Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kuopion kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunkirakennelautakunta
Pöytäkirja 20.11.2019/Pykälä 219

Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa


 

 

§ 219

Asianro 6767/10.02.04/2018

 

 

Ranta-asemakaavaehdotus, Viitaniemi / Kuopio 297-410-2-8

 

 

Va. kaupunkisuunnittelujohtaja Ari Räsänen
Kaupunkisuunnittelun tukipalvelut

 

Ranta-asemakaavaehdotuksen käsittelyvaiheet

 

Kaupunkirakennelautakunta hyväksyi ranta-asemakaavaehdotuksen 22.5.2019. Muutosehdotus on ollut MRL 65 §:n ja MRA 27 §:n mukaisesti nähtävänä 27.5.–26.6.2019. Aineisto on lähetetty tiedoksi mahdollista lausuntoa varten alueellisille ympäristönsuojelupalveluille, Pohjois-Savon pelastuslautakunnalle, Pohjois-Savon ELY-keskuksen Ympäristö ja luonnonvarat – vastuualueelle, Pohjois-Savon liitolle, Kuopion kulttuurihistorialliselle museolle, Kuopion Energialle sekä alueen kyläyhdistyksille. Lausuntoja tuli kolme, joista vain ELY-keskuksen lausunnossa oli kommentteja. Muutoksia kaavaehdotukseen ei ole tarvinnut palautteen johdosta tehdä ja ehdotusvaiheen viranomaisneuvottelu on katsottu tarpeettomaksi. Asiakirjoihin on kaavaehdotuksen nähtävillä olon jälkeen lisätty ehdotuksesta saadut lausunnot ja vastineet niihin sekä asemakaavan seurantalomake.

 

 

Vaikutusten arviointi                Kaava mahdollistaa uutta loma-asutusta, joka sijoittuu kohtuulliselle etäisyydelle palveluista, noin 20 kilometrin päähän keskustasta. Hanke ei hajauta yhdyskuntarakennetta, kyseessä on rantamitoitusperiaatteiden mukaisen rakennusoikeuden osoittaminen loma-asuntojen rakennuspaikkoina. Hankkeella ei ole merkittäviä ilmastopoliittisia, yritys- tai ympäristövaikutuksia. Suoria taloudellisia vaikutuksia on vain maanomistajalle. Kaupungille ei aiheudu kustannuksia kaavan toteuttamisesta.

 

 

Esitys                                              Kaupunkirakennelautakunnalle ja edelleen kaupunginhallitukselle ja kaupunginvaltuustolle esitetään, että se hyväksyy ranta-asemakaavaehdotuksen.

 

 

Liitteet

7

6767/2018 kaavaselostus

 

8

6767/2018 kaavakartta

 

9

6767/2018 osallistumis- ja arviointisuunnitelma

 

10

6767/2018 luonnoksen lausunnot ja vastineet

 

11

6767/2018 ehdotuksen lausunnot ja vastineet

 

12

6767/2018 ote vesihuollon yleissuunnitelmasta

 

13

6767/2018 asemakaavan seurantalomake

 

                                                          Valmistelija                                                           

Pasi Ronkainen

puh. +358 44 718 5433

                                                          etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

 

 


 

Päätösehdotus                           Apulaiskaupunginjohtaja Jari Kyllönen

 

Lautakunta hyväksyy va. kaupunkisuunnittelujohtajan esityksen.

 

 

Päätös                                            Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

 

 

 

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa