Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kuopion kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 29.11.2021/Pykälä 142

Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa

 

 

§ 142

Asianro 10872/00.02.00/2021

 

 

Muutoksia hallintosääntöön

 

 

Kaupunginlakimies Vesa Toivanen
Kaupunginkanslia

 

 

                                                          Sopimusten hallintaa koskeva muutos

 

Kuntalain muuttamista koskevan lain (419/2021) mukaan kunnan hallintosäännössä tulee antaa tarpeelliset määräykset mm. sopimusten hallinnasta. Hallintosääntö on saatettava lain mukaiseksi 31.12.2021 mennessä.

 

Sopimusten hallintaa koskevat määräykset koskevat esimerkiksi sopimuksiin liittyvää toimivaltaa, vastuita, ohjeiden antamista ja sopimusten valvontaa sekä riskien hallintaa. Kuopion kaupungin hallintosääntöä on tarkoitus muuttaa tältä osin Kuntaliiton hallintosääntömallin mukaiseksi.

 

Aloiteoikeutta koskeva muutos

 

Kuntalain aloiteoikeutta koskevaa säännöstä (23 §) on 1.7.2021 lukien muutettu siten, että aloiteoikeus on myös sillä, joka omistaa ja hallitsee kiinteää omaisuutta kunnassa. Hallintosääntöön on tarkoitus tehdä vastaava muutos.

 

 

Esitys                                                Esitän kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle, että Kuopion kaupungin hallintosääntöä muutetaan 1.1.2022 lukien seuraavasti:

 

1          muutetaan hallintosäännön 4 luvun otsikko kuulumaan seuraavasti:

Konserniohjaus ja sopimusten hallinta

 

2          lisätään hallintosääntöön uusi 31 a § seuraavasti:

Kaupunginhallitus vastaa sopimusten hallinnan ja sopimusvalvonnan

järjestämisestä, antaa tarkemmat ohjeet sopimushallinnasta sekä määrää

sopimusten vastuuhenkilöt toimialallaan. Lautakunta määrää sopimusten

vastuuhenkilöt toimialallaan.”

 

3          muutetaan hallintosäännön 152 §:n (Aloiteoikeus) 1 momentin ensimmäinen lause kuulumaan seuraavasti:

Kunnan asukkaalla, kunnassa toimivalla yhteisöllä ja säätiöllä sekä sillä, joka omistaa tai hallitsee kiinteää omaisuutta kunnassa, on oikeus tehdä aloitteita kunnan toimintaa koskevissa asioissa.” 

 

 

                                                          Valmistelija                                                               

Vesa Toivanen

puh. +358 44 718 2041

                                                          etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

 

 

Päätösehdotus                               Kaupunginjohtaja Jarmo Pirhonen

 

Kaupunginhallitus hyväksyy kaupunginlakimiehen esityksen.

 

 

Päätös                                              Kaupunginhallitus hyväksyi yksimielisesti kaupunginjohtajan tekemän päätösehdotuksen.

 

 

 

 

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa