Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kuopion kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 04.04.2022/Pykälä 99

Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa


 

 

§ 99

Asianro 2768/12.03.01.05/2022

 

 

Kuopion hyvinvointikertomuksen ja -suunnitelman vuosiraportti 2022

 

 

 

 

 

                                                          Kuopiossa on valmistunut Terveydenhuoltolain (1326/2010) ja Lain sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä mukaisesti laaja hyvinvointikertomus ja -suunnitelma vuonna 2021 valtuustokaudelle 2021–2025. Edellä mainitut lait velvoittavat kuntaa myös raportoimaan kuntalaisten hyvinvoinnista ja terveydestä, niihin vaikuttavista tekijöistä sekä toteutetuista toimenpiteistä valtuustolle vuosittain.

 

Kuopion hyvinvointikertomuksen ja -suunnitelman vuosiraportissa 2022 seurataan alueen asukkaiden hyvinvoinnin tilaa ja siihen vaikuttavia tekijöitä. Vuosiraportissa myös arvioidaan hyvinvointisuunnitelmassa linjattujen hyvinvoinnin edistämisen tavoitteissa etenemistä sekä nostetaan esiin toteutuneita toimenpiteitä kuopiolaisten hyvinvoinnin edistämiseksi. Vuosiraportti 2022 tukee hyvinvointitiedolla johtamista ja toimii osana toiminnan vaikutusten seurantaa sekä toiminnan suuntaamista hyvinvoinnin edistämiseksi.

 

Kuopion laajaan vuosille 2021–2025 laadittuun hyvinvointikertomukseen ja -suunnitelmaan kytkettiin myös muita hyvinvoinnin edistämisen suunnitelmia. Näitä ovat lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma, jota ohjaavat Lastensuojelulaki (417/2007) ja Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki (1287/2013) sekä ehkäisevän päihdetyönsuunnitelma, jota ohjaa Laki ehkäisevän päihdetyön järjestämisestä (523/2015). Kuopion laaja hyvinvointikertomus ja -suunnitelma 2021–2025 pitää sisällään myös arjen turvallisuutta käsitteleviä osioita Sisäministeriön ohjeistuksen ”Turvallisuutta kaikkialla – paikallisen ja alueellisen turvallisuussuunnitelman kansalliset linjaukset” mukaisesti. Tuomalla näitä samansuuntaisia suunnitelmia yhteen on tavoitteena ollut sujuvoittaa ja selkeyttää työskentelyä. Näin ollen Hyvinvointikertomuksen ja -suunnitelman vuosiraportin 2022 osana käsitellään myös näitä teemoja.

 

Kuopion hyvinvointikertomuksen ja -suunnitelman vuosiraportti 2022 on laadittu osana Kuopion hyvinvointiryhmän ja toimeenpanevan hyvinvointiryhmän toimintaa. Hyvinvoinnin tilaa kuvatessa on käytetty laajasti erilaisten valtakunnallisten ja paikallisten tutkimusten ja selvitystä tuloksia. Toiminnan toteutumista raportoidaan myös Kuopion oman tilastoseurannan avulla.

 

Kuopion hyvinvointikertomuksen ja -suunnitelman vuosiraportti 2022 on toteutettu Power Bi -ohjelmalla ja käytettävissä pääosin sähköisenä aineistona. Vuosiraportissa on käsitelty hyvinvointia Hyvinvoiva Kuopio -ohjelman mukaisesti hyvän elämän elementtien kautta (osiot: Tietoa hyvinvointityöstä, Hyvän arjen rutiinit, Hyvän elämän kanssakulkijat, Hyvän elämän innostajat, Hyvän elämän toimeentulo ja Hyvän elämän asuinympäristö). Vuosiraportin 2022 oheen on liitetty myös kaupunginvaltuuston kokouksessaan 8.11.2021 käsittelemä hyvinvointisuunnitelma, jossa esitettyihin tavoitteisiin vuosiraportti ottaa kantaa. Hyvinvointikertomuksen ja -suunnitelman vuosiraporttia 2022 pääsee tarkastelemaan kokouksen liitteestä ja tästä linkistä. Vuosiraportin eri osiot aukeavat valikon otsikoinneista. Kokouksen liitteenä myös vuosiraportin eri osiot pdf-versioina.

 

Vaikutusten arviointi                     Vaikutusten arviointi on liitteenä.

 

 

Liitteet

24

2768/2022 Vaikutusten ennakkoarviointi

 

25

2768/2022 Kuopion hyvinvointikertomuksen ja -suunnitelman vuosiraportti 2022

 

26

2768/2022 Tietoa hyvinvointityöstä

 

27

2768/2022 Hyvan arjen rutiinit

 

28

2768/2022 Hyvän elämän kanssakulkijat

 

29

2768/2022 Hyvan elämän innostajat

 

30

2768/2022 Hyvän elämän toimeentulo

 

31

2768/2022 Hyvan elämän asuinympäristö

 

 

                                                          Valmistelija                                                               

Tanja Tilles-Tirkkonen

puh. +358 44 718 2506

                                                          etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

 

 

Päätösehdotus                               Kaupunginjohtaja Jarmo Pirhonen

 

Kaupunginhallitus merkitsee hyvinvointikertomuksen ja -suunnitelman vuosiraportin 2022 tiedoksi ja saattaa sen tiedoksi kaupunginvaltuustolle.

 

 

Päätös                                              Asiakohta käsiteltiin välittömästi asiakohdan 6 jälkeen.

 

Merkittiin, että esittelijänä asiakohdassa toimi, kaupunginjohtajan poissa ollessa, apulaiskaupunginjohtaja Jari Kyllönen.

 

Hyvinvointikoordinaattori Tanja Tilles-Tirkkonen oli kokouksessa kuultavana asiakohdassa. Ympäristöjohtaja Tanja Ahonen saapui kokoukseen asiakohdan käsittelyn aikana. Tanja Tilles-Tirkkonen poistui kokouksesta kuulemisen jälkeen.

 

Kaupunginhallitus hyväksyi yksimielisesti apulaiskaupunginjohtaja Jari Kyllösen tekemän päätösehdotuksen.

 

 

 

 

 

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa