Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kuopion kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Hyvinvoinnin edistämisen lautakunta
Pöytäkirja 19.01.2022/Pykälä 4

Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa


 

 

§ 4

Asianro 69/02.02.02/2022

 

 

Hyvinvoinnin edistämisen palvelualueen käyttösuunnitelma vuodelle 2022

 

 

Talouspäällikkö Raija Heinonen
Kasvun ja oppimisen tukipalvelut

 

                                                          Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt 13.12.2021 vuoden 2022 talousarvion sekä toiminta- ja taloussuunnitelman vuosille 2022–2025.

 

Valtuuston päättämä hyvinvoinnin edistämisen palvelualueen talousarvio vuodelle 2022:

 

 

TP

2020

1 000 €

TA+M

2021

1 000 €

TA

2022

1 000 €

Muutos-%

TA 22/TA 21

 

Toimintatulot

7 782

11 868

12 368

4,2%

Toimintakulut

-47 670

-54 369

-55 713

2,5%

Toimintakate

-39 888

-42 501

-43 345

2,0%

 

Käyttötalousosassa palvelualueita sitoo toimintakate. Palvelualue voi talousarviovuoden aikana tehdä muutoksia talousarvioonsa lautakunnan päätöksellä, kun toimintakate ei muutu. On kuitenkin syytä harkita, milloin muutokset ovat välttämättömiä ja olennaisia. Muutokset on dokumentoitava. Mikäli palvelualueet muuttavat tuloja ja menoja kaupunginvaltuuston päätöksestä, niin muutokset tulee kirjata lautakunnan esityslistalle käyttösuunnitelmaa käsiteltäessä. Toimintakatteeseen vaikuttavat ja palvelualueiden väliset muutokset on valtuuston hyväksyttävä.

 

Kaupunginhallitus seuraa talousarvion toteutumista kuukausittain. Erilliset talouden kuukausiraportit laaditaan elo- ja lokakuulta. Kuukausiraporteissa selvitetään sekä talouden toteutumaa että koko vuoden ennustetta. Kuukausiraporttiin sisältyvät palvelualueiden arviot koko vuoden toteutumiseen liittyvistä riskeistä.

 

Kaupunginvaltuustolle annetaan osavuosikatsaukset maalis-, kesä-, syyskuun toteutumatilanteen tietojen pohjalta. Neljäs raportti on tilinpäätös ja kattaa koko vuoden. Maalis- ja syyskuun osavuosikatsauksissa raportoidaan euromääräinen toteutuma ja tilinpäätösennuste, valtuuston nähden sitovien mittareiden toteuma sekä laaditaan johdon katsaus. Kesäkuun osavuosikatsaus sisältää myös strategian ja tavoitteiden toteutumisen seurannan.

 

Lautakuntien ja palvelualueiden johtoryhmien tulee seurata säännöllisesti talousarvion toteutumista ja ryhtyä välittömiin korjaaviin toimenpiteisiin tilanteen niin vaatiessa. Lähtökohtaisesti käyttötalouden poikkeamiin eli tuloarvioiden alittumiseen tai menomäärärahojen ylittymiseen on löydettävä kate palvelualueen sisältä määrärahoja uudelleen kohdentamalla. Mikäli ratkaisua ei löydy, tehdään esitys kaupunginhallitukselle ja –valtuustolle toimintakatteen muuttamiseksi. Muutosesityksessä on perusteltava, mitä vaikutuksia muutoksella on toiminnallisten tavoitteiden saavuttamiseen. Palvelualueen toimintakatetta muuttavat talousarvioesitykset viedään keskitetysti valtuuston käsittelyyn joulukuussa 2022. Olennaiset ja poikkeukselliset muutokset käyttötalouteen ja investointeihin on käsiteltävä viipymättä.

 

Vuoden 2022 investoinnit:

 

Hyvinvoinnin edistämisen palvelualueen investoinnit:

Kustannus-

arvio

TA 2022

1 000 €

Tietokone- ja viestintälaitteet

 

-102

Lähiliikuntapaikat (yhdyskuntarakentaminen)

 

0

Liikuntapaikat (yhdyskuntarakentaminen), tulot 800 t€

 

-5 270

Kalustohankinnat

 

 -956

Muut aineelliset hyödykkeet, taidemuseon taidehankinnat

 

-80

 

 

 

Tilakeskuksen talonrakennus:

 

 

Savilahden liikunta ja tapahtumakeskus, väestönsuoja

-35 500

-15 000

Pääkirjaston yläpohjan peruskorjaus

-1 500

-50

Taidemuseon kokoelmatilat

-3400

-1 700

Keskuskentän jalkapallostadion

 

-150

Väestönsuojien peruskorjaukset

-2 800

-200

Talonrakennus yhteensä

 

-17 100

 

Liitteenä on hyvinvoinnin edistämisen palvelualueen käyttösuunnitelma vuodelle 2022.

 

Vaikutusten arviointi                     -

 

 

Liitteet

3


 
 
69/2022 Hyvinvoinnin edistämisen palvelualueen käyttösuunnitelma vuodelle 2022

 

 

                                                          Valmistelija                                                               

Raija Heinonen

puh. +358 44 718 4221

                                                          etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

 

 

Päätösehdotus                               Apulaiskaupunginjohtaja Pekka Vähäkangas

 

1.       Hyvinvoinnin edistämisen lautakunta päättää hyväksyä hyvinvoinnin edistämisen palvelualueen käyttösuunnitelman, jossa toimintakatteet jakautuvat vastuualueittain ja palveluprosesseittain seuraavasti:

 

 

 

 

 

KS-2022


Toiminta-
kate                                            1 000 €

Omatoimisen hyvinvoinnin palvelut

-24 585

- Kirjastopalvelut

-6 223

- Museokeskus

-5 019

- Liikuntapaikkapalvelut

-13 343

Ohjatun hyvinvoinnin ja omaehtoisen oppimisen palvelut

-9 336

- Kansalaistoiminnan palvelut

-6 120

- Kansalaisopisto

-3 216

Taidepalvelut

-8 951

- Kaupunginteatteri

-4 776

- Musiikkikeskus

-4 175

Tukipalvelut

-473

Yhteensä

-43 345

 

2. Lautakunta oikeuttaa apulaiskaupunginjohtajan päättämään tietokone- ja viestintälaitteiden- (-102 000 €) sekä kalustoinvestointimäärärahan (-956 000 €) yksityiskohtaisemmasta käyttötarkoituksesta ja jaosta vastuualue- ja palveluprosesseille, sekä oikeuttaa museokeskuksen päällikön päättämään taidehankintamäärärahasta (-80 000 €). Hankintavaltuudet on määritelty toimintasäännössä ja hankinnoissa noudatetaan hankintaohjeita.

 

Yhdyskuntarakentamisen osalta hyvinvoinnin edistämisen lautakunta hyväksyy palvelualueiden johtosäännön mukaan toteuttamisohjelmat. Investointien toteuttamisesta vastaa kaupunkiympäristön palvelualue. Liikuntapaikat ja lähiliikuntapaikat suunnitellaan ja toteutetaan yhdessä katujen, puistojen, yleisten alueiden, vesijohtojen ja viemäreiden kanssa, joten osa kohteista on järkevää toteuttaa samanaikaisesti. Lautakunta hyväksyy yhdyskuntarakentamisen kohdeluettelon kohteet (ei euroja). Kohdeluettelo on vielä tässä vaiheessa suunnitelma, johon voi tulla muutoksia vuoden varrella, merkittävät muutokset tuodaan hyvinvoinnin edistämisen lautakunnan käsittelyyn.

                                                                                      

3. Lautakunta oikeuttaa apulaiskaupunginjohtajan tekemään mahdollisia määrärahansiirtoja vastuualueiden välillä ja asiakkuusjohtajat palveluprosessien välillä ja sisällä. Lautakunta hyväksyy tekniset talousarviomuutokset silloin, kun muutos koskee tuloja ja menoja, eikä muutoksella ole vaikutusta toimintakatteeseen.                               

 

 

Päätös                                              Hyvinvoinnin edistämisen lautakunta hyväksyi päätösehdotuksen.

 

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa