Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kuopion kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 23.04.2018/Pykälä 125

Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa


 

 

§ 125

Asianro 8413/10.02.02/2016

 

 

Neulaniemen osayleiskaavaehdotus

 

 

Kaupunkisuunnittelujohtaja Juha Romppanen
Kaupunkisuunnittelun tukipalvelut

 

 

Neulaniemen alueelle on ollut laadittavana kaavoitusohjelman mukaisesti osayleiskaava, joka pohjautuu Kuopion seudun maakuntakaavaan.  Kaavaehdotuksessa, jonka pinta-ala on noin 950 ha (vesialuetta n. 390 ha), Neulaniemen alue varataan pääosin asuinalueiksi sekä virkistys- ja suojelualueiksi. Kaavassa määritetään rakentamisen ja liikenteen perusratkaisut, rakennettavien alueiden rajautuminen, kortteleiden tuleva käyttö sekä alueen liittyminen muuhun kaupunkirakenteeseen. Alueelle tulee noin 6 000 asukasta.

 

Osayleiskaavasta tulee oikeusvaikutteinen ja se tulee vahvistuessaan kumoamaan kaava-alueen osalta kaupunginvaltuuston 11.12.2000 hyväksymän Keskeisen kaupunkialueen yleiskaavan. Osayleiskaava ohjaa alueen yksityiskohtaista suunnittelua.

 

Kaupunginhallitus hyväksyi kaavaehdotuksen 20.3.2017. Ehdotus oli nähtävillä 28.3.–28.4.2017. Kaavaehdotuksesta saatujen lausuntojen ja muistutusten pohjalta kaavaehdotusta on tarkistettu. Tarkistukset eivät ole merkittäviä eikä ne näin ollen aiheuta uutta nähtäville laittoa.

 

Esityslistan liitteenä jaetaan 23.4.2018 päivätty osayleiskaavaehdotus ja kaavaehdotuksen lausunnot ja muistutukset vastineineen.

 

 

Vaikutusten arviointi                Neulaniemen osayleiskaava mahdollistaa kaupungin omistaman Neulaniemen itäpuolisen osan rakentumisen asuinalueena. Osayleiskaavalla voidaan vastata kasvavan kaupungin asuntotonttikysyntään tulevaisuudessa. 

 

Osayleiskaava vastaa Kuopion kaupungin strategisiin tavoitteisiin ja on ilmastopoliittisen ohjelman mukainen. Kaava tukee myös elinkeinopoliittisia tavoitteita

 

Alueen rakentuminen on kokonaisvaikutuksiltaan positiivinen.

 

 

Esitys                                            Esitän, että kaupunginhallitus merkitsee tiedoksi saadut lausunnot ja muistutukset ja hyväksyy niihin laaditut vastineet sekä hyväksyy 23.4.2018 päivätyn osayleiskaavan ja esittää sen edelleen kaupunginvaltuuston hyväksyttäväksi oikeusvaikutteisena osayleiskaavana.

 

 

Liitteet

1

8413/2016 Neulaniemen osayleiskaavaehdotus 23.4.2018

 

2

8413/2016 Neulaniemen osayleiskaavan lausunnot ja muistutukset vastineineen

 

                                                      Valmistelija                                                         

Sonja Tilaeus

puh. +358 44 718 5432

                                                      etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

 

 

                                                      Kaupunkisuunnittelujohtaja Juha Romppanen esittelee asiaa kokouksessa.

                                                     

 

 

Päätösehdotus                          Kaupunginjohtaja Jarmo Pirhonen

 

Kaupunginhallitus hyväksyy kaupunkisuunnittelujohtajan esityksen.

 

 

Päätös                                          Kaupunkisuunnittelujohtaja Juha Romppanen ja vs. kiinteistöjohtaja Lauri Lytsy olivat kokouksessa kuultavina asiakohdassa.  Romppanen ja Lytsy poistuivat kokouksesta kuulemisen jälkeen.

 

Kaupunginhallitus hyväksyi yksimielisesti kaupunginjohtajan tekemän päätösehdotuksen.

 

 

 

 

 

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa