Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kuopion kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunkirakennelautakunta
Pöytäkirja 11.03.2020/Pykälä 70

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa


 

 

§ 70

Asianro 1941/10.03.01.02/2020

 

 

Savilahden alueen infran rakentaminen, vaihe 1, "Valosali"

 

 

Kaupungininsinööri Ismo Heikkinen
Rakentamisen ja kunnossapidon tukipalvelut

 

Yleistä                                               Kuopion kaupungin rakentamisen ja kunnossapidon palvelut on pyytänyt kokonaishintaisia urakkatarjouksia Kuopion Savilahden alueen infran vaiheen yksi, ”Valosali” rakentamisesta. Tarjouskysely on tehty Sansia Oy:n sähköisen tarjouspalvelun kautta.

 

Hankinnan kohde                          Rakennuskohde sijaitsee Kuopion kaupungin Savilahden kaupunginosassa. Katualueet ovat kaupungin omistuksessa. Alueella on vahvistettu asemakaava. Rakennuskohde sijaitsee ympäristössä, jonka välittömässä läheisyydessä on toimistorakennuksia, kauppakeskus ja oppilaitoksia.

 

Urakassa rakennetaan siltoja, katuja, kaupungin hulevesiverkostoa ja tehdään niihin liittyviä maansiirto- ja maanleikkaustöitä. Työmaa-alue sijoittuu pääosin Savilahdentien katualueelle Sarastuskaaren (Neulamäentie) liittymästä etelään Neulaniementiehen. Osa tehtävistä kohteista sijaitsee käytöstä poistuneella puolustusvoimien varikkoalueella.

 

Urakka sisältää myös nykyisten rakenteiden purku- ja siirtotöitä.

 

Liitteenä olevassa urakka-aluekartassa on esitetty rakennettavat alueet.

 

Hankinnan vaiheet                        Urakasta tehtiin 20.12.2019 hankintailmoitus julkaistavaksi julkisten hankintojen tietokannassa (Hilma) EU kynnysarvon ylittävänä hankintana (Hankintalaki 26 §).

 

Urakkatarjouskilpailua varten tarjouspyyntöaineisto tallennettiin tarjouskilpailun järjestäneen Sansia Oy:n sähköiseen tarjouspalveluportaaliin. Julkisten hankintojen tietokantaan (Hilma) tehtyyn hankintailmoitukseen liitettiin tarjouspalveluportaalin verkko-osoite, josta tarjoajat saivat järjestelmään rekisteröidyttyään ladata tarjouspyyntöasiakirjat.

 

Julkisten hankintojen tietokannan (Hilma) ja TED-tietokannan (Tenders Electronic Daily) rajapinnoissa ilmenneiden tiedonsiirto-ongelmien johdosta ei hankintalain edellyttämien määräaikojen puitteissa tarjoajille pystytty toimittamaan lisäselvityksiä urakkaan liittyen. Sansia Oy:n mukaan syynä oli TED tietokantaan tehdyn päivityksen aiheuttamat ongelmat. Tästä johtuen hankinta sulkeutui tarjousten jättämisen määräajan (12.2.2020 klo 10:00) täyttyessä.

 

Urakasta tehtiin uusi hankintailmoitus julkisten hankintojen tietokantaan 13.2.2020 EU kynnysarvon ylittävänä hankintana alkuperäisellä ja lisäselvityksillä täydennetyllä tarjouspyyntöaineistolla. Tarjouspyyntö julkaistiin avoimena nopeutettuna menettelynä.

 

Tarjoukset urakkaan tuli jättää viimeistään 4.3.2020 klo 12:00 mennessä.

Tarjoukset avattiin Sansia Oy:ssä. Määräaikaan mennessä tarjouksen jätti neljä (4) tarjoajaa; Oteran Oy, Destia Oy, GRK Infra Oy ja Savon Kuljetus Oy.

 

Urakoitsijaksi valitaan vertailuhinnaltaan halvimman tarjouspyyntöasiakirjojen mukaisen hyväksyttävän tarjoushinnan antanut urakoitsija. Vertailuhinta muodostuu tarjouslomakkeen kokonaishintaosuuksista, yksikköhinnoilla toteutettavista osuuksista sekä lisä- ja muutostöiden yksikkö- ja tuntihintaluettelon määrien ja tarjottujen yksikkö-ja tuntihintojen perusteella saadusta yhteenlasketusta summasta.

 

Tarjousten avausten jälkeen suoritettiin halvimman vertailuhinnan antaneen Destia Oy:n tarjouksen ja tarjoajan kelpoisuuden arviointi. Arviointi tehtiin Kuopion kaupungin rakentamisen ja kunnossapidon palveluissa tarjouksen mukana toimitettujen dokumenttien perusteella.

 

Halvimman tarjouksen antanut tarjoaja Destia Oy täytti tarjouspyynnössä vaaditut kelpoisuusehdot sekä tarjoajan, että tarjouksen osalta. Destia Oy:n antama vertailuhinta oli 5 877 910,00 euroa, alv 0 % liitteen mukaisesti. Urakan kokonaishinta tarjouksessa oli 5 583 738,65 euroa, alv 0 %.

 

Kohde rahoitetaan vuosien 2020 ja 2021 investointimäärärahasta.

 

GRK Infra Oy:n tarjouksen kelpoisuuden arviointi

 

Kaupunkiympäristön palvelualue oli kilpailuttanut allianssikumppanit suunnittelemaan ja toteuttamaan Savilahden keskeistä infraa vuonna 2018.

 

Allianssikumppanin hankinta suoritettiin neuvottelumenettelyyn perustuen kaksivaiheisena, jossa ensimmäisessä vaiheessa valittiin osallistumishakemusten perusteella tarjoajat ja toisessa vaiheessa tarjousten perusteella varsinainen allianssikumppani.

 

Kahdenkeskisten neuvottelujen perusteella allianssikumppaneiksi valikoitui SAWON SYKE, jonka muodostivat Graniittirakennus Kallio Oy (14.1.2019 alkaen GRK Infra Oy) ja Pöyry Oy.

 

Allianssin kehitysvaihe päättyi huhtikuussa 2019 ja kaupunki päätti, ettei allianssissa siirrytä toteutusvaiheeseen GRK Infra Oy:n kanssa ja GRK Infra Oy:n osuus hankkeessa päättyi siinä vaiheessa.

 

GRK Infra Oy on osallistunut projektiallianssi sopimuksella Savilahden alueen infran suunnitteluun kehitysvaiheen aikana ja on ollut avainasemassa ohjaamassa suunnittelutyötä niin rakennussuunnittelun kuin työn toteutukseenkin liittyvän suunnittelun osalta, joihin puheena olevan urakan kilpailutusaineisto pääosin perustuu. Yrityksellä on näin ollen ollut tarjousvaiheessa kilpailuetua tuovaa lisätietoa, joka syrjii muita tarjoajia ja asettaa heidät eri arvoiseen asemaan tarjouskilpailussa GRK Infra Oy:ön nähden. Koska kyseessä on hankintalain 81 §:n 7–8 kohtien vastainen tilanne, tulee GRK Infra Oy:n tekemä tarjous sulkea tarjouskilpailun ulkopuolelle.

 

Vaikutusten arviointi                     -

 

 

 

Esitys                                                Esitän, että urakoitsijaksi Kuopion Savilahden alueen infran rakentaminen vaihe yksi, ”Valosali” urakkaan valitaan halvimman tarjouksen jättänyt Destia Oy vertailuhinnaltaan 5 877 910,00 euroa, alv 0 % ja GRK Infra Oy:n tarjous hankintamenettelyn avoimuuden ja tarjoajien tasapuolisen ja syrjimättömän kohtelun periaatteiden toteutumisen varmistamiseksi hylätään hankintalain vastaisena.

 

 

 

Liitteet

9

1941/2020 Yhteiset työmaat ja urakka-alueet

 

10

1941/2020 Tarjousten hintataulukko

 

11

1941/2020 Avauspöytäkirja 4.3.2020

 

12

1941/2020 Vertailutaulukko Savilahden rakentaminen 4.3.2020

 

Viiteaineisto

1

1941/2020 Tarjouspyyntö13.2.2020

 

2

1941/2020 Tarjouslomake

 

 

                                                          Valmistelija                                                               

Kari Laukkanen

puh. +358 44 718 5568

                                                          etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

 

 

Päätösehdotus                               Apulaiskaupunginjohtaja Jari Kyllönen

 

Lautakunta hyväksyy kaupungininsinöörin esityksen.

 

 

Päätös                                              Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

 

 

 

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa