Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kuopion kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 11.04.2022/Pykälä 104

Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa


 

 

§ 104

Asianro 3880/14.03.00/2021

 

 

Kuopion maaseutuohjelma 2022 - 2030

 

 

Strategiajohtaja Sirpa Lätti-Hyvönen
Strategia ja kehittäminen

 

 

                                                    Kuopiossa on maaseutupoliittisena kehittämisvälineenä 2000-luvulla maaseutuohjelma. Maaseutuohjelma on täsmentänyt ja toteuttanut kulloinkin voimassa olevaa strategiaa. Viimeisin maaseutuohjelma (Kuopion maaseutuohjelma 2014-2020) on vuodelta 2014 ja sen käytännön työstämisestä vastasi Sydän Savon maaseutupalvelu. Maaseutuohjelma on ollut koonti Kuopion maaseutualueen kehittämistarpeista ja tarvittavista kehittämistoimenpiteistä ja sen yhtenä tarkoituksena on ollut yhdistää asukkaiden, järjestöjen, maaseudulla toimivien yritysten, maaseudun kehittämistyössä toimivien tahojen ja kaupungin hallinnon toimintaa tiiviiksi yhteistyöksi.

 

Edellisen päivityksen jälkeen Kuopion maaseutualue on kasvanut Maaningan ja Juankosken kuntaliitosten myötä. Maaseudun toimintaympäristö on ollut vahvassa muutoksessa. Liitoskuntien (Riistavesi, Vehmersalmi, Karttula, Nilsiä, Maaninka ja Juankoski) lähidemokratiaa tukemaan on perustettu 6 pitäjäraatia.

 

Vuoden 2019 syksyllä valtuustoaloitteen pohjalta päätettiin, että on perusteltua käynnistää prosessi, jossa alueet ja maaseudun kehittämisen kanssa toimivat tahot yhdessä hahmottavat kehittämistarpeita ja tarvittavia toimia.

 

Kuopion maaseutuohjelman 2022 - 2030 valmistelu on edennyt siten, että työ aloitettiin maaseudun tilannekuvan ja toimintaympäristön muutosten selvittämisellä vuoden 2020 syksyllä. Tästä työstä vastasi YTT Ilkka Lehtola. Hänen työstämänsä Kuopion maaseutukatsaus 2021 -raportti löytyy kokonaisuudessaan Kuopion kaupungin internetsivuilta (2021 Julkaisut - Julkaisut ja raportit | Kuopio) ja sen aineistoja ja havaintoja on hyödynnetty laajasti maaseutuohjelman 2022 – 2030 valmistelussa. Keväällä 2021 maaseudun kehittämisen painopisteitä työstettiin yhteisissä työpajoissa. Maaliskuussa 2021 toteutettiin Kuopion kaupungin viranhaltijoiden työpaja ja huhti- ja toukokuussa toteutettiin kaksi Kuopion kaupungin ja maaseututoimijoiden yhteistä työpajaa.  Yhteisen työskentelyn pohjalta syntyneeseen luonnokseen pyydettiin vielä maaseututoimijoiden palautetta ja saadun palautteen pohjalta maaseutuohjelman linjauksia on täydennetty. Tammikuussa järjestettiin luonnoksesta vielä avoin info- ja keskustelutilaisuus.

 

Kaupunginhallitus on aiemmin käsitellyt asiaa kokouksessaan 19.4.2021.

 

 

Liitteet

2

3880/2021 Kuopion maaseutuohjelma 2022 - 2023

 

3

3880/2021 Kuopion maaseutuohjelma 2022 - 2030 luonnokseen (31.5.2021) saapuneet muutosehdotukset

 

 

                                                    Valmistelija                                                       

Sirpa Lätti-Hyvönen

puh. +358 44 718 2132

                                                    etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

 

 

Päätösehdotus                           Kaupunginjohtaja Jarmo Pirhonen

 

Kaupunginhallitus hyväksyy ja esittää edelleen kaupunginvaltuustolle hyväksyttäväksi  Kuopion maaseutuohjelman 2022-2030.

 

 

Päätös                                         Merkittiin, että apulaiskaupunginjohtaja Pekka Vähäkangas saapui kokoukseen asiakohdan käsittelyn aikana.

 

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti tehdä liitteenä olevaan maaseutuohjelmaan 2022-2030 seuraavat muutokset:

 

- Ohjelman ingressiosioon lisätään seuraava teksti: “Kasvavan Kuopion kauniilla maaseudulla asuu 25 000 asukasta ja alueella on 11 000 vapaa-ajan asuntoa sekä kuusi kehittyvää kuntakeskusta. Yli 700 maatilaa tekee meistä puhtaan lähiruoan edelläkävijän ja Suomen suurimman maidon ja naudanlihan tuottajan. Meillä on puhtaat järvet, työpaikkoja ja tontteja. Lumoava luonto, monimuotoinen asuminen ja laadukkaat lähipalvelut sekä vapaa-ajan mahdollisuudet ovat rikkautemme. Kuopion maaseudulla on tilaa savolaiselle luovuudelle, yhteisöllisyydelle ja uusille asukkaille!”

 

- sivu 16 kohta Painopiste: Asuminen ja asuinympäristöt: Tavoite ”rakentamisen edullisuusvyöhykkeiden rajausten tarkistaminen” muutetaan muotoon: ”rakentamisen edullisuusvyöhykkeiden rajausten ja rantarakentamisen tarkistaminen”.

 

- sivu 16 kohta Painopiste: Asuminen ja asuinympäristöt: Tavoitteeseen Asuinympäristön viihtyisyyden kehittäminen lisätään listaukseen "näköalatornit".

 

Muilta osin kaupunginhallitus hyväksyi yksimielisesti kaupunginjohtajan tekemän päätösehdotuksen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa