Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kuopion kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 03.10.2022/Pykälä 275

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

 

 

§ 275

Asianro 5963/02.05.01.00/2022

 

 

Kuopion Joulutori 2022

 

 

 

 

Tapahtumatiimi:

 

                                                          Kaupunkikeskustan kehittämisyhdistys on jättänyt Kuopion kaupungille yhteistyöesityksen ja 80 000 euron tapahtumatukihakemuksen vuoden 2022 Kuopion Joulutorin järjestämisestä. Samaa tukisummaa ehdotetaan vuosille 2022–2025 (liite: Kuopion Joulutori kumppaniesitys 8.9.2022). Tapahtumatukihakemusta ja yhteistyöesitystä on arvioitu markkinointi- ja viestintäyksikön tapahtumatiimissä Kuopion kaupunginhallituksen asettamien kriteerien mukaisesti.

 

Vaikutusten arviointi                     Tapahtuman aluetaloudelliset vaikutukset

Vetovoimaisten joulutoritapahtuman järjestäminen ei käytännössä ole mahdollista ilman kaupungin tukea. Tapahtuman kiinteät kulut ovat vakiot, eikä tapahtuman pituus niihin juuri vaikuta. Vuonna 2021 toteutetun joulutoritapahtuman kustannusrakenne on vakio. Tapahtuman tulokertymää rajoittaa se, että myyntipaikkamaksut on pidettävä matalina kauppiaiden sitouttamiseksi pitkään myyntiaikaan. Samalla on tärkeää panostaa alueelliseen ja jatkossa myös valtakunnalliseen markkinointiin sekä laadukkaaseen ohjelmasisältöön hyvän asiakaskokemuksen aikaansaamiseksi. Tapahtuman markkinoinnin näkyvyys vaikuttaa suuresti myös haluttujen kauppiaiden houkuttelemisessa ja tapahtuman uskottavuudessa.

 

Joulutori tarjoaa yrityksille sekä myös muille toimijoille mahdollisuuden tuoda esille omia palvelujaan ja osaamistaan. Lisäksi suunnitelman mukaisesti hankinnoissa, ohjelmaostoissa sekä myyntiartikkeleissa keskitetään alueellisten toimijoiden tarjontaan, jolloin tapahtuman talousvaikutukset jäävät Kuopion alueelle. Strategian yhtenä tavoitteena on tukea kilpailukykyisen ja kannustavan yrittäjyysympäristön kehittämistä. Kaupunkikeskustan kehittämisyhdistys kannustaa Joulutoritapahtumalla alueen yrittäjiä yhteistyöhön. Alueen kilpailukykyä vahvistaa myös alueen lähiruoan tuottajien verkostojen hyödyntäminen. Joulutori tuo esiin paikallisia tuottajia, tuo sisältöä kaupungin matkailutarjontaan ja profiloi aluetta puhtaan lähiruuan ja käsi- ja taideteollisten lahjatavaroiden tuottajana.

 

Vuoden 2021 tapahtumassa toteutetun matkailu- ja tapahtumatutkimuksen mukaan tapahtuman matkailutulo oli 2 miljoonaa euroa ja kokonaisvaikutus alueelle 4,7 miljoonaa euroa.

 

Tapahtuman hyödyntämismahdollisuudet kaupunkimarkkinoinnissa

Kuopion tapahtumavuosi on kesä ja alkusyksy painotteinen. Yrityksille ja asukkaille suunnatuissa tapahtumatoiminnan kehittämiskyselyissä on talvikauden tapahtumien lisääminen koettu erittäin tärkeäksi. Merkittävä syy talvikauden tapahtumien vähyyteen ovat keliolosuhteet, jotka lisäävät tapahtumajärjestäjien riskiä ja kuluja, jolloin kaupungin tuen merkitys korostuu. Tapahtumatuen sitovissa perusteissa onkin mainittu, että tuki on tarkoitettu tapahtumajärjestäjän tapahtuman järjestämisestä johtuvan taloudellisen riskin pienentämiseen. Tapahtuma lisää merkittävästi alueen vetovoimaisuutta ja tunnettuutta sekä saa runsaasti positiivista näkyvyyttä mediassa ja sosiaalisessa mediassa.

 

Tapahtuman hyvinvointivaikutukset

Kuopion oma joulutoritapahtuma on yksi kuopiolaisten eniten esitetty toive kohdistuen toriin ja sen toiminnan kehittämiseen. Joulutori on yhteisöllinen kohtaamisalusta, johon on matala kynnys osallistua niin esiintyjänä kuin kokijanakin. Erityisenä kohderyhmänä ovat lapset ja lapsiperheet: ohjelma suunnitellaan täysin lapsille, kaikki on ilmaista ja saavutettavaa ja myös päiväkoti ja alakouluryhmille on tarjottu mahdollisuus saapua joulutorille karuselliajeluille sekä seuraamaan ohjelmanumeroita. Myös valotaidetapahtumaa on kauan toivottu Kuopioon ja siihen toiveeseen vastataan myös tällä tapahtumakokonaisuudella.

 

Tapahtuman kestävä toimintamalli, resurssiviisaus, ympäristövaikutukset sekä tapahtumajärjestäjän vastuullisuus

Tapahtuman järjestäjänä Kuopion kaupunkikeskusta kehittämisyhdistys on luotettava paikallinen kumppani, joka onnistui monien vuosien yritysten jälkeen viime vuonna järjestämään valtakunnallista huomiota ja tunnustusta saaneen joulutoritapahtuman Kuopioon. Yhdistys on kokenut toritapahtumien järjestäjiä ja yhdistyksellä on nyt viime vuoden tapahtuman pohjalta vahva osaaminen ja näkemys onnistuneen joulutorin tuottamisesta suunnitellusti.

 

Tapahtuman kehitys- ja kasvutavoitteet

Kaupungin uudessa strategiassa strategisena päämääränä on elinvoimainen ja kasvava Kuopio. Päämäärän keskeisiä menestystekijöitä ovat kasvava matkailu ja vetovoimaiset tapahtumat sekä rohkea ja kestävä kaupunkikehitys. Suomen kauneimmaksi joulutoriksi vuonna 2021 Iltalehden äänestyksessä valittu Kuopion joulutori toteuttaa näitä strategisia elinvoimatavoitteita.

 

Tapahtuman taloussuunnittelu on tehty pysyvän joulutorikonseptin luomiseksi kuitenkin realistisesti tuotannon riskit tunnistaen. Vuoden 2021 tapahtuma jouduttiin rahoittamaan yhdistyksen omalla rahoitusosuudella, joka onnistuttiin säästämään korona vuoksi peruuntuneista tapahtumista, koska kaupungin tuki jäi arvioitua pienemmäksi. Tätä omaa rahoitusosuutta ei ole enää vuoden 2022 osalta käytettävissä. Samalla myös tapahtuman tuottamiseen liittyvät kustannukset ovat merkittävästi kasvaneet Ukrainan sodasta aiheutuvien ongelmien vuoksi. Mikäli kaupungin tukiosuus ei kasva vuodelle 2022 ei tapahtumaa voida enää järjestää vuoden 2021 tasoisena. Tämän vuoksi on perusteltua esittää kaupungin tuen nostamista 70 000 euroon, joka mahdollistaa tapahtuman järjestämisen vuoden 2021 tasoisena.

 

 

Esitys                                               

1.       Esitämme, että Kaupunkikeskustan kehittämisyhdistykselle myönnetään 70.000 euron tapahtumatuki vuoden 2022 Joulutori -tapahtuman toteutukseen. Tapahtumatuki maksetaan vuoden 2022 kaupunginhallituksen tapahtumatukimäärärahasta.

 

2.       Samalla esitetään, että Kuopion kaupunki käynnistää vuoden 2023 alussa Kaupunkikeskustan kehittämisyhdistyksen kanssa neuvottelut vuosien 2023–2025 Joulutori -tapahtumien tuottamisesta kaupungin tuella siten, että tapahtumasta saadaan vuosittain toistuva ja Kuopion juhlavuodelle 2025 saadaan toteutettua valtakunnallisesti näkyvä juhlavuoden Joulutori -tapahtuma.

 

Liitteet

10

5963/2022 KuopionJoulutori Kumppaniesitys 8.9.2022

 

Viiteaineisto

1

5963/2022 Tapahtumatukihakemus Joulutori 2022

 

 

                                                          Valmistelija                                                               

Laura Kokko

puh. +358 44 718 2018

                                                          etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

 

 

Päätösehdotus                               Kaupunginjohtaja Jarmo Pirhonen

 

Kaupunginhallitus hyväksyy tapahtumatiimin esityksen.

 

 

Päätös                                              Merkitään, että apulaiskaupunginjohtaja Pekka Vähäkangas ja markkinointijohtaja Kirsi Soininen poistuivat esteellisinä (yhteisöjäävi) kokouksesta asian käsittelyn ajaksi.

 

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

 

 

 

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa