Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kuopion kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 14.02.2022/Pykälä 41

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa


 

 

§ 41

Asianro 1378/10.03.02.02/2022

 

 

Savilahden väestönsuojapaikkasopimukset Kuopion Opiskelija-asunnot Oy

 

 

Toimitilajohtaja Hannu Väänänen
Tilapalveluiden toimitilapalvelut

 

                                                          Kaupunginhallitus on 9.3.2020 (Asia 1889/2020) hyväksynyt periaatteet ja yleiset sopimusehdot käytettäväksi soveltuvin osin Savilahden ja erikseen kaupunginhallituksen hyväksymien väestösuojapaikkasopimuksien perusteena sekä valtuuttanut Tilapalvelut hallinnoimaan väestösuojapaikka-asiaa (mm. sopimushallinta, maksujen perintä, paikkamäärähallinta/paikkarekisterin ylläpito).

 

Väestösuojapaikkamaksu on 1.150,00 €/väestönsuojapaikka (alv 0 %). Väestösuojapaikan hintoja korotetaan lähtötasoista kunkin sopimuksen allekirjoitushetkellä virallisen elinkustannusindeksin (lokakuu 1951 = 100) pisteluvun muutosta vastaavasti. Perusindeksinä on vuoden 2020 maaliskuun indeksiluku.

 

Väestösuojamaksut voidaan suorittaa kahdessa erässä siten, että ensimmäinen erä on suuruudeltaan 50% (maksettava sopimuksen allekirjoittamisen yhteydessä) ja toinen erä on suuruudeltaan 50% (maksettava viimeistään kolmen kuukauden kuluessa väestösuojan valmistumisesta). Maksaja asettaa velaksi jäävää maksua vastaavan turvaavan vakuuden Kuopion kaupungin hyväksymällä tavalla.

 

Kuopion Opiskelija-asunnot Oy:n rakennushankkeiden väestösuojapaikkasopimukset on laadittu kaupunginhallituksen hyväksymien periaatteiden ja sopimusehtojen mukaisesti kuitenkin, niin

 

         että ensimmäisen erän maksu tapahtuu 14 vuorokauden kuluessa siitä, kun Kuopion Opiskelija-asunnot Oy on saanut hankkeelle rakennusluvan ja rakennusurakan kilpailutuksen jälkeen on saanut ARA:lta osapäätösvaiheesta kirjallisen hyväksynnän ja päätös on lainvoimainen ja

         sopimus purkautuu, mikäli hanke ei saa rakennuslupaa tai ARA:lta kilpailutuksen jälkeen osapäätösvaiheen hyväksyntää ja Kuopion Opiskelija-asunnot Oy sen takia vetäytyy rakennushankkeestaan.

                                                         

 

Vaikutusten arviointi                     Päätösesitys on yritysvaikutuksiltaan positiivinen. Asemakaavoissa on tutkittu muut vaikutukset.

 

 

 

Esitys                                                Esitän, että kaupunginhallitus

 

         hyväksyy liitteenä olevat Kuopion Opiskelija-asunnot Oy:n väestösuojapaikkasopimukset ehtoineen ja valtuuttaa Kuopion Tilapalveluiden toimitilajohtajan allekirjoittamaan sopimukset kaupungin edustajana ja

         hyväksyy, että sopimuksiin voidaan tehdä kansliatoimenpitein vähäisiä muutoksia.

 

 

Liitteet

6

1378/2022 Väestösuojapaikkasopimus Tontti 13-2-20

 

7

1378/2022 Väestösuojapaikkasopimus Tontti 13-2-22

 

 

                                                          Valmistelija                                                               

Heikki Kekäläinen

puh. +358 44 718 5078

                                                          etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

 

 

Päätösehdotus                               Kaupunginjohtaja Jarmo Pirhonen

 

Kaupunginhallitus hyväksyy toimitilajohtajan esityksen.

 

 

Päätös                                              Kaupunginhallitus hyväksyi yksimielisesti kaupunginjohtajan tekemän päätösehdotuksen.

 

 

 

 

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa