Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kuopion kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunkirakennelautakunta
Pöytäkirja 12.10.2022/Pykälä 144

Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa


 

 

§ 144

Asianro 4251/10.02.03/2022

 

 

Tiedonanto valmistelusta, asemakaavan muutos / Puijonlaakson palvelukeskuksen ympäristö, Puijonlaakso

 

 

Apulaiskaupunginjohtaja Jari Kyllönen
Kaupunginhallitus

 

Asemakaavan muutoksella tutkitaan palvelukeskuksen uudisrakennuksen ja asuinkerrostalon sijoittumista tontille 12-7-14. Kaavamuutoksella tuetaan kaupungin strategian ja ohjelmien mukaisia kaupunkirakenteen tiivistämisen ja ikäihmisten hyvinvoinnin vahvistamisen tavoitteita. Asemakaavan muutoksen valmisteluaineistoon on tutkittu neljää erilaista toteutusvaihtoehtoa.

 

 

Vaikutusten arviointi                  Kaavaratkaisun myötä vanhusten asumispalveluiden laatu ja riittävyys paranevat ja alueen asukasmäärä kasvaa. Asemakaavan muutos tiivistää kaupunkirakennetta lähellä keskustaa olemassa olevan yhdyskuntateknisen verkoston piirissä. Kaavamuutos on ilmastopoliittisten ja resurssiviisauden linjausten mukainen ja edistää MAL-sopimuksen toteutumista.  Kaavan toteutumisella on vaikutus Puijonlaakson arvokkaaseen kaupunkikuvaan.

 

Asemakaavan mukainen rakentaminen lisää liikennemäärää ja paikoitustarvetta korttelin sisällä ja lähiympäristössä. Suunnittelualueen sijainti on kuitenkin hyvin saavutettavissa ja sen lähellä on hyvät palvelut. Tiivistettävän korttelin sisällä istutettavan alueenosan määrä voi vähentyä.

 

Kaavamuutoksella tavoitellaan toimivaa, esteetöntä ja viihtyisää kokonaisuutta ikääntyneille asukkaille. Asukasmäärän lisäys parantaa palveluiden kannattavuutta ja edesauttaa niiden säilymistä alueella. Hankkeella on myönteiset lapsivaikutukset uuteen palvelukeskukseen suunniteltujen yhteiskäyttöisten liikuntatilojen ansiosta.

 

 

Jatkotoimenpiteet                      Valmisteluaineistoa esitellään yleisötilaisuudessa Puijonlaakson kirjastossa (Mailatie 2) maanantaina 31.10.2022 klo 16.30.

 

 

Esitys                                           MRL 62 §:n ja MRA 30 §:n mukaisesti julkisesti nähtäville tuleva valmisteluvaiheen aineisto annetaan kaupunkirakennelautakunnalle tiedoksi.

 

 

Liitteet

3

4251/2022 Selostus ilman liitteitä

 

4

4251/2022 Asemakaavakarttaluonnokset, liite 2

 

5

4251/2022 Havainneaineisto, liite 3

 

6

4251/2022 Ote ajantasa-asemakaavasta_poistokartta, liite 4

 

7

4251/2022 Puijonlaakson palvelukeskuksen hankesuunnitelma, liite 5

 

 

                                                    Valmistelija                                                       

Anne Partanen

puh. +358 44 718 5413

                                                    etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

 

 

Päätösehdotus                           Apulaiskaupunginjohtaja Jari Kyllönen

 

Lautakunta hyväksyy apulaiskaupunginjohtajan esityksen.

 

 

Päätös                                         Merkitään, että kaavoitusarkkitehti Anne Partanen saapui kokoukseen tämän asian käsittelyn ajaksi.

 

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

 

 

 

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa