Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kuopion kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunkirakennelautakunta
Pöytäkirja 21.11.2018/Pykälä 214

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa


 

 

§ 214

Asianro 9264/02.05.01.00/2018

 

 

Kunnossapidon avustushakemus / Vaajasalon jäätie

 

 

Kaupungininsinööri Ismo Heikkinen
Rakentamisen ja kunnossapidon tukipalvelut

 

 

Avustaminen                     Kaupunkirakennelautakunta päätti kokouksessaan 24.1.2018 § 11 tiekunnille jaettavien avustusten periaatteista vuodelle 2018 jääteiden osalta, että kunnossapitoavustus on enintään 50 % edellisen vuoden kunnossapitomenoista ja siitä vähennetään ELY-keskuksen maksama avustus.

 

Yksityistielain 96 §:n perustuen, jos valtio tai kunta avustaa tiekuntaa tai tieosakkaita yhteisesti tien kunnossapidossa, ei tien käyttämistä muuhun kuin tieosakkaiden hyväksi tapahtuvaan liikenteeseen, saa kieltää sinä ajanjaksona, jota avustus koskee.

 

Yksityistielain mukaan tiekunnalla on kuitenkin oikeus periä tienkäyttömaksua säännöllisesti tietä käyttäviltä.

 

Vaajasalon jäätie               Tiekunnan kunnossapitomenot olivat vuonna 2017 kaikkiaan 13 304 euroa. KEHA-keskus myönsi päätöksellään 17.5.2018 avustusta 8 647 euroa perustuen vuoden 2017 menoihin.

                                                         

Tiekunta hakee lisäavustusta 4 657 euroa vuoden 2017 kustannuksista ja päätöstä, että kaupunki ottaisi jatkossa vastuun jäätien kustannuksista.

 

Vaajasalon jäätie on 4,20 km pitkä alkaen Itkonniemenkadun päästä Honkalahden uimarannalta päättyen Vaajasalon saaressa Vaajasalon paikallistiehen 16344. Jäätie kuuluu osana Vaajasalon yksityistien tiekuntaa. Yksityistielain 22 §:n 3. momenttiin perustuen ei jäätielle voi määrätä erillisiä tieyksiköitä, koska kiinteistöille on olemassa toinen tieyhteys.

                                                                                                                                                

Esityksen perustelu           Sito Oy:n 16.2.2016 suorittama liikennelaskenta Vaajasalon jäätiellä osoittaa keskimääräiseksi liikennemääräksi lähes 1 400 ajokertaa/vuorokausi. Suurin osa jäätien liikenteestä on ulkopuolisten liikennettä, joilta tiemaksun periminen on mahdotonta. 

 

Kuluvana vuonna on tiekunnille maksettaviin avustuksiin varattu 830 000 euroa, josta tällä hetkellä on myönnetty kunnossapitoavustusta 548 552 euroa 663 tiekunnalle ja perusparantamisavustusta 54 060 euroa 15 tiekunnalle.

 

 

Vaikutusten arviointi                Tiellä on merkittävä yleinen merkitys. Tie lyhentää talvikaudella suoritetun liikennelaskennan perusteella matkoja Etelä-Kallaveden itärannalle lähes 30 000 km/vrk, joten tien käytöllä on merkittävä ilmastopoliittinen vaikutus.

 

 

 

Esitys                                              Esitän, että Vaajasalon jäätielle myönnetään kunnossapitoavustusta 4 657 euroa huomioiden kaikki tiekunnan saamat avustukset.

 

Liitteet

3

9264/2018 Hakemus

 

4

9264/2018 Vaajasalon jäätien liikennelaskennat 2016

 

                                                          Valmistelija                                                           

Terhi Leppänen

puh. +358 44 718 5115

                                                          etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

 

 

Päätösehdotus                           Apulaiskaupunginjohtaja Jari Kyllönen

 

Lautakunta hyväksyy kaupungininsinöörin esityksen.

 

 

Päätös                                            Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

 

 

 

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa