Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kuopion kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 03.10.2022/Pykälä 276

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa


 

 

§ 276

Asianro 7798/00.01.01/2022

 

 

Kuopion Tilapalveluiden toimintasääntö

 

 

Toimitilajohtaja Hannu Väänänen
Tilapalveluiden toimitilapalvelut

 

Selostus                                           Kuopion Tilapalveluiden nykyinen toimintasääntö hyväksyttiin kaupunginhallituksen kokouksessa 13.7.2020 § 197 ja tuli voimaan 1.8.2020. Kuopion Tilapalvelut on erillinen taseyksikkö ja sijoittuu Elinvoima- ja konsernipalvelut -palvelualueelle. Elinvoima- ja konsernipalvelun toimintasäännössä viitataan Kuopion Tilapalveluiden toimintasääntöön, joka vahvistetaan laajuutensa vuoksi erillisenä, palvelualueen toimintasääntöä täydentävänä toimintasääntönä.

 

Kuopion Tilapalveluiden organisontia on kehitetty paremmin vastaamaan toimitilojen ylläpidollisia tavoitteita. Rakennusten elinkaaren aikaista ylläpitoa kehitetään entistä enemmän ennakoivaan suuntaan. Vuosikorjausohjelmat laaditaan suunnitelmallisesti ja tavoitteellisesti huomioiden rakennusten elinkaari ja rakennusten salkutuksessa asetetut tavoitteet.

 

Kuopion Tilapalveluiden organisoitumista muutetaan siten, että Kiinteistöpalvelut-tulosyksikkö ja Kunnossapito-tulosyksikkö yhdistetään Ylläpitopalvelut-tulosyksiköksi. Ylläpitopalvelut-tulosyksikön tehtävät on kuvattu päivitetyssä toimintasäännössä. Samalla kunnossapitopäällikön virkanimike muutetaan ylläpitopäälliköksi ja kiinteistöpalvelupäällikön virka lakkautetaan.            

 

Vaikutusten arviointi                     -

 

 

Esitys                                                Kaupunginhallitus hyväksyy Kuopion Tilapalveluiden päivitetyn toimintasäännön ja vahvistaa sen erillisenä toimintasääntönä täydentämään Elinvoima- ja konsernipalveluiden toimintasääntöä.

 

                                                          Uuden toimintasäännön voimaantulon myötä kunnossapitopäällikön virkanimike muutetaan ylläpitopäälliköksi ja kiinteistöpalvelupäällikön virka lakkautetaan.

 

Kuopion Tilapalveluiden toimintasääntö tulee voimaan 1.12.2022 alkaen.

 

 

Liitteet

11

7798/2022 Liite 1 Kuopion Tilapalvelut Toimintasääntö 1.12.2022 muutokset merkitty

 

12

7798/2022 Liite 2 Kuopion Tilapalvelut Toimintasääntö 1.12.2022

 

 

                                                          Valmistelija                                                               

Heikki Kekäläinen

puh. +358 44 718 5078

                                                          etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

 

 

Päätösehdotus                               Kaupunginjohtaja Jarmo Pirhonen

 

Kaupunginhallitus hyväksyy toimitilajohtajan esityksen.

 

 

Päätös                                              Merkitään, että toimitilajohtaja Hannu Väänänen ja tila- ja hallintopäällikkö Heikki Kekäläinen olivat läsnä kokouksessa asian esittelyn aikana ja toimitilajohtaja Väänänen selosti asiaa. Väänänen ja Kekäläinen poistuivat kokouksesta asian esittelyn jälkeen.

 

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

 

 

 

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa