Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kuopion kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunkirakennelautakunta
Pöytäkirja 30.08.2017/Pykälä 36

Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa


 

 

§ 36

Asianro 6403/10.02.03/2016

 

 

Tiedonanto valmistelusta, asemakaavan muutos / Puistokadun ja Torikadun kulmakorttelit (Torikadun pysäköintilaitos)

 

 

 

Kaupunkisuunnittelujohtaja Juha Romppanen

Kaupunkisuunnittelun tukipalvelut

 

 

Kaupunginvaltuuston 13.4.2015 hyväksymä keskustan pysäköintilaitosjärjestelmän piirijaon purkaminen mahdollistaa nykyisten pysäköintilaitosrakentamiseen varattujen tonttien ottamisen muuhun käyttöön.

 

Asemakaavan muutoksella selvitetään asuin- ja liikerakentamisen sijoittumista kaupungin omistamille pysäköintilaitoksen 4-22-1 sekä viereisen hallinto- ja virastorakennusten 4-22-2 tonteille. Asemakaavatyön pohjaksi järjestettiin korttelin 4-22 tontinluovutuskilpailu, jonka 1. ja 2. sijalle asetetut kilpailuehdotukset ovat valmisteluvaiheen varsinaisina vaihtoehtoina.

 

Kaavatyössä tutkitaan yhtenä kokonaisuutena myös asuinrakentamisen sijoittamista kaupungin omistaman ns. Voiportin kiinteistön 4-11-1 ja viereisen huoltoasemakiinteistön 4-11-2 alueelle. Tonteista on järjestetty tarjouskilpailu, jonka pohjana ollut viitesuunnitelma on valmisteluvaiheen vaihtoehtona.

 

Samalla ajantasaistetaan asemakaava ympäröivien kortteleiden 4-11-1, 4-11-3 ja 4-22-5 kehittämisen tai suojelumerkintöjen osalta.

 

Vaikutusten arviointi                Asemakaavan valmisteluvaiheen vaihtoehtojen mukainen rakentaminen on ilmastopoliittisen ohjelman mukainen, koska se tiivistää kaupunkirakennetta, tukeutuu oleviin liikenneyhteyksiin sekä mahdollistaa liikenneverkkojen kehittämisen niin kevyen liikenteen, kuin ajoneuvoliikenteenkin osalta.

 

Rakentaminen täydentää kaupunkikeskustan ruutukaavakortteleiden rakennusrivistöä. Puistokadun ja Torikadun kulmauksen sekä Tulliportinkadun varren väljä katutila selkiytyy. Valittavista uudisrakennusvaihtoehdoista riippuen uudisrakentaminen vaikuttaa eri tavoin alueen kaupunkikuvaan sekä tonttien ja lähiympäristön rakennuksista avautuviin näkymiin.

 

Kaupunkikeskustaan sijoittuvat liiketilat tukevat keskustan elinvoimaisuutta, palvelutarjontaa sekä säilyttävät työpaikkoja ydinkeskustassa. Suunnittelualueen asukasmäärän lisääntyminen, väestörakenteen ja asuntokannan monipuolistuminen lisäävät palvelujen kysyntää. Hanke toteuttaa Kuopion kaupungin yritysstrategiaa tarjoamalla työtä rakentamisaikana sekä monipuolistamalla ja lisäämällä kaupungin tonttitarjontaa.

 

Uudisrakentaminen saattaa paikallisesti lisätä ajoliikennettä kellaripysäköintitiloihin Hatsalankadulta. Samalla pyritään rauhoittamaan Torikatu kevyelle liikenteelle siten, ettei se houkuttele ulkopuolista ajoneuvoliikennettä alueelle. Alue kuuluu keskustan ruutukaava-alueeseen, jolla on normaalia keskustan katuliikennettä. Siihen nähden hankkeen aiheuttamalla asukasliikenteellä ei ole merkitystä kokonaisuus huomioiden. Hanke ei näin ollen hajauta yhdyskuntarakennetta.

 

Keskustan täydennysrakentaminen hyödyntää olemassa olevaa kunnallistekniikkaa ja on siten myös kaavataloudellisesti perusteltua.

 

 

Esitys                                              MRL 62 §:n ja MRA 30 §:n mukaisesti julkisesti nähtäville tuleva valmisteluvaiheen aineisto annetaan kaupunkirakennelautakunnalle tiedoksi.

 

 

Liitteet

9

6403/2016 valmisteluvaiheen vaihtoehtojen kuvasovitukset

 

10

6403/2016 kaavaselostusluonnos (ei jaeta, julkaistaan internetissä)

 

11

6403/2016 kaavaselostuksen liitteet (ei jaeta, julkaistaan internetissä)

 

12

6403/2016 havainneaineisto 4-11-1 ja 2 (ei jaeta, julkaistaan internetissä)

 

13

6403/2016 havainneaineisto 4-22 (ei jaeta, julkaistaan internetissä)

 

14

6403/2016 maaperän pilaantuneisuustutkimukset 4-22 (ei jaeta, julkaistaan internetissä)

 

15

6403/2016 maaperän pilaantuneisuustutkimukset 4-11-1 (ei jaeta, julkaistaan internetissä)

 

16

6403/2016 maaperän pilaantuneisuustutkimukset 4-11-2 (ei jaeta, julkaistaan internetissä)

 

17

6403/2016 päivitetty osallistumis- ja arviointisuunnitelma (ei jaeta, julkaistaan internetissä)

 

                                                          Valmistelija                                                           

Virpi Lindell

puh. +358 44 718 5431

                                                          etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

 

 

Päätösehdotus                           Palvelualuejohtaja Jarmo Pirhonen               

 

Lautakunta hyväksyy kaupunkisuunnittelujohtajan esityksen.

 

 

Päätös                                            Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

 

 

 

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa