Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kuopion kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 05.09.2022/Pykälä 240

Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa

 

 

§ 240

Asianro 7026/01.01.00.00/2022

 

 

Riskienhallinta- ja turvallisuuspäällikön viran perustaminen

 

 

Vs. hallintojohtaja Vesa Toivanen
Kaupunginkanslia

 

 

Kaupunginkansliassa työskentelee tällä hetkellä työsopimussuhteinen riskienhallinta- ja turvallisuuspäällikkö. Riskienhallinta- ja turvallisuuspäällikön pääasiallisiin tehtäviin kuuluvat mm. kaupungin riskienhallinta-asiat ja varautumiseen sekä valmiussuunnitteluun liittyvät tehtävät. 

 

Riskienhallinta- ja turvallisuuspäällikkö toimii kaupunkitasoisena riskienhallinnan yhdyshenkilönä. Lisäksi hän toimii asiantuntijana kaupungin henkilö- ja kiinteistöturvallisuusasioissa sekä huolehtii kaupungin varautumis- ja valmiussuunnitelmien ajantasaisuudesta sekä yhteistoiminnasta ao. asioissa eri viranomais- ja yhteistyötahojen kanssa.

 

Ottaen huomioon riskienhallinta- ja turvallisuuspäällikön keskeisen ja laajan kaupunkitasoisen tehtäväsisällön olisi perusteltua perustaa ao. tehtävien hoitamista varten virka, mikä mahdollistaisi jatkossa sen, että riskienhallinta- ja turvallisuuspäälliköllä olisi nykyistä enemmän itsenäistä päätösvaltaa ja vastuuta riskienhallinta-, turvallisuus- ja valmiusasioissa (esim. tarvittavien hankintojen tekemisessä.) Tarvittavista toimintasääntömuutoksista päätetään erikseen. Viran perustaminen on kustannusneutraali, eikä aiheuta lisäkustannuksia.

 

Kuntalain 87 §:n 2 momentin mukaisesti tehtävää, jossa käytetään julkista valtaa, hoidetaan virkasuhteessa. Tällaista tehtävää varten perustetaan virka.

 

Kuopion kaupungin hallintosäännön 54 §:n mukaan kaupunginhallitus päättää viran perustamisesta. Vakinainen työsuhteinen henkilö voidaan ottaa ilman hakumenettelyä siihen perustettavaan vakinaiseen virkaan, johon hänen työhönsä kuuluvat tehtävät pääosin siirretään ja hän täyttää viran kelpoisuusehdot.

 

Vaikutusten arviointi                     -

 

 

Esitys                                                Esitän kaupunginhallitukselle, että

1          kaupunginhallitus perustaa riskienhallinta- ja turvallisuuspäällikön viran 1.10.2022 lukien. Viran kelpoisuusehtona on soveltuva korkeakoulututkinto ja riittävä työkokemus tehtäväkuvaan kuuluvista tehtävistä. Virassa sovelletaan kunnallista yleistä virka- ja työehtosopimusta. Viran tehtäväkohtainen palkka on 4413,35 €/kk. Virassa noudatetaan kokonaistyöaikaa.

2          riskienhallinta- ja turvallisuuspäällikkö Miikka Oravainen (insinööri, YAMK) siirretään perustettavaan virkaan 1.10.2022 lukien. Oravainen on antanut suostumuksensa siirtoon ja hänen voidaan katsoa täyttävän viran kelpoisuusehdot

 

                                                          Valmistelija                                                               

Vesa Toivanen

puh. +358 44 718 2041

                                                          etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

 

 

Päätösehdotus                               Kaupunginjohtaja Jarmo Pirhonen

 

Kaupunginhallitus hyväksyy vs. hallintojohtajan esityksen.

 

 

Päätös                                              Kaupunginhallitus hyväksyi yksimielisesti kaupunginjohtajan tekemän päätösehdotuksen.

 

 

 

 

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa