisena, tavoitehintaisena rakennusurakkana. Kalliorakennusurakoitsijaksi valittiin halvimman hyväksytyn tarjouksen antaneen Skanska Infra Oy. Kalliorakennusurakka käynnistyi kesällä 2021 ja valmistuu helmikuussa 2022.

 

Toisen vaiheen yhteistoiminnallisen, tavoitehintaisen rakennusurakan palveluntuottajan (urakoitsijan) hankintaa varten Kuopion Tilapalvelut on julkaissut hankintailmoitus Hilmassa 1.5.2021 (2021-071774) ja TED:issä 4.5.2021 (2021/S 086-221327).

 

Hankintailmoituksen perusteella hankkeeseen saapui kolme (3) kpl osallistumisilmoitusta (Rakennusliike Lapti Oy, Rakennustyö Salminen Oy ja YIT Suomi Oy). Osallistumisilmoituksen jättäneille ehdokkaille järjestettiin hankkeen esittelytilaisuudet. Esittelytilaisuuksien jälkeen YIT Suomi ilmoitti jättäytyvänsä pois hankkeen jatkoneuvotteluista. Kahden jäljelle jääneen palveluntuottajaehdokkaan kanssa järjestettiin neuvottelutyöpajat (Lapti 29.6.2021, Salminen 30.6.2021). Neuvottelutyöpajoissa suoritettiin tarjousvertailuperusteena olevan ”Kyvykkyys yhteistoimintaan” arviointi.

 

Neuvottelutyöpajojen jälkeen lähetettiin lopullinen tarjouspyyntö, jossa huomioitiin työpajoissa esille tulleet kehitysehdotukset sekä muut tarjouspyyntöön liittyvät asiat.

 

Lopulliset tarjoukset avattiin 3.9.2021. Käytössä oli kahden kuoren menettely, jossa ensin avattiin toimitetut soveltuvuusasiakirjat ja suoritettiin tarjousten vertailu tarjousten vertailuperusteiden ”Laajuusvaatimus” ja ”Järjestelmien laatuvaatimusten täyttyminen” osalta. Soveltuvuusasiakirjat kuitattiin tarkastetuiksi SokoPro-projektipankissa molempien tarjoajien osalta klo 13.22. Tämän jälkeen avautuivat tarjoajien tarjouskansiot. Seuraavana avattiin tarjouslomakkeet ja suoritettiin tarjousten vertailu ”Laajennettu jälkivastuuaika” sekä ”Palkkio” ja ”Tavoitehinta” osalta.

 

Tarjousten kokonaistaloudellinen vertailu pisteytyksineen on esitetty liitteessä (LIITE 1). Tarjousten selonottoneuvottelut käytiin Rakennusliike Lapti Oy:n kanssa.

 

Tämän päätöksen jälkeen käynnistyy rakennusurakan kehitysvaihe. Kehitysvaiheen tulosten pohjalta päätetään, saavuttiko kehitysvaihe sille asetetut tavoitteet ja voidaanko rakennusurakan toteutusvaihe aloittaa. Tämä tuodaan kaupunginhallitukseen erikseen päästettäväksi ja sen päätöksen perusteella tehdään toteutusvaiheen palveluntuottajasopimus.

 

 

Esitys                                                Esitän, että kaupunginhallitus

                                                         

                                                          - valitsee pisteytyksen perusteella hankkeen palveluntuottajaksi kehitysvaiheeseen Rakennusliike Lapti Oy:n

                                                           

                                                          - valtuuttaa Kuopion Tilapalveluiden toimitilajohtajan allekirjoittamaan kehitysvaiheen sopimuksen Rakennusliike Lapti Oy:n kanssa

 

 

Liitteet

8

6528/2020 Päätös Kaupunginhallitus 17.5.2021 §191

 

9

6528/2020 LIITE 1 Tarjousvertailu Palveluntuottaja

 

10

6528/2020 SALITA Tarjousten avaus 210903

 

 

                                                          Valmistelija                                                               

Marko Antero Väätäinen

puh. +358 44 718 5686

                                                          etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

 

 

Päätösehdotus                               Kaupunginjohtaja Jarmo Pirhonen

 

Kaupunginhallitus hyväksyy toimitilajohtajan esityksen.

 

 

Päätös                                              Merkittiin, että valtuuston I varapuheenjohtaja Leila Savolainen ja varajäsen Vuokko Hämäläinen poistuivat kokouksesta esteellisinä (yhteisöjäävi) asiakohdan käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi.

 

Rakennuttaja Marko Väätäinen oli kokouksessa kuultavana asiakohdassa. Toimitilajohtaja Hannu Väänänen oli kokouksessa läsnä asiaa käsiteltäessä. He poistuivat kokouksesta asiakohdan käsittelyn jälkeen.

 

Kaupunginhallitus hyväksyi yksimielisesti kaupunginjohtajan tekemän päätösehdotuksen.

 

 

 

 

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa