Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kuopion kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunkirakennelautakunta
Pöytäkirja 12.10.2022/Pykälä 143

Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa


 

 

§ 143

Asianro 3794/10.03.01.00/2022

 

 

Inkilänpuiston peruskunnostus, yleissuunnitelmaehdotuksen hyväksyminen nähtävillä oloa varten

 

 

Apulaiskaupunginjohtaja Jari Kyllönen
Kaupunginhallitus

 

Kohde                                          Tämä suunnittelutyön perusteena ovat Kuopion kaupungin leikkipaikkaohjelman 2018 - 2024 mukaiset tavoitteet, havainnot alueen tilasta sekä alueen asukkailta saadut palautteet. Suunnittelukohteena oleva puistoalue on kunnostamisen tarpeessa ja leikkipaikan peruskorjaamisesta on yli 15 vuotta.

 

Suunnittelualue sijaitsee Peipposenrinteen (034) kaupunginosassa, suunnittelualueella 114 (Puijo/Inkilänmäki). Alueella on voimassa Kuopion keskeisen kaupunkialueen yleiskaava ja vuonna 1970 vahvistettu asemakaava. Alueen kaavamerkintä kaavan mukainen käyttötarkoitus on VP (puisto). Alue on kaupungin omistuksessa.

 

 

Puiston sijainti ja esitettävät toimenpiteet on esitetty liitteenä olevissa asemapiirroksessa VIH2604 sekä kaluste- ja välineluettelossa.

 

Suunnitelmaehdotuksen sisältö

 

Puistoalueen kokonaispinta-ala on noin 2,2 hehtaaria. Suunnitelmassa se on jaettu osa-alueisiin. Osa-aluejako on esitetty eri väreillä asemapiirroksessa VIH2604. Seuraavissa kappaleissa on kerrottu suunnitteluista toimenpiteistä osa-alueittain.

 

1.       Leikkipuiston alue, noin 2 300 m2

 

Alueella sijaitseva nykyinen leikkipuisto peruskunnostetaan. Leikkivälineet uusitaan ja aluetta laajennetaan etelän ja kaakon suuntaan.

 

Alueelle asennetaan mm. uudet kiipeilytelineet ja keinut eri ikäisille lapsille, keinueläimiä, hiekkaleikkipaikka, kiipeilykumpareita, uusia penkkejä, roskiksia, pieni peliareena, petankkikenttä sekä pyörätelineitä. Huonokuntoisia puita poistetaan ja uusia lehtipuita ja pensaita istutetaan alueelle.

Alueella sijaitseva vanha riihi säilytetään ennallaan. Alueelle suunniteltuja välineitä ja pintamateriaaleja on esitetty tarkemmin liitteenä olevassa asemapiirroksessa VIH2604 sekä kaluste- ja välineluettelossa.

 

2.       Ulkokuntosalialue, noin 240 m2

 

Puiston eteläosassa sijaitsee aidattu, suorakaiteen muotoinen, melko huonokuntoinen pienten lasten leikkialue. Vanha leikkialue puretaan, osalle aluetta rakennetaan uusi tekonurmipintainen ulkokuntosali ja osalle istutetaan nurmea, puita ja pensaita.

 

Alueelle asennetaan sekä omalla painoon perustuvia välineitä että säädettävillä painoilla toimivia kuntosalilaitteita. Kuntoiluvälineet on esitetty tarkemmin liitteenä olevassa VIH2604 sekä kaluste- ja välineluettelossa.

 

3.       Jalopuumetsä, noin 7 100 m2

 

Puiston alueesta noin kolmannes on jalopuumetsikköä. Alueelle lisätään lahopuuta, rakennetaan lahopuuaitoja sekä istutetaan uusia puita ja perennoja. Lisäksi poistetaan vanhoja huonokuntoisia puita.

 

4.       Keto, noin 580 m2

 

Tätilän navettarakennuksen pohjoispuolen nurmialueelle perustetaan keto sekä maisemapeltoalue. Maisemapellolle istutetaan mm. auringonkukkia. Lisäksi alueelle rakennetaan pääsky- ja hyönteishotellit.

 

5.       Tätilän alue noin 1 700 m2

 

Puiston keskellä sijaitsee vanha, suojeltu (yleiskaavamerkintä sr2) asuinrakennus sekä navetta. Rakennuksia käytetään mm. erilaisten tilaisuuksien pitopaikkana. Vanhoille rakennuksille ja pihapiirille ei tehdä muutoksia tässä yhteydessä.

 

6.       Puistometsäalue, noin 6 500 m2

 

Puistometsäaluetta kunnostetaan lisäämällä lahopuuta, rakentamalla lahopuuaitoja sekä istuttamalla uusia puita ja pensaita. Lisäksi harvennetaan tiheitä alueita ja poistetaan huonokuntoisia puita.

 

7.       Koirapuiston alue, noin 950 m2

 

Nykyinen koirapuisto kunnostetaan uusimalla alueen aita ja portit sekä asentamalla alueelle uudet penkit ja roska-astiat. Lisäksi rakennussuunnitteluvaiheessa tarkastellaan alueen raivauksen ja muotoilun tarvetta.

 

8.       Talviliukumäki, noin 470 m2

 

Alueelle rakennetaan rakentamisessa syntyvistä leikkausmassoista talviliukumäkenä toimiva kumpare asemapiirroksessa VIH2604 esitetylle paikalle.  Lisäksi liukumäen tieltä poistetaan tarvittava puusto.

 

9.       Nykyisten puistokäytävien kunnostus

 

Alueella kulkevat nykyiset puistokäytävät kunnostetaan asemapiirroksen mukaisesti. Pinnoilta kuoritaan eloperäinen aines, pinta muotoillaan ja asennetaan uusi pintakerros murskeesta ja kivituhkasta. Käytävien varrelle asennetaan penkkejä, roskiksia ja pöytäpenkkejä.

 

10.    Uusien puistokäytävien rakentaminen

 

Alueelle rakennetaan kaksi uutta kivituhkapintaista puistokäytäväosuutta. Käytävien pituus on yhteensä noin 120 m. Niiden avulla parannetaan alueen esteettömyyttä ja kunnossapitomahdollisuuksia.

 

Kuivatus                                      Alueen kuivatusta parannetaan rakennettavien alueiden muotoilulla ja rakentamalla sopiviin paikkoihin ojapainanteita ja rumpuja. Kuivatus pyritään toteuttamaan pääosin tai kokonaan ilman hulevesiviemäreiden rakentamista. Leikkipuiston ja kuntosalin alueille rakennetaan salaojitus.

 

Valaistus                                     Alueen valaistus uusitaan peruskunnostuksen yhteydessä. Osin hyödynnetään alueen nykyisiä valaistusrakenteita (pylväät, johdot) ja lisäksi alueelle rakennetaan uusia valaisimia. Valaistus rakennetaan puistokäytäville sekä leikkipuiston, ulkokuntosalin ja koirapuiston alueille.

 

Esteettömyys                              Suunnittelussa on huomioitu esteettömyyttä mahdollisuuksien mukaan mm. loiventamalla käytäväreittejä ja suunnittelemalla osa kuntoilu- ja leikkivälineistä esteettömiksi.

 

Kustannukset                              Kohteen rakentamisen kustannusarvio on noin 500 000 € (alv 0 %). Arvio sisältää rakennusosat ja työmaatehtävät.

                                                   

 

Vaikutusten arviointi                  Puistoalue sijaitsee Inkilänmäen asuinalueen keskiössä ja on tärkeä alueen asukkaille.

 

Alueelle suunnitellut toimenpiteet parantavat selvästi ympäristön viihtyisyyttä ja vetovoimaisuutta. Alueen yleisilme siistiytyy, luontoarvot korostuvat, leikkialue uudistuu ja monipuolistuu, koirapuisto kunnostetaan ja alueelle saadaan julkinen, kaikille avoin ulkokuntosali.

 

Hanke on ilmastovaikutuksiltaan positiivinen. Lähipuistot edistävät lasten itsenäistä liikkumista jalkaisin tai pyöräillen. Istutettujen puiden kappalemäärä kompensoi pääosin poistettavien puiden kappalemäärän. Kohteen rakentamisessa hyödynnetään rakentamisessa syntyviä pinta- ja kaivumaita sekä kiviä.

 

Rakentamissuunnittelun yhteydessä arvioidaan hankeen toteuttamisesta aiheutuvia päästöjä ja haetaan ratkaisuja, jotka vähentävät niitä.

 

Hanke on lapsivaikutuksiltaan positiivinen. Lasten ja perheiden palveluihin panostaminen lisää asuntoalueiden yhteisöllisyyttä. Leikkipaikat ovat luontevia ympäristöjä ihmisten kohtaamisille ja tukevat lasten oikeutta leikkiin.

 

 

Esitys                                           Esitän, että kaupunkirakennelautakunta hyväksyy yleissuunnitelmaehdotuksen nähtävillä oloa varten.

 

 

Liitteet

1

3974/2022 Inkilänpuiston peruskunnostus, ys, kaluste- ja välineluettelo

 

2

3794/2022 Inkilänpuiston peruskunnostus, ys, asemapiirros VIH2604

 

 

                                                    Valmistelija                                                       

Janne Korhonen

puh. +358 44 718 5203

                                                    etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

 

 

Päätösehdotus                           Apulaiskaupunginjohtaja Jari Kyllönen

 

Lautakunta hyväksyy apulaiskaupunginjohtajan esityksen

 

 

Päätös                                         Merkitään, että suunnitteluinsinööri Janne Korhonen saapui kokoukseen tämän asian käsittelyn ajaksi.

 

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

 

 

 

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa