Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kuopion kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Savo-Pielisen jätelautakunta
Pöytäkirja 06.10.2022/Pykälä 17

Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa


 

 

§ 17

Asianro 7792/14.06.00.00/2022

 

 

Jätehuollon palvelutason 2018-2022 toteutuminen

 

 

Palvelupäällikkö Saija Pöntinen
Alueelliset jätehuollon viranomaispalvelut

 

 

Jätehuollon palvelutaso koskee kunnan vastuulle kuuluvan jätehuollon järjestämistä. Kunnan on jätelain (646/2011) 34 §:n mukaan huolehdittava vastuulleen kuuluvan jätehuollon järjestämisessä siitä, että käytettävissä on tarpeen mukaan kiinteistöittäinen jätteenkuljetus, riittävä määrä vaivattomasti saavutettavia vaarallisen jätteen ja muun jätteen alueellisia vastaanottopaikkoja sekä riittävän monipuoliset muut jätehuoltopalvelut, kuten etusijajärjestyksen mukainen mahdollisuus jätteen erilliskeräykseen. Lisäksi jätteen keräys ja kuljetus on järjestettävä ja mitoitettava siten, että ne vastaavat mahdollisimman hyvin syntyvän jätteen määrää ja laatua. Kunnan on huolehdittava myös siitä, että jätteenkuljetuksen ja jätteen alueellisen vastaanoton järjestelyistä tiedotetaan riittävästi ja riittävän usein.

 

Jätehuollon palvelutasossa määritellään kuntalaisille tarjottavien jätehuoltopalvelujen vähimmäistaso Savo-Pielisen jätelautakunnan ja Jätekukon toimialueella. Savo-Pielisen jätelautakunta on hyväksynyt vuosille 2018-2022 määritetyn palvelutason 7.6.2018 § 10.

 

Palvelutasossa on asetettu vähimmäistaso sekajätteen ja kierrätettävien jätteiden kiinteistöittäisille kuljetuspalveluille, sekajätteen aluekeräykselle eli aluekeräyspisteille, kierrätettävien jätteiden aluekeräykselle eli ekopisteille sekä lajitteluasemille ja vaarallisen jätteen vastaanotolle. Lisäksi vähimmäistaso on asetettu jätteiden noutopalveluille, saostus- ja umpisäiliölietteiden kuljetukselle ja vastaanotolle, puutarhajätteille, palveluneuvonnalle ja viestinnälle sekä jätehuollon viranomaispalveluille.

 

Jätelautakunta seuraa palvelutason toteutumista. Jätehuollon palvelutason vuosille 2018–2022 voidaan todeta toteutuneen pääosin määritellyn mukaisesti. Jätehuoltopalveluista etenkin kiinteistöittäiset kuljetuspalvelut sekä palveluneuvonta ja viestintä ovat palvelutasossa määritellyllä tasolla.

 

Kiinteistöittäiset kuljetuspalvelut

 

Sekajätteen ja kierrätettävien jätteiden kuljetus on järjestetty palvelutason mukaisesti kiinteistöittäisellä jätteenkuljetusalueella, joka on määritelty erikseen sekajätteelle (v. 2012) ja kierrätettäville jätteille (v. 2020). Kuljetusalueet ovat nähtävissä sähköisellä kartalla, jotta liittymismahdollisuus kiinteistöittäiseen keräykseen on jokaisen asiakkaan tarkastettavissa. Biojätettä, kartonki- ja lasipakkauksia sekä metallia on kerätty kaikista vähintään 300 asukkaan taajamista jo palvelutason voimaan tullessa vuonna 2018 ja muovipakkausten keräys laajeni kaikkiin näihin taajamiin vuonna 2020.

 

Jätekukko on toimittanut kiinteistöille veloituksetta käyttöön sekä sekajätteen että kierrätettävien jätteiden 140 – 660 litran jäteastiat ja vaihtanut rikkinäiset jäteastiat uusiin. Kaikki taajamissa sijaitsevat taloyhtiöiden, kimppojen ja yhteisöjen seka- ja pakkausjäteastiat on pesty palvelutason mukaisesti kerran vuodessa. Biojäteastiat on pesty kaksi kertaa vuodessa.

 

Aluekeräyspisteet

 

Sekajätteen kiinteistöittäistä jätteenkuljetusta täydentää alueellinen keräyspisteverkosto. Jokaiseen kuntaan on järjestetty palvelutason mukaisesti vähintään yksi ympärivuotinen aluekeräyspiste. Ympärivuotinen aluekeräyspiste on järjestetty myös vanhoihin kuntakeskuksiin, joiden alueella on vähintään 500 asukasta. Kesäajan käytössä olevia aluekeräyspisteitä on järjestetty keskeisille vapaa-ajan asuntojen sijaintialueille ja kulkureittien varsille sekä keskeisiin venesatamiin.

 

Toimialueella on yhteensä 173 aluekeräyspistettä, joista 101 pistettä on ympäri vuoden käytettäviä. Lisäksi on mahdollista käyttää toimialueen ulkopuolella sijaitsevia pisteitä, jotka on järjestetty yhteistyössä naapurialueiden jäteyhtiöiden kanssa.  Aluekeräyspisteiden siisteyttä on pyritty parantamaan tyhjennysvälejä tihentämällä ja astiakapasiteettia lisäämällä tarpeen ja mahdollisuuksien mukaan etenkin sesonkiaikoina. Lisäksi pisteiden lukitsemisesta on saatu myönteisiä kokemuksia vuosina 2020 ja 2021 tehdyssä kokeilussa.

 

Ekopisteet

 

Myös pakkausjätteitä vastaanotetaan kiinteistöittäisen keräyksen lisäksi alueellisissa keräyspisteissä. Suurin osa alueellisista keräyspisteistä kuuluu Ringille, mutta Jätekukko täydentää Ringin verkostoa omilla ekopisteillään. Jätekukolla on yhteensä 21 täydentävää ekopistettä, jotka on sijoitettu palvelutasossa määritellyn mukaisesti. Palvelutason mukaan täydentävät ekopisteet järjestetään asuinalueille, joissa on lähipalvelut ja vähintään 300 asukasta, joiden pakkausjätteitä kerätään ekopisteessä. Tarvittaessa ekopiste järjestetään myös jätteenkuljetuslogistiikan kannalta keskeisille asuinalueille, jossa on vähintään 500 asukasta, mutta ei lähipalveluja. Kaikille niille alueille, joille palvelutason mukaisesti kuuluisi järjestää täydentävä ekopiste, ei pistettä ole kuitenkaan saatu sijoitettua sopivan paikan löytymiseen liittyvien haasteiden vuoksi.

 

Kaikissa ekopisteissä on kerätty vähintään metallia, kartonkipakkauksia ja lasipakkauksia. Kaikille pisteille on järjestetty myös paperin keräys yhteistyössä tuottajien kanssa. Palvelutason mukaisen muovipakkausten keräyksen järjestäminen jokaiseen kuntaan vähintään yhdelle ekopisteelle viivästyi, mutta keräys saatiin toteutettua määritetyn mukaisesti kaikissa kunnissa syksyllä 2021. Käyttökelpoisten tekstiilien keräys on järjestetty palvelutason mukaisesti jokaiseen kuntaan vähintään yhdelle ekopisteelle lukuun ottamatta yhtä kuntaa, jossa tekstiilejä vastaanotetaan lajitteluasemalla ja aluekeräyspisteellä.

 

Lajitteluasemat ja vaarallisen jätteen vastaanotto

 

Isokokoisten ja jäteastiaan soveltumattomien jätteiden vastaanottoon tarkoitettujen lajitteluasemien osalta perustaso on lähes kaikissa kunnissa palvelutason mukainen, mutta kaikilta osin määritelty taso ei ole toteutunut. Palvelutason mukaan jokaisessa kunnassa ja vähintään 2000 asukkaan kuntakeskuksessa tarjotaan lajitteluasemapalvelu. Taso on toteutunut lukuun ottamatta Maaninkaa ja Valtimoa, joissa kiertävä lajitteluasema ei palvele ympärivuotisesti. Talvikuukausina vastaanotto on järjestetty ainoastaan vaarallisille jätteille.

 

Lajitteluasemien aukioloajat on määritelty palvelutasossa kunnan tai kuntakeskuksen asukasmäärään suhteutettuna. Asukasmäärään suhteutetut aukioloajat on otettu lajitteluasemilla käyttöön vuonna 2019, mutta palvelutason mukaiset aukioloajat eivät toteudu niillä asemilla, joilla palvelu on järjestetty kiertävänä keräyksenä. Palvelutason mukaan lajitteluasemat ovat lisäksi auki lauantaisin kunnan tai kuntakeskuksen asukasmäärään suhteutettuna, mutta vuodesta 2020 alkaen kaikki lajitteluasemat ovat olleet auki vain yhtenä lauantaina keväisin. Pieksämäen ja Kuopion lajitteluasemat palvelevat kuitenkin itsepalveluasemina myös lauantaisin ja Kuopion lajitteluasema lisäksi sunnuntaisin.

 

Vaarallisen jätteen vastaanotto on järjestetty palvelutason mukaisesti lajitteluasemille lajitteluaseman aukioloaikoina. Lisäksi vaarallisen jätteen keräysauto palvelee vähintään 10 000 asukkaan taajamissa, joissa ei ole lajitteluasemaa taajamassa eli käytännössä Kuopion kaupungissa. Palvelutason mukaan keräysauto palvelee vähintään kaksi tuntia viikossa. Vuodesta 2019 alkaen keräysauto on kuitenkin palvellut asiakkaita kerran kuussa pysähtyen kullakin keräyspisteellä tunnin ajan. Keräys on järjestetty palvelutasossa määriteltyä harvemmin, mutta pysähdyspaikkoja on kuitenkin aikaisempaa enemmän. Keräyspisteistä tiedotetaan asiakkaita ennakkoon Jätekukon verkkosivuilla.

 

Palvelutason mukaisesti lajitteluasemilla vastaanotetaan myös puutarhajäte, jos kunta ei ole järjestänyt vastaanottoa. Puutarhajätettä otetaan vastaan Kuopion jätekeskuksen lisäksi seitsemällä lajitteluasemalla.

 

Saostus- ja umpisäiliölietteet

 

Kaavin kuntaa lukuun ottamatta kaikissa toimialueen kunnissa on jätehuollon palvelutason mukaisesti vähintään yksi vastaanottopaikka saostus- ja umpisäilölietteille. Kaavilta lietteet kuljetetaan Juankosken puhdistamolle. Kaikissa kunnissa on käytössä keskitetty rekisteri ja laskutus.

 

Palveluneuvonta ja viestintä

 

Jätekukon palveluneuvonta ja viestintä on toteutettu palvelutasossa määritellyn mukaisesti. Ainoastaan mobiilisovellusta lajitteluohjeiden ja lähimmän keräyspaikan löytämiseksi ei ole toteutettu, koska Omakukko-verkkoasiointipalvelu, Jätekukon nettisivut ja verkkokauppa on tehty mobiililaitteisiin skaalautuviksi. Käytössä olevat asiointikanavat ja asiakkaiden yhteydenottoihin vastausajat ovat palvelutason mukaiset, ja asiakkaille on tuotettu monikanavaisesti tietoa jätehuollon palveluista, jätteiden synnyn ehkäisystä ja jätteiden lajittelusta. Lisäksi kotitalouksiin on jaettu vuosittain vuosikalenteri ja asiakaslehti. Jätekukko on tarjonnut palvelutason mukaisesti neuvontaa ja valistusta etenkin kouluille sekä muille ryhmille kysynnän mukaan. Myös eri sidosryhmille, kuten isännöitsijöille, on annettu monikanavaista ja ajantasaista tietoa mm. sähköisissä uutiskirjeissä ja asiakastapaamisissa.

 

Jätehuollon viranomaispalvelut

 

Jätekukon toteuttamien jätehuoltopalvelujen lisäksi palvelutasossa on määritelty vähimmäistaso jätelautakunnassa tuotettaville jätehuollon viranomaispalveluille. Palvelutason voidaan todeta toteutuneen hyvin; tarjolla olevat asiointikanavat ja vastausajat yhteydenottoihin ovat palvelutason mukaiset, ja jätemaksuja ja jätehuoltomääräyksistä poikkeamista koskeviin hakemuksiin on annettu päätös palvelutason mukaisessa ajassa.

 

Sidosryhmiä, kuten isännöitsijöitä ja alueen luottamushenkilöitä, on tiedotettu jätehuoltomääräysten ja jätetaksan muutoksista ennakoivasti uutiskirjein ja kuntien jätehuollon yhteyshenkilöiden ajantasaista tiedottamista varten on otettu käyttöön Teams -yhteistyöalusta.

 

 

Vaikutusten arviointi                -

 

 

Esitys                                              Jätelautakunta merkitsee tiedoksi yhteenvedon jätehuollon palvelutason toteutumisesta ja lähettää sen edelleen tiedoksi toimialueen kuntiin.

 

 

Liitteet

12

7792/2022 Yhteenveto jätehuollon palvelutason 2018-2022 toteutumisesta

 

                                                          Valmistelija                                                           

Hanna Kisonen

puh. +358 44 718 5667

                                                          etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

 

 

Päätösehdotus                           Palvelupäällikkö Saija Pöntinen

 

Lautakunta hyväksyy palvelupäällikön esityksen.

 

 

Päätös                                            Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

 

 

 

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa