Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kuopion kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunkirakennelautakunta
Pöytäkirja 30.06.2021/Pykälä 135

Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa


 

 

§ 135

Asianro 7716/10.02.03/2016

 

 

Tiedonanto valmistelusta, asemakaavan muutos / Sokeainkoulu, Linnanpelto

 

 

Apulaiskaupunginjohtaja Jari Kyllönen
Kaupunginhallitus

 

Kuopion tilapalvelujen tavoitteena on luopua Kuopion entisen sokeainkoulun omistuksesta. Asemakaavan muutoksella mahdollistetaan entisen sokeainkoulun käyttötarkoituksen muutos ja sen sekä lähiympäristön täydennysrakentaminen. Entisen sokeainkoulun alueen suunnittelemiseksi on järjestetty markkinavuoropuhelu suunnittelu- ja toteuttamiskumppanin löytämiseksi. Asemakaavan muutoksen valmistuttua yhteistyökumppanin on tarkoitus ostaa säilytettävät rakennukset ja tuleva lisärakennusoikeus.

 

Asemakaavan muutoksen valmisteluaineistoon on tutkittu neljä erilaista toteutusvaihtoehtoa.

 

 

Vaikutusten arviointi                     Alueen täydennysrakentaminen tiivistää nykyistä alue- ja yhdyskuntarakennetta ja hyödyntää olemassa olevaa kunnallistekniikkaa ja palveluverkostoa. Uudisrakentaminen tulee muuttamaan lähiympäristön kaupunkikuvaa, luonnonympäristöä, maisemaa, taajamakuvaa, rakennettua ympäristöä sekä ihmisten elinoloja ja -ympäristöä. Uudisrakentamisella on vaikutuksia myös liikenteeseen ja yhdyskuntatalouteen.

 

Ilmastopoliittisilta vaikutuksilta hanke on positiivinen, sillä se tiivistää aluerakennetta. Yritystoiminnan kannalta hanke lisää ja monipuolistaa palveluja ja mahdollistaa uusien työpaikkojen muodostumisen.

 

Hankkeen lapsivaikutukset ovat myönteiset, sillä alueen lapsiperheille soveltuvan asuntokannan arvioidaan lisääntyvän.

 

 

Jatkotoimenpiteet                         Valmisteluaineistoa esitellään yleisötilaisuudessa 17.8.2021.

 

 

Esitys                                                MRL 62 §:n ja MRA 30 §:n mukaisesti julkisesti nähtäville tuleva valmisteluvaiheen aineisto annetaan kaupunkirakennelautakunnalle tiedoksi.

 

 

Liitteet

15

7716/2016 Kaavaselostusluonnos

 

16

7716/2016 Asemakaavan muutoskartta merkintöineen ja määräyksineen, liite 2

 

17

7716/2016 Havainneaineisto Arkkitehtipalvelu.fi, liite 3

 

18

7716/2016 Ote ajantasa-asemakaavasta, liite 4

 

19

7716/2016 Inventointi, sokeainkoulu, liite 5

 

20

7716/2016 Rakennushistoriaselvitys Kati Salonen ja Mona Schalin Arkkitehdit Oy, liite 6

 

21

7716/2016 Lepakkoselvitys FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy, liite 7

 

 

                                                          Valmistelija                                                               

Erja Soranta

puh. +358 44 718 5431

                                                          etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

 

 

Päätösehdotus                               Apulaiskaupunginjohtaja Jari Kyllönen

 

Lautakunta hyväksyy apulaiskaupunginjohtajan esityksen.

 

 

Päätös                                              Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

 

 

 

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa