Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kuopion kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunkirakennelautakunta
Pöytäkirja 22.05.2019/Pykälä 84

Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa


 

 

§ 84

Asianro 4211/10.00.02.01/2019

 

 

Liiketontin 297-33-15-1 (Kanavaharjunkatu 2) luovutusehdot Saaristokaupungissa

 

 

Kiinteistöjohtaja Lauri Lytsy
Maaomaisuuden hallintapalvelujen tukipalvelut

 

Kuopion kaupunki järjestää hakumenettelyn koskien tonttia 297-33-15-1 (Kanavaharjunkatu 2) Saaristokaupungissa Lehtoniemen kaupunginosassa. Tontti on osoitettu alla olevassa kartoissa.

 

                                                         

 

Tontin 297-33-15-1 pinta-ala on 4 758 m2, jossa on rakennusoikeutta 2 855 k-m2 (e=0.60). Tontti on asemakaavassa osoitettu asuin-, liike- ja toimistorakennusten korttelialueeksi (kaavamerkintä ALY).

                            

Tavoitteena on valita hakumenettelyn kohteena olevalle tontille vuokralainen, joka rakentaa tai rakennuttaa tontille liikerakennuksen, jossa tarjotaan erilaisia palveluita ja joka toimii monipuolisena kohtauspaikkana Saaristokaupungin asukkaille.

 

Suunnitelman tulee olla ulkonäöltään, teknisiltä ratkaisuiltaan ja liikennejärjestelyiltään (huolto- ja asiakasliikenne) ympäristöön ja kaupunkikuvaan soveltuvaa tasokasta rakentamista. Rakennushanke toteutetaan kokonaisvastuuperiaatteella. Hakemuksista toteutettavaksi valitaan yrityssisällöltään ja laadultaan paras ehdotus. Ehdotusten keskinäinen vertailu suoritetaan laadullisin ja yrityssisällöllisin perustein.

 

Maaomaisuuden hallintapalvelut, asemakaavoitus ja yrityspalvelut ovat yhteistyössä valmistelleet kilpailua varten tontin hakuohjeen, joka jaetaan esityslistan liitteenä.

 

Tontin käyvästä markkinavuokrasta on pyydetty ulkopuoliselta kiinteistöarvioitsijalta arviolausunto markkinavuokrasta. Tontin vuosivuokraksi määräytyy 13 500 €.

 

Vaikutusten arviointi                -

 

Esitys                                              Esitän kaupunkirakennelautakunnalle päätettäväksi tontin 297-33-15-1 hakumenettelyn järjestämistä esityslistan liitteenä olevan ohjelman mukaisesti.

 


 

Lisäksi esitän, että:

1.       Maaomaisuuden hallintapalvelut järjestää hakumenettelyn ja määrittää sen aikataulun.

2.       Ohjelmaan saadaan tehdä teknisiä lisäyksiä tai tarkistuksia kansliatoimenpitein.

3.       Tontin vuosivuokra on 13 500 € sidottuna elinkustannusindeksin pistelukuun 1 958 (joulukuu 2018).

4.       Kiinteistöjohtajalla, tonttipäälliköllä, kiinteistöasiamiehellä tai maankäyttöinsinöörillä on oikeus tehdä tarvittavat maanvuokrauksen esisopimuksia koskevat päätökset ja allekirjoittaa sopimukset valitun tahon kanssa.

5.       Saaristokaupungin asukasyhdistyksellä on mahdollisuus nimetä edustaja hakemusten arviointiryhmään.

 

 

Liitteet

5

4211/2019 Saaristokaupungin tontinluovutuskilpailu

 

                                                          Valmistelija                                                           

Pirkko Laaksonen

puh. +358 44 718 5511

                                                          etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

 

 

Päätösehdotus                           Apulaiskaupunginjohtaja Jari Kyllönen

 

Lautakunta hyväksyy kiinteistöjohtajan esityksen.

 

 

Päätös                                            Jukka Pulkkinen Nina Hakokiven kannattamana esitti, että asia tuodaan vielä hakumenettelyn jälkeen kaupunkirakennelautakunnan päätettäväksi.

 

Lautakunta hyväksyi yksimielisesti Jukka Pulkkisen tekemän esityksen.

 

Merkitään, että yritysasiamies Unto Juutinen poistui kokouksesta tämän asian käsittelyn jälkeen.

 

 

 

 

 

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa