Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kuopion kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunkirakennelautakunta
Pöytäkirja 12.10.2022/Pykälä 152

Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa


 

 

§ 152

Asianro 7834/10.03.01.02/2022

 

 

Yhdyskuntatekniset palvelut 2022 -kyselytutkimuksen tulokset

 

 

Vs. kaupungininsinööri Antti Niskanen
Rakentamisen ja kunnossapidon tukipalvelut

 

Kuopio osallistui huhti-toukokuussa FCG:n laatimaan kyselytutkimukseen, jossa selvitettiin kuntalaisten tyytyväisyyttä yhdyskuntateknisiä palveluja kohtaan. Tutkimukseen osallistui yhteensä 27 kuntaa.

 

Kuopiossa kysely postitettiin 3 000 taloudelle, joista 554 palautti kyselylomakkeen ja 122 vastasi kyselyyn verkossa. Vastausprosentti Kuopion aineistossa oli 23 %, joka on hieman yli maan keskiarvon.

Kyselytutkimus selvitti asukkaiden suhtautumista katujen ja puistojen hoitoon, katuvalaistukseen, palo- ja pelastustoimen toimintaan, vesi- ja viemärihuoltoon sekä jätehuoltoon. Kyselyssä oli mukana myös liikuntapaikkojen hoito. Kyselytutkimuksen tuloksia verrattiin muiden kyselyyn osallistuneiden kuntien asukkaiden antamiin tuloksiin.

 

Koko tutkimus on löydettävissä internetissä. Kuopion yhteenveto on sivulla 7. Positiivinen merkittävä muutos on merkitty vihreällä värillä ja negatiivinen muutos punaisella värillä. Vastaavasti on merkitty myös merkittävät erot kuntien keskiarvoon.

 

Kysely toteutettiin arvoasteikolla 1–5 siten, että neutraalin arvon 3 alapuolella olevat arvot kuvaavat kielteistä ja sen yläpuolelle jäävät arvot myönteistä suhtautumista.

 

Arviointia kunnossapitoalueittain

 

Kyselytutkimuksen alueellisessa osassa pyrittiin tutkimaan eroavaisuuksia eri kunnossapitoalueiden kesken. Tätä varten Kuopio jaettiin kunnossapitoalueisiin postinumerojaolla aikaisempia vuosia tarkemmin. Nyt tuloksia voidaan verrata vuoden 2021 tuloksiin myös alueilla Juankoski, Maaninka ja Karttula.

 

Tarkkaa analyysia on alueellisten vastausten perusteella vaikea tehdä. Yleisesti ottaen voidaan sanoa, että vastausten arvot ovat pääosin edellistä kyselyä paremmat. Alueellisissa vastauksissa selvästi alhaisimmat arvosanat kunnossapidon osalta on edelleen saatu Juankoskelta.

 

Tuloksia

 

Kuopiolaisten vastauksissa näkyi edellisestä vuodesta joitain merkittäviä negatiivisia muutoksia lumenaurauksessa asuntokaduilla ja jalankulku- ja pyöräteillä.

 

Kuopio on kuitenkin kuntien keskiarvoa merkittävästi parempi mm. asuinkatujen, jalkakäytävien ja pyöräteiden kunnon osalta. Lumenauraus ja liukkauden torjunta jalankulku- ja pyöräteillä toimivat myös keskiarvoa paremmin.

 

Katujen hoidossa myönteistä on, että muutokset ovat olleet lähes kaikilla mitattavilla kysymyksillä muihin kaupunkeihin verrattuna parempia. Liikenneväylien ylläpito- ja talvihoito -mittari osoittivat silti hienoista laskua.

 

Puistojen hoito -mittarissa on havaittavissa pienoista pudotusta. Osaltaan tähän vaikuttanee ulkoilmatapahtumien ja kokoontumisten määrän kasvusta johtuva lisääntynyt roskaaminen.

 

Leikkipaikkojen siisteys ja varusteiden kunto oli Kuopiossa arvioitu huonommaksi suhteessa edellisvuoteen. Tulos on näin hieman kuntien keskiarvon alapuolella.

 

Jätehuolto hoidetaan Kuopiossa muita kaupunkeja keskimääräisesti paremmin lähes kaikkien jätehuoltomittareiden perusteella. Mittarin arvo oli viime vuodesta parantunut.

 

Katuvalaistuksen osalta Kuopio on kaupunkien vertailussa nyt seitsemäs. Kaupunki jatkaa aktiivista valaistuksen kehittämistä myös tulevina vuosina.

 

Vaikka asukkaiden kokema kunnossapidon laatu on heikentynyt useilla mittareilla jokaisella eri urakoitsijan urakka-alueilla verrattuna edellisvuoteen, Kuopio sijoittuu silti näillä samoilla mittareilla reilusti valtakunnallisen keskitason yläpuolelle.

 

Kohonneet urakointikustannukset yhdistettynä kiristyvään budjettiin asettavat haasteen laatutason säilyttämiselle tulevina vuosina.


Kyselyn tulokset huomioidaan palveluja kehitettäessä.

 

Vaikutusten arviointi                  -

 

Esitys                                           Esitän, että kaupunkirakennelautakunta merkitsee selvityksen tiedoksi.

 

 

Liitteet

30

7834/2022 Kyselytutkimuksen tulokset

 

31

7834/2022 Alueelliset tulokset Kuopiossa

 

 

                                                    Valmistelija                                                       

Markku Kolari

puh. +358 44 718 5675

                                                    etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

 

 

Päätösehdotus                           Apulaiskaupunginjohtaja Jari Kyllönen

 

Lautakunta hyväksyy vs. kaupungininsinöörin esityksen.

 

 

Päätös                                         Merkitään, että kunnossapitopäällikkö Markku Kolari saapui kokoukseen tämän asian käsittelyn ajaksi.

 

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 


Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa