Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kuopion kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Hyvinvoinnin edistämisen lautakunta
Pöytäkirja 27.04.2022/Pykälä 33

Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa


 

 

§ 33

Asianro 2958/02.05.01.00/2022

 

 

Yhteistyösopimus 2023-2025 / ANTI -Contemporary Art Festival yhdistys ry

 

 

Kansalaistoiminnan palveluiden päällikkö Kati Vähäsarja
Kansalaistoiminta

 

 

ANTI – Contemporary Art Festival on Kuopiossa järjestettävä kansainvälisesti tunnettu ja kansainvälinen nykytaiteen festivaali, joka keskittyy julkisiin tiloihin tehtyihin paikkasidonnaisiin teoksiin. ANTI-festivaalilla esitetään nykyhetken mielenkiintoisimpien ja innovatiivisimpien taiteilijoiden live art -, ääni-, kuvapohjaisia sekä tekstiin perustuvia teoksia. Tapahtuma on yleisölle ilmainen festivaali, joka tarjoaa ainutlaatuisen kohtaamispaikan taiteilijoille ja yleisölle, jotka ovat kiinnostuneita arkipäivän tiloja luovasta ja muokkaavasta taiteesta. ANTI-festivaalin toiminta on kynnyksetöntä, yhteisöllisyyttä edistävää sekä saavutettavaa ja se tarjoaa päihteettömän vaihtoehdon vapaa-ajan viettoon. 

 

ANTI-festivaalin tuottaa kuopiolainen ANTI – Contemporary Art Festival yhdistys ry. Yhdistyksen tarkoituksena on edistää nykytaidetta, kulttuuria sekä taiteilijoiden ja taidetapahtumien kansainvälistymistä ja taiteen tekemisen mahdollisuuksia ympärivuotisesti.

 

Yhteistyösopimuksen tavoite on vahvistaa Kuopion kaupungin vetovoimaa Kuopion strategian mukaisesti, saada aluetaloudellisia ja imagohyötyjä sekä tukea elinvoimaista kaupunkikulttuuria ja lisätä asukkaiden hyvinvointia ja kulttuurista osallisuutta. Monivuotinen yhteistyösopimus puolestaan vahvistaa ANTI-festivaalin tuotantosuunnittelua pitkäjänteisesti, mahdollistaa tapahtuman kehittämisen ympärivuotiseksi toiminnaksi ja antaa tukevan ja uskottavan pohjan haettaessa rahoitusta muista lähteistä (kansalliset ja kansainväliset).  

 

Sopimuksen osapuolet sitoutuvat pitkäjänteiseen yhteistyöhön seuraavien yhteisten tavoitteiden edistämiseksi: Kuopio on kansainvälinen, vetovoimainen, osaamiseen perustuva kulttuurikaupunki. ANTI-festivaali on yksi Suomen ja maailman merkittävimmistä paikkasidonnaisen nykytaiteen festivaaleista. Kaupunki sitoutuu tukemaan sopimuskumppania taloudellisesti näiden tavoitteiden saavuttamiseksi. Erillisten kehittämishankkeiden (mm. EU-hankkeiden) yhteistyötuesta sovitaan erikseen.

 

Kuntien kulttuuritoimintalaki velvoittaa kaupunkia edistämään kuntalaisten yhdenvertaisia mahdollisuuksia osallistua kulttuuriin, taiteeseen ja sivistykseen sekä vahvistamaan hyvinvointia, osallisuutta, yhteisöllisyyttä ja terveyttä (Laki kuntien kulttuuritoiminnasta (166/2019).

 

ANTI-festivaali toteuttaa yhteiskuntavastuuta mm. osallistamalla vuosittain Kuopion asukkaita esim. lapsia ja nuoria, maahanmuuttajia sekä muita erityisryhmiä erilaisiin taideprojekteihinsa. Asukkaat pääsevät osaksi ammattitaiteilijoiden ohjaamia projekteja mm. tuottamalla sisältöjä teoksiin ja esiintymällä niissä. ANTI-festivaalin tapahtumat ovat yleisölle ilmaisia ja teokset sijoittuvat pääasiassa julkisiin tiloihin. 

 

Toiminnalla on monipuolisia hyvinvointivaikutuksia ja se on erittäin helposti saavutettavaa. Siten se tarjoaa asukkaille kanavan hakeutua myös muiden kulttuuripalvelujen pariin. 

 

ANTI-festivaalin toiminta on ympärivuotista ja yhdistys pyrkii jatkossakin tähän.

 

Tapahtuman yhtenä tarkoituksena on edistää taiteilijoiden ja taidetapahtumien kansainvälistymistä. Tapahtuma tuo vuosittain kansainvälisiä ammattitaiteilijoita ja yleisöä Kuopioon ja on näin mukana tekemässä aidosti kansainvälistä Kuopiota. Toiminta lisää myös suvaitsevaisuutta sekä monikulttuurisuuden ja yhdenvertaisuuden ymmärtämistä kuopiolaisten keskuudessa.

 

Yhteistyösopimukseen varataan vuosittain kansalaistoiminnan aktivointiyksikön avustusmäärärahojen yhteyteen seuraavat summat:

 

Vuonna 2023: 100.000 €
Vuonna 2024: 105.000 €
Vuonna 2025: 110.000 €

 

Vuonna 2022 avustus on 97.000 euroa. Korotusta esitetään vuodelle 2023 + 3.000 €, vuodelle 2024 + 5.000 € ja vuodelle 2025 + 5.000 euroa. Korotusta perustellaan yleisillä kustannusten nousuilla.

 

Sopimusluonnos on valmisteltu yhdessä ANTI-Contemporary Art Festival ry:n kanssa.

 

Vaikutusten arviointi                     Liitteenä

 

Esitys                                                Hyvinvoinnin edistämisen lautakunta esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle yhteistyösopimuksen hyväksymistä ANTI-Contemporary Art Festival ry:n kanssa vuosille 2023–2025. Tuen suuruus on vuonna 2023 100 000 €, vuonna 2024 105 000 € ja vuonna 2025

110 000 €.

 

Liitteet

18

2958/2022 ANTI-esite

 

19

2958/2022 Sopimusluonnos

 

20

2958/2022 Vaikutusten arviointi

 

                                                          Valmistelija                                                               

Sirpa Niemi

puh. +358 44 718 2504

Jonna Forsman

puh. +358 44 718 2468

Kati Vähäsarja

puh. +358 44 718 2513

                                                          etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

 

Päätösehdotus                               Apulaiskaupunginjohtaja Pekka Vähäkangas

 

Hyvinvoinnin edistämisen lautakunta päättää hyväksyä kansalaistoiminnan palveluiden päällikön esityksen.

 

Päätös                                              Hyvinvoinnin edistämisen lautakunta hyväksyi päätösehdotuksen. Teknisenä korjauksena korjattiin v. 2025 summa 110 000 euroksi.

 

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa