Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kuopion kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 29.11.2021/Pykälä 141

Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa


 

Perusturva- ja terveyslautakunta

35 §

23.11.2021

 

§ 141

Asianro 9191/01.02.00/2021

 

 

Vastaus valtuustoaloitteeseen / Rekrytointilisä uusille lähi- ja sairaanhoitajille

 

 

Päätöshistoria

 

Perusturva- ja terveyslautakunta 23.11.2021 35 §

 

Kuntoutusjohtaja Mikko Tapio Korhonen
Vanhuspalvelujen tukipalvelut

 

 

Pekka Timonen, Heli Eskelinen ja 5 muuta allekirjoittajaa ovat kiinnittäneet huomiota ajankohtaiseen ongelmaan ja jättäneet valtuustoaloitteen, jonka tavoitteena on helpottaa hoitajapulaa ja näin aikaansaada positiivisia seurannaisvaikutuksia (Liite 1).

 

Hoitajien saatavuusongelmiin liittyviä kysymyksiä ja ratkaisuehdotuksia on käsitelty vastauksessa valtuustoaloitteeseen Valtuustoaloite vanhusten kotihoitopalvelujen toimivuus ja resursointi Perusturva- ja terveyslautakunta 24.8.2021 9 §.

 

Tämän lisäksi asiakokonaisuutta on käsitelty perusturva- ja terveyslautakunnassa 25.5.2021 48 §, selvitys ikäihmisten palveluprosessien ajankohtaisesta tilanteesta.

Yleistä

Koska aloitteessa esitetyillä toimenpiteillä on laajat heijastusvaikutukset, vastaus aloitteeseen on valmisteltu palvelualueen ja Työnantajapalvelun yhteistyönä. Vastauksena valtuustoaloitteeseen todetaan seuraavaa:

 

Hallintosäännössä on määräykset siitä, kuka päättää eri palkanosien tarkistamisista. Kaupunginjohtaja päättää henkilöstön harkinnanvaraisista palkantarkistuksista henkilöstöjohtajan esittelystä. Paikalliset järjestelyerät neuvotellaan henkilöstöjohtajan johdolla henkilöstöjärjestöjen kanssa paikallisneuvotteluissa. Tehtäväkohtaisten palkkojen korottamisesta päättävät palvelualueiden henkilöstöasioista vastaavat, henkilöstö- ja hallintopäälliköt ja henkilöstö- ja talouspäällikkö. Palvelukseen ottava viranomainen päättää työvoiman saatavuuden vuoksi maksettavasta pääsääntöisesti määräaikaisesta rekrytointilisästä tai erillislisästä (TS) neuvoteltuaan asiasta henkilöstöasioista vastaavan kanssa. Henkilöstöasioista vastaava päättää työvoiman säilyttämisen vuoksi pääsääntöisesti määräaikaisesti maksettavasta rekrytointilisästä tai erillislisästä (TS). Asiakkuusjohtaja päättää henkilökohtaisesta lisästä.

 

Hallintosäännössä on selkeät määräykset toimivaltaisista viranomaisista palkkausasioissa. Yhdenmukaisen palkkapolitiikan ja linjauksen vuoksi palvelualueet keskustelevat jatkuvasti palkka-asioista Työnantajapalvelun kanssa. Palkka-asioista keskustellaan myös Työnantajan tiimissä, johon osallistuvat myös palvelualueiden henkilöstöasioista vastaavat. Käytännössä palvelualeilla ei ole itsenäistä toimivaltaa päättää esim. rekrytointilisistä, mikäli lisät aiheuttavat kaupungille merkittäviä lisäpalkkakustannuksia ja heijastusvaikutuksia.

 

Vastauksena tehtyyn aloitteeseen voidaan todeta että, vaikka toimivalta palkkausratkaisuissa on nykyisillä järjestäjätahoilla vuoden 2022 loppuun saakka, on hyvinvointialueen valmistelussa annettu suosituksena linjaus, että harkinnanvaraista palkantarkastuksista pidättäydyttäisiin (Liite 2). Kun rekrytointilisästä päätetään, kyse on harkinnanvaraisesta päätöksestä ja palkankorotuksesta.

 

Hyvinvointialueen väliaikaisen valmistelutoimielimen

(VATE) henkilöstöpoliittiset linjaukset on käsitelty kaupungin yhteistyötoimikunnassa 4.11.2021

 

1) Rekrytointilisä uusille lähi- ja sairaanhoitajille: 300e/kk 12 kk määräajalle.

 

- Rekrytointilisä ei koske sen tarjoamisaikana irtisanoutuneita entisiä Kuopion kaupungin lähi- ja sairaanhoitajia.

 

Vastaus:

 

Kaupungin on noudatettava yhteneväistä palkkapolitiikkaa. Mikäli aloitteessa esitetty rekrytointilisä otettaisiin käyttöön esityksen mukaisesti uusille lähi- ja sairaanhoitajille, se aiheuttaisi henkilöstön palkkauksessa eriarvoisuutta suhteessa aikaisemmin palkattuihin työntekijöihin nähden.

Hoivapalveluissa on ollut käytössä 100 €/kk rekrytointilisä eräissä yksiköissä maaseutualueilla. Kokemukset osoittivat sen, että toimenpide aiheutti laajaa tyytymättömyyttä aikaisemmin palkatuissa työntekijöissä. Tämän vuoksi rekrytointilisän maksaminen lopetettiin. Rekrytointilisän käyttö ei myöskään merkittävästi edistänyt henkilöstön saatavuutta maaseutualueilla.

 

2) Kuopion kaupungilla töissä jo oleville hoitajille: 500e palkkio työsopimuksen syntymiseen johtavasta uuden lähi- tai sairaanhoitajan rekrytoinnista.   

                                  

 - Vähintään 3 kk mittainen uusi työsopimus

 

                                   Vastaus:

 

Kuopion kaupungin kannustava palkkaus -ohjeessa ei ole hyväksytty yhtenä palkkatekijänä ”vihjepalkkiota”. Henkilökunta voi tehdä aloitteita kaupungin palvelujen kehittämisestä ja siitä voidaan maksaa tietynsuuruinen kertapalkkio. Kertapalkkioiden maksaminen perustuu etukäteen määriteltyihin kriteereihin ja pääsääntöisesti kertapalkkiot on maksettu hyvästä työsuorituksesta.

 

Hyvinvointialuevalmistelussa on tunnistettu rekrytoinnin haasteet. Rekrytointikysymyksiä valmistellaan oman erillisen työryhmän toimesta.

 

 


 

3) Kuopion kaupunki tarvittaessa auttaa paikkakunnalle töihin muuttavaa hoitajaa asunnon löytämisessä.

 

Vastaus:

 

Kuopion kaupungin asuntotoimi auttaa ja neuvoo asunnon löytymisessä nykykäytännön mukaisesti.

 

 

 

Esitys                          Kuntoutusjohtaja Mikko Tapio Korhonen

 

Vastauksena valtuustoaloitteeseen perusturva- ja terveyslautakunta toteaa seuraavaa:

 

-      kaupunki noudattaa henkilöstön palkkauksessa ja rekrytointilisien myöntämisessä kunnallisen virka- ja työehtosopimuksen ja sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstön työ- ja virkaehtosopimuksen määräyksiä ja suosituksia.

 

-      lautakunta ei näe tarkoituksenmukaisena edistää hyvinvointialueen valmistelun tässä vaiheessa valtuustoaloitteessa esitettyjen lisien käyttöä vuoden 2022 aikana, mutta evästää hyvinvointialueen rekrytointikysymyksiä valmistelevat viranhaltijat edistämään valmistelussa kaikkia niitä toimia, joilla vahvistetaan henkilöstön pysyvyyttä ja saatavuutta hyvinvointialueella. 

 

-      asuntokysymyksissä asuntotoimi auttaa ja neuvoo asunnon hakijoita nykykäytännön mukaisesti.

 

 

Liitteet

 

Liite 1 9191-2021-1 Valtuustoaloite Rekrytointilisä uusille lähi- ja sairaanhoitajille.pdf

 

 

Liite 2 9191 2021 3509-2021-7 Liite 1045894_1_1.pdf

 

 

 

 

 

 

                                   Valmistelija                                  

Kaija Kähkönen

puh. +358 44 748 8200

Mikko Tapio Korhonen

puh. +358 44 718 6200

Terttu Ruotsalainen

puh. +358 44 718 3100

                                   etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

 

 

Päätösehdotus             Apulaiskaupunginjohtaja Jari Saarinen

 

 

Perusturva- ja terveyslautakunta hyväksyy kuntoutusjohtajan esityksen.

 

Päätös                         Perusturva- ja terveyslautakunta hyväksyi yksimielisesti apulaiskaupunginjohtajan ehdotuksen.

 

 


 

 

 

Viiteaineisto

15

9191/2021 Liite 1 Valtuustoaloite Rekrytointilisä uusille lähi- ja sairaanhoitajille

 

16

9191/2021 Liite 2 Pohjois-Savon hyvinvointialueen väliaikaishallinnon antamat hallinnolliset suositukset väliajalle 1.9.2021 - 31.12.2022

 

 

 

Päätösehdotus                               Kaupunginjohtaja Jarmo Pirhonen

 

Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että se merkitsee saadun selvityksen tiedoksi vastauksena valtuustoaloitteeseen.

 

 

 

Päätös                                              Asiakohta käsiteltiin välittömästi asiakohdan 9 käsittelyn jälkeen.

 

Kaupunginhallitus hyväksyi yksimielisesti kaupunginjohtajan tekemän päätösehdotuksen.

 

 

 

 

 

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa