Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kuopion kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 28.02.2022/Pykälä 55

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa


 

 

§ 55

Asianro 1697/10.00.01.04/2022

 

 

Kiinteistöä 297-3-23-2 koskeva maankäyttösopimus

 

 

Kiinteistöjohtaja Lauri Lytsy
Maa- ja vesialueiden hallintapalvelujen tukipalvelut

 

 

                                                    Kiinteistö Oy Kuopion Myllykatu 8 omistaa tontin 297-3-23-2, jolla sijaitsee yhtiön omistama rakennus. Kiinteistön sijainti on esitetty oheisissa kartoissa.

 

 

Sijainti opaskartalla

 

 

 

 

 

 

Kiinteistö 297-3-23-2

 

Voimassa olevassa asemakaavassa kiinteistö on osoitettu liikerakennusten korttelialueeksi (Al2). Kiinteistöllä on rakennusoikeutta 1 330 k-m². Asemakaavan muutosehdotuksen mukaan kiinteistö osoitettaisiin asuin-, liike-, toimisto- ja palveluasuinrakennusten korttelialueeksi (ALP-8).

 

Kaupunki on laatinut kiinteistöä koskevan asemakaavan muutosehdotuksen n:o 831, joka on ollut julkisesti nähtävillä 15.9.2021 – 15.10.2021. Asemakaavaehdotuksen mukaan kiinteistön rakennusoikeus kasvaisi voimassa olevan asemakaavan mukaisesta 1 330 k-m²:stä 3 000 k-m²:iin. Asemakaavan muutos mahdollistaisi siten kiinteistön käyttötarkoituksen muutoksen ja nykyistä tehokkaamman käytön.

 

Maanomistaja saa asemakaavan muutoksesta aiheutuvasta käyttötarkoituksen muutoksesta ja rakennusoikeuden lisäyksestä maankäyttö- ja rakennuslain 91 a §:n 1 momentissa tarkoitettua merkittävää hyötyä. Maanomistaja on siten maankäyttö- ja rakennuslain mukaan velvollinen osallistumaan kaupungille yhdyskuntarakentamisesta aiheutuviin kustannuksiin. Kaupunginvaltuuston 14.12.2015 § 108 hyväksymän maapoliittisen ohjelman mukaan asemakaavasta merkittävää hyötyä saavien maanomistajien kanssa on neuvoteltava maankäyttö- ja rakennuslain tarkoittama maankäyttösopimus.

                         

Kiinteistö Oy Kuopion Myllykatu 8:n kanssa on neuvoteltu tonttia 297-3-23-2 koskeva maankäyttösopimus. Neuvottelutuloksen mukaan maanomistaja maksaa kaupungille yhdyskuntarakentamisen kustannusten korvauksena 330 000 euroa. Sopimusluonnos jaetaan esityslistan liitteenä.

 

 

Vaikutusten arviointi                  Vaikutukset on arvioitu asemakaavan valmistelun yhteydessä.

 

 

Esitys                                           Esitän kaupunginhallitukselle, että Kiinteistö Oy Kuopion Myllykatu 8:n kanssa tehdään kiinteistöä 297-3-23-2 koskeva esityslistan liitteenä jaettavan luonnoksen mukainen maankäyttösopimus.

 

Sopimusluonnokseen saadaan tehdä teknisluontoisia tarkistuksia tai korjauksia kansliatoimenpitein ennen päätöksen täytäntöönpanoa.

 

Kiinteistöjohtaja valtuutetaan allekirjoittamaan maankäyttösopimus.

 

Kuntalain 143 §:n nojalla tämä päätös pannaan täytäntöön ennen kuin se on saanut lainvoiman.

 

 

 

Liitteet

2

1697/2022 maankäyttösopimus ja liite

 

Viiteaineisto

1

1697/2022 kartat

 

 

                                                    Valmistelija                                                       

Jarkko Tossavainen

puh. +358 44 718 5534

                                                    etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

 

 

Päätösehdotus                           Kaupunginjohtaja Jarmo Pirhonen

 

Kaupunginhallitus hyväksyy kiinteistöjohtajan esityksen.

 

 

Päätös                                         Merkittiin, että jäsen Ari Koskinen poistui kokouksesta esteellisenä (yhteisöjäävi) asiakohdan käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi.

 

Kaupunginhallitus hyväksyi yksimielisesti kaupunginjohtajan tekemän päätösehdotuksen. 

 

 

 

 

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa