Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kuopion kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunkirakennelautakunta
Pöytäkirja 21.11.2018/Pykälä 213

Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa


 

 

§ 213

Asianro 9168/02.08.00.01/2018

 

 

Pienen Neulamäen vaihe 3 rakentaminen, rahoitus ja urakoitsijan valinta

 

 

Kaupungininsinööri Ismo Heikkinen
Rakentamisen ja kunnossapidon tukipalvelut

 

 

Kuopion kaupungin yritystonttivarannosta pääosa keskittyy tällä hetkellä Pieneen Neulamäkeen. Alueelta löytyy tontteja eri kokoisia rakennushankkeita suunnitteleville yrityksille. Tonttivaranto, joka koskee noin 500 - 1 000 m2 käsittäviä rakennushankkeita, alkaa uhkaavasti käydä vähiin Pioneerikadun varrella. Suurin osa kysynnästä koskee tätä kokoluokkaa. Samoin haasteita on löytää tontteja yrityshankkeille, joiden vaatima tonttitarve on kokoluokkaa

3 - 4 ha. Suunnitellulla alueella varmistetaan em. tonttien riittävyys siihen saakka, kun alueelle kaavailtu seuraava asemakaava saadaan tehtyä ja sitä kautta uutta tonttireserviä.

 

Hankintayksikkö Sansia Oy on pyytänyt urakkatarjouksia Kuopion kaupungin kaupunkiympäristön palvelualueen rakentamisen ja kunnossapidon palvelujen puolesta Pienen Neulamäen 3-vaiheen yritystonttien esirakentamisesta ja Majurinkadun sekä Asevarikontien rakentamisesta murskepintaisina. 3-vaihe liittyy aiemmin vaiheessa 1 ja 2 rakennettuihin katuihin. Vaiheessa 1 ja 2 on rakennettu mm. Pieni Neulamäentie Karttulantiestä Kranaattikujan alkuun saakka.

 

Kokonaishinnalla toteutettavaan osuuteen urakassa kuuluu katujen (Asevarikontien ja Majurinkadun) rakentaminen vesihuoltoineen, katuvalaistuksineen sisältäen kaukolämmön ja kaapelointien maatyöt.

 

Urakkaan kuuluvien tonttien esirakentaminen toteutetaan yksikköhintaurakkana sisältäen mm. maanleikkaus- ja louhintatöitä. Liitteenä olevissa ilmakuvassa ja otteessa asemapiirroksesta on esitetty rakennettava alue.

 

Urakasta tehtiin 12.10.2018 hankintailmoitus julkaistavaksi julkisten hankintojen tietokannassa (Hilma) kansallisen kynnysarvon ylittävänä hankintana (Hankintalaki 25 §).

 

Tarjouspyyntöaineisto tallennettiin urakkatarjouskilpailun järjestäneen Sansia Oy:n sähköiseen tarjouspalveluportaaliin.

 

Tarjoukset tuli jättää viimeistään 12.11.2018 kello 12:00 sähköisesti samaan portaaliin.

 

Tarjoukset otetaan vastaan ja avataan Sansia Oy:ssä.

Kohteelle ei ole varattu talousarviossa kuluvalle vuodelle erillistä investointimäärärahaa. Kaupunginhallituksella on valtuus käynnistää uusien yritysalueiden rakennushankkeita enintään viiden miljoonan euron rajaan saakka, joten hanke esitetään rahoitettavaksi ko. määrärahasta.

 

Hankintapäätös tehdään purkavalla ehdolla siten, että ko. päätös voidaan purkaa ja hankinta voidaan keskeyttää, mikäli kaupunginhallitus ei myönnä ko. yritysalueelle sijoittuvaan hankintaan (rakennusurakka) esitettyä myönteistä rahoituspäätöstä, joka on tullut lainvoimaiseksi.

 

Urakoitsijaksi valitaan vertailuhinnaltaan halvimman tarjouspyyntöasiakirjojen mukaisen tarjoushinnan antanut urakoitsija, mikäli rahoitus myönnetään.

 

Vaikutusten arviointi                -

 

Esitys                                              Koska ko. hankinnan osalta annettujen tarjousten arviointi valmistuu vasta viikolla 46 (12.11. alkava viikko), on tarkoituksenmukaista käsitellä ko. hankintaa ja sen osalta tehtävää esitystä tarkemmin vasta kaupunkirakennelautakunnan kokouksen yhteydessä.

 

         tarkempi päätösesitys annetaan kokouksessa ja hankintapäätös tehdään mainittu selvitys huomioon ottaen

         kaupunginhallitukselle esitetään, että se myöntää rahoituksen ko. rakentamishankkeelle

         päätettävä hankintapäätös voidaan kaupungin taholta yksipuolisesti ja ilman korvausvelvollisuutta purkaa ja ko. hankinta voidaan keskeyttää, ellei ko. asiassa saada kaupunginhallituksen tekemää hankinnan kannalta riittävää ja lainvoimaista rahoituspäätöstä

         urakkasopimus solmitaan hankintapäätöksessä todetun kokonaistaloudellisesti edullisimman tarjouspyyntöasiakirjojen mukaisen tarjouksen antaneen urakoitsijan kanssa, kun kaikki yllä todetut hankinnan edellytykset täyttyvät.

 

Liitteet

1

9168/2018 Liite 1 ilmakuva alueesta

 

2

9168/2018 Liite 2 ote asemakaavasta

 

Viiteaineisto

1

9168/2018 Tarjouspyyntö

 

                                                          Valmistelija                                                           

Marko Korhonen

puh. +358 44 718 5193

                                                          etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

 

 

Päätösehdotus                           Apulaiskaupunginjohtaja Jari Kyllönen

 

Päätösehdotus tehdään kokouksessa.

 

 

Päätös                                            Merkitään, että pöydälle jaettiin päätösehdotus urakoitsijan valinnasta.

 

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti ja lautakunta päätti, että:

·          kaupunginhallitukselle esitetään, että se myöntää rahoituksen ko. rakentamishankkeelle

·          päätettävä hankintapäätös voidaan kaupungin taholta yksipuolisesti ja ilman korvausvelvollisuutta purkaa ja ko. hankinta voidaan keskeyttää, ellei ko. asiassa saada kaupunginhallituksen tekemää hankinnan kannalta riittävää ja lainvoimaista rahoituspäätöstä

·          urakkasopimus solmitaan hankintapäätöksessä todetun kokonaistaloudellisesti edullisimman tarjouspyyntöasiakirjojen mukaisen tarjouksen antaneen urakoitsijan Savon Kuljetus Oy:n kanssa, kun kaikki yllä todetut hankinnan edellytykset täyttyvät

 

 

 

 

 

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa