Asianro   Otsikko  Esityslista PDF-muodossa
1   Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
2   Pöytäkirjantarkastajat
3   Kuntatekniikkaliikelaitos Mestarin yhtiöittämisestä päättäminen
4 Istekki Oy:n osakassopimuksen ja yhtiöjärjestyksen päivittämisestä päättäminen
5 Savon Kuituverkko Oy:n osakassopimuksen muuttaminen
6 Kuopion kaupungin puhelinpalvelukeskuksen yhdistäminen hallinnollisesti Kaupunkiympäristön palvelualueen keskitettyyn asiakaspalvelukokonaisuuteen
7   Perusturvan ja terveydenhuollon apulaiskaupunginjohtajan viran täyttäminen
8 Asemakaavan muutosehdotus / Musiikkikeskuksen ympäristö ja Lumit
9 Asemakaavan muutosehdotus / Rengastalo / Multimäki 4-13-7
10   Eronpyyntö luottamustehtävistä / Pia Punkki
11 Vastaus valtuustoaloitteeseen / parisuhteiden varhainen tuki Kuopion kaupungissa
12 Vastaus valtuustoaloitteeseen / ruuan jakeluun toimivat ja terveelliset tilat
13   Ylimääräinen asia / Vuoden 2020 veroprosentit