Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kuopion kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Hyvinvoinnin edistämisen lautakunta
Pöytäkirja 19.01.2022/Pykälä 3

Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa

Oheismateriaali
  225/2022 Vaikutusten arviointi

 

 

§ 3

Asianro 225/01.02.01.00/2022

 

 

Kuopion kaupungin sopimus kokemusasiantuntijoiden palkkaamisesta

 

 

Kansalaistoiminnan palveluiden päällikkö Kati Vähäsarja
Kansalaistoiminta

 

 

                                                          Kunnat, järjestöt, oppilaitokset ja muut toimijat hyödyntävät monin tavoin vertaisia ja kokemusasiantuntijoita. Yhteistä näille käsitteille on, että henkilölle on omakohtainen kokemus ko. substanssista, joka voi olla monia eri asioita, esimerkiksi koulukiusaaminen, kokemus yksinäisyydestä, diabetes, sydänleikkaus tai, omaan työhöni peilaten, kokemus mielenterveys- ja/tai päihdeongelmasta.

 

Käsitteellä vertainen tarkoitetaan henkilöä, jonka tarina/kokemus keskittyy omaan itseen, kokemusasiantuntija- tittelillä toimivat henkilöt ovat nykyisin hyvin usein käyneet aiheeseen liittyvän koulutuksen ja heidän tulisi peilata omia kokemuksiaan muiden vertaisten kokemuksiin. Kokemusasiantuntija ei siis enää ole pelkästään oman tarinansa asiantuntija vaan pystyy edustamaan suurempaa, saman kokeneiden joukkoa. Kokemusasiantuntijatoiminta on vastikkeellista, siitä maksetaan korvaus. Koulutetuilla kokemusasiantuntijoilla on oma järjestö (KoKoA – Koulutetut Kokemusasiantuntijat ry) jonka asettamien luentopalkkiosuositusten mukaan myös Kuopion lomake on rakennettu. KoKoA ry:n laajempi tavoite on yhteiskunnallisten asenteiden muokkaaminen ja mielenterveys- ja päihdekuntoutujia kohtaan tunnettujen ennakkoluulojen väheneminen, sekä hyvin yleisesti esiintyvien väärien käsitysten tai väärän tiedon oikaiseminen. Vuonna 2020 voimaan tullut Kansallinen mielenterveysstrategia sekä Kansallinen päihde- ja riippuvuusstrategia (2021) painottavat molemmat kokemusasiantuntijatiedon hyödyntämistä.

 

 

Vaikutusten arviointi                     Liitteenä

 

 

Esitys                                                Esitän, että hyvinvoinnin edistämisen lautakunta päättää hyväksyä sopimusluonnoksen ja esittää edelleen kaupunginhallitukselle, että sopimus otetaan käyttöön Kuopion kaupungissa. Sopimus toimii jatkossa pohjana kaikissa Kuopion kaupungin yksiköissä kokemusasiantuntijoiden palkkaamiselle ja korvausten maksamiselle. Kustannukset korvataan esitetyn matkalaskun ja kuittien mukaisesti kulloinkin voimassa olevien verohallinnon päätösten mukaisesti.

 

 

Liitteet

1

225/2022 Kokemusasiantuntijasopimusluonnos2021

 

2

225/2022 Vaikutusten arviointi

 

 

                                                          Valmistelija                                                               

Tiina Nykky

puh. +358 44 718 6147

                                                          etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

 

 

Päätösehdotus                               Apulaiskaupunginjohtaja Pekka Vähäkangas

 

Hyvinvoinnin edistämisen lautakunta päättää hyväksyä kansalaistoiminnan palveluiden päällikön esityksen.

 

 

Päätös                                              Hyvinvoinnin edistämisen lautakunta hyväksyi päätösehdotuksen.

 

Lisätään teknisenä korjauksena sopimukseen kohtaan 4:

 

Kokemusasiantuntija huolehtii omasta vakuutusturvastaan. Kustannukset korvataan esitetyn matkalaskun ja kuittien mukaisesti kulloinkin voimassa olevien verohallinnon päätösten mukaisesti.

 

Tiina Nykky ja Kati Vähäsarja poistuivat kokouksesta klo 16.38 asian käsittelyn jälkeen.

 

 

 

 

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa