Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kuopion kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunkirakennelautakunta
Pöytäkirja 07.10.2020/Pykälä 200

Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa


 

 

§ 200

Asianro 7455/10.03.01.02/2020

 

 

Yhdyskuntatekniset palvelut 2020 -tutkimustulokset eri kunnissa, lyhyt tiivistelmä tuloksista kuopiolaisten kannalta

 

 

Kaupungininsinööri Ismo Heikkinen
Rakentamisen ja kunnossapidon tukipalvelut

                                            

Yleistä                                               FCG Oy laatii vuosittain kuntien toimeksiannosta yhdyskuntateknisten palvelujen ulkoista palvelukykyä mittaavan tutkimuksen. Tutkimuksessa oli vuonna 2020 mukana 19 kuntaa (parillisina vuosina kuntia on mukana aina enemmän). Kysely toteutettiin arvoasteikolla 1 - 5 siten, että neutraalin arvon 3 alapuolella olevat arvot kuvaavat kielteistä ja sen yläpuolelle jäävät arvot myönteistä suhtautumista. Tutkimus järjestettiin ensimmäisen kerran jo vuonna 1992. Kuopio on osallistunut kyseiseen tutkimukseen viime aikoina joka vuosi. Tutkimusta on esitetty lautakunnalle viime aikoina vuosittain.

 

Kunnat valitsivat itse otoskoon. Vuonna 2020 otoskokoa Kuopiossa laajennettiin ja kysely postitettiin 3 000 taloudelle, joista saatiin 772 vastausta. Vastausprosentti Kuopion aineistossa oli 26 %, joka oli maan keskiarvoa (22 %) parempi.

 

Kyselytutkimus selvitti asukkaiden suhtautumista katujen ja puistojen hoitoon, katuvalaistukseen, palo- ja pelastustoimen toimintaan, vesi- ja viemärihuoltoon, jätehuoltoon sekä liikuntapaikkojen hoitoon.

 

Tulokset                                           Tässä esityksessä tuodaan Kuopion tulokset tiivistettynä katujen ja yleisten alueiden hoidon sekä jätehuollon osalta kaupunkirakennelautakunnan tiedoksi. Koko tutkimus on löydettävissä internetissä. Kuopion yhteenveto on sivulla 6. Positiivinen merkittävä muutos on merkitty vihreällä värillä ja negatiivinen muutos punaisella värillä. Vastaavasti on merkitty myös merkittävät erot kuntien keskiarvoon.

 

Kuopiolaisten vastauksissa näkyi edellisestä vuodesta joitain merkittäviä positiivisia muutoksia muutamissa kyselykohteissa, lumenaurauksen ja liukkauden torjunnan osalta sekä suurista jätteistä eroon pääsyn osalta.

 

Kuopio on kuntien keskiarvoa merkittävästi parempi mm. asuinkatujen, jalkakäytävien ja pyöräteiden kunnon osalta. Lumenauraus ja liukkauden torjunta kevyen liikenteen väylillä toimivat myös keskiarvoa paremmin. Järjestetyn jätteenkuljetuksen osalta toiminta oli myös keskiarvoa parempaa.

 

Katujen hoidon osalta myönteistä on, että muutokset ovat olleet lähes kaikilla mitattavilla kysymyksillä aikaisempaa positiivisemmat. Liikenneväylien ylläpito- ja talvihoito- mittari osoittivat ylöspäin. Puistojen hoito- mittarissa on havaittavissa pienoista pudotusta, osaltaan tähän vaikuttanee Snellmaninpuiston kiinniolo sen saneerauksen vuoksi.

 

Jätehuolto hoidetaan Kuopiossa muita kaupunkeja keskimääräisesti paremmin jätehuoltomittarin perusteella. Mittarin arvo oli viime vuodesta parantunut.

 

Katuvalaistuksen osalta Kuopio on pudonnut kärkisijalta kahdeksanneksi arvosanojen tultua reilusti alaspäin aikaisempiin vuosiin verrattuna.

 

Arviointia kunnossapitoalueittain

 

Kyselytutkimuksen alueellisessa osassa pyrittiin tutkimaan eroavaisuuksia eri kunnossapitoalueiden kesken. Tätä varten Kuopio jaettiin kunnossapitoalueisiin postinumerojaolla aikaisempia vuosia tarkemmin; tämän vuoden tutkimukseen tuli uusina eriteltyinä alueina mukaan Juankoski, Maaninka ja Karttula.

 

Tarkkaa analyysia on alueellisten vastausten perusteella vaikea tehdä. Yleisesti ottaen voidaan sanoa, että vastausten arvot ovat pääosin edellistä kyselyä paremmat. Alueellisissa vastauksissa selvästi alhaisimmat arvosanat kunnossapidon osalta on saatu Juankoskelta.

 

Varsinainen tutkimus ja alueelliset vastaukset ovat esityksen viiteaineistossa.

 

 

Vaikutusten arviointi                     Neutraali

 

 

Esitys                                                Esitän, että kaupunkirakennelautakunta merkitsee selvityksen tiedoksi.

 

Viiteaineisto

1

7455/2020 Alueelliset tulokset Kuopiossa

 

2

7455/2020 Kyselytutkimuksen tulokset

 

 

                                                          Valmistelija                                                               

Jere Toppinen

puh. +358 44 718 5674

                                                          etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

 

 

Päätösehdotus                               Apulaiskaupunginjohtaja Jari Kyllönen

 

Lautakunta hyväksyy kaupungininsinöörin esityksen.

 

 

Päätös                                              Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

 

 

 

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa