Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kuopion kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunkirakennelautakunta
Pöytäkirja 12.10.2022/Pykälä 145

Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa


 

 

§ 145

Asianro 2026/10.02.03/2022

 

 

Tiedonanto valmistelusta, asemakaavan muutos / Neulamäen pelastusaseman ympäristö

 

 

Apulaiskaupunginjohtaja Jari Kyllönen
Kaupunginhallitus

 

Kaavamuutoksen tavoitteena on mahdollistaa pelastusasemalta vapautuvan alueenosan hyödyntäminen toimitilarakentamiseen (KTY-11). Kaavatyön yhteydessä tarkastellaan korttelin sisäiset liikenne- ja pysäköintijärjestelyt huomioiden hälytys- ja pelastustoimintojen sujuvuus. Kaavahanke on osa laajempaa Savilahti-projektia, jossa kehitetään Savilahden aluetta kokonaisuutena.                        

 

Vaikutusten arviointi                  Asemakaavan muutoksella on positiivinen vaikutus kaupungin kilpailukykyyn, vetovoimaan ja yritystoimintaan. Se toteuttaa Kuopion kasvun strategiaa lisäämällä yritystonttien määrää. Yritystoiminnan olosuhteiden parantaminen lisää verotuloja ja kunnan elinvoimaa.

 

Uusi rakentaminen tiivistää kaupunkirakennetta ja parantaa kaupunkikuvaa jäsentäen hajanaista ympäristöä Savilahdentien varrella.

 

Asemakaavan mukainen rakentaminen lisää liikennemäärää ja paikoitustarvetta korttelin sisällä ja lähiympäristössä. Yksityisautoilun lisääntymistä pyritään hillitsemään jalankulun, pyöräilyn ja joukkoliikenteen olosuhteita parantamalla.

 

Kaavamuutos toteuttaa ilmastopoliittista ohjelmaa tiivistämällä kaupunkirakennetta lähellä keskustaa, olemassa olevan yhdyskuntateknisen verkoston piirissä. Se on saavutettavissa näin hyvin myös kestävillä liikkumismuodoilla ja vähentää painetta kaupunkirakenteen ulkopuolelle suuntautuvaan rakentamiseen.

 

 

Jatkotoimenpiteet                      Valmisteluaineistoa esitellään yleisötilaisuudessa pääkirjaston Kohtaamossa (Maaherrankatu 12, 1. kerros) tiistaina 1.11.2022 klo 17

 

Esitys                                           MRL 62 §:n ja MRA 30 §:n mukaisesti julkisesti nähtäville tuleva valmisteluvaiheen aineisto annetaan kaupunkirakennelautakunnalle tiedoksi.

 

 

Liitteet

8

2026/2022 Selostus ilman liitteitä

 

9

2026/2022 Asemakaavan muutoskartta määräyksineen, liite 2

 

10

2026/2022 Havainneaineisto, liite 3

 

11

2026/2022 Ote ajantasa-asemakaavasta ja poistettava asemakaava, liite 4

 

12

2026/2022 Neulamäen pelastusaseman hankesuunnitelma, liite 5

 

13

2026/2022 Savilahti-ohje versio 2.0, liite 6_1

 

14

2026/2022 Savilahtiohjetta täydentävä ja kokoava liite, liite 6_2

 

15

2026/2022 Maankäyttösopimuksissa asetettujen tavoitteiden toteutuminen, liite 6_3

 

16

2026/2022 Valon kaava, liite 7

 

17

2026/2022 Savilahden viherverkko, liite 8

 

18

2026/2022 Joustavan pysäköintinormin rakennuslupavaiheen soveltamisohje, liite 9

 

19

2026/2022 Ulkovalaistusohje, liite 10

 

20

2026/2022 Päivitetty osallistumis- ja arviointisuunnitelma

 

 

                                                    Valmistelija                                                       

Annika Korhonen

puh. +358 44 718 5074

                                                    etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

 

 

Päätösehdotus                           Apulaiskaupunginjohtaja Jari Kyllönen

 

Lautakunta hyväksyy apulaiskaupunginjohtajan esityksen.

 

 

Päätös                                         Merkitään, että kaavoitusarkkitehti Annika Korhonen saapui kokoukseen tämän asian käsittelyn ajaksi.

 

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

 

 

 

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa