Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kuopion kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunkirakennelautakunta
Pöytäkirja 20.11.2019/Pykälä 222

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa


 

 

§ 222

Asianro 9275/10.00.02.03/2019

 

 

Kuopion kaupungin ja Kuopion kaupunkikeskustan kehittämisyhdistys ry:n välisen sopimuksen uusiminen

 

 

Kiinteistöjohtaja Lauri Lytsy
Maaomaisuuden hallintapalvelujen tukipalvelut

 

Kuopion kaupunki ja Kuopion kaupunkikeskustan kehittämisyhdistys ry ovat allekirjoittaneet 31.3.2017 maanvuokrasopimuksen koskien Kauppatoria ja Satamatoria. Samalla on sovittu mm. toritoimintojen järjestämisestä ja alueiden kunnossapitovastuista.

 

Sopimus on voimassa 31.12.2020 saakka. Sopimuksen ehtojen mukaisesti vuokrasopimusta voidaan jatkaa sopijaosapuolten yhteisellä päätöksellä aina viisi vuotta kerrallaan. Sopimus vuokrasopimuksen jatkamisesta on tehtävä osapuolten kesken vähintään vuosi ennen vuokrasopimuksen päättymistä.

 

Vuokralainen on hakenut sopimukselle jatkoa siten, että sopimus olisi voimassa 10 vuotta. Toritoiminnan kehittäminen ja tapahtumien järjestäminen vaatii pitkäjänteistä työtä ja suunnitelmallisuutta, joten pidempi sopimus mahdollistaisi toritoimintojen parempaa kehittämistä. Toritoimintojen kehittäminen vilkastuttaa omalta osaltaan myös muutoinkin keskustaa.

 

Kauppatorille ja Satamatorille on laadittu kaupunkirakennelautakunnan hyväksymä torisääntö, joka ohjaa torin toimintoja. Vuokralaisen kanssa on käyty neuvotteluja toiminnasta ja toiminnan kehittämisestä sekä torisäännön muutosprosessista. Neuvottelujen tuloksena esitetään, että torisäännön muutokset päättäisi jatkossa toritoimikunta. Toritoimikunnassa on edustus kaupungilta. Näin pystytään huomioimaan nopeammin ja joustavammin uudet ja muuttuvat tarpeet torialueella.

 

Tietyt asiat jäisi vielä kaupungin omaan päätöksentekoprosessiin. Näitä on mm. pysyvien anniskeluoikeuksien myöntäminen ja pysyvien rakennelmien ja kalusteiden sijoittamisesta ja niiden ulkonäöstä. Tapahtumiin liittyvät anniskeluoikeudet päätetään toritoimikunnassa. Pääsääntöisesti Kauppatorin tapahtumiin ei myönnetä lisäanniskeluoikeutta. Vakiintuneisiin Kauppatorin ruokatapahtumiin (esim. Satoa, Street Food) voidaan harkinnan mukaan kuitenkin myöntää anniskeluoikeus. Satamatorilla anniskelun myöntäminen olisi vapaampaa ja mahdollista tapahtumien yhteydessä.

                                                         

 

Vaikutusten arviointi                Kaupungin ja kehittämisyhdistyksen selkeä työnjako on edistänyt keskustan kehittämistä ja osapuolten sekä Kuopion Pysäköinti Oy:n välinen yhteistyö on sujunut hyvin. Kehittämisyhdistys on saanut torille uusia monivuotisia tapahtumia sekä uusia torimyyjiä. Työnjako kaupungin ja kehittämisyhdistyksen kesken on parantanut toimintaa sekä kauppatorilla että satamatorilla. Keskustabarometrin mukaan torin ympäristön vetovoima on kasvanut kävelykeskustan valmistuttua ja torille on saatu uusia tapahtumia. Kaupunki on keskittynyt infran rakentamiseen ja kunnossapitoon ja kehittämisyhdistys toritoimintojen kehittämiseen. Mm. tapahtumanjärjestäjiä nykyinen työnjako on helpottanut kehittämisyhdistyksen ottaessa vastuun toritoiminnoista.

 

 

Esitys                                              Esitän kaupunkirakennelautakunnalle päätettäväksi, että Kuopion kaupungin ja Kuopion kaupunkikeskustan kehittämisyhdistys ry:n välinen sopimus uusitaan liitteessä olevin ehdoin.

 

 

Liitteet

63

9275/2019 Kauppa- ja satamatorin operointisopimus muutokset

 

                                                          Valmistelija                                                           

Pirkko Laaksonen

puh. +358 44 718 5511

                                                          etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

 

 

Päätösehdotus                           Apulaiskaupunginjohtaja Jari Kyllönen

 

Lautakunta hyväksyy kiinteistöjohtajan esityksen.

 

 

Päätös                                            Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

 

 

 

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa