Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kuopion kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunkirakennelautakunta
Pöytäkirja 18.12.2019/Pykälä 245

Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa


 

 

§ 245

Asianro 8278/10.02.03/2016

 

 

Tiedonanto valmistelusta, asemakaavan muutos / Kiinteistö Oy Kuopion Vuorikatu 30 (Sampotalo) / Multimäki 4-16-6

 

 

Va. kaupunkisuunnittelujohtaja Ari Räsänen
Kaupunkisuunnittelun tukipalvelut

 

Asemakaavamuutoksella tutkitaan entisen Keskinäisen Vakuutusyhtiö Sammon toimitalon kiinteistön (Kiinteistö Oy Kuopion Vuorikatu 30, 297-4-16-6) käyttötarkoituksen muutosta asuin- ja liikerakentamiseen.

 

Valmisteluaineisto käsittää kaksi erilaista konsultin valmistelemaa luonnosvaihtoehtoa alueen täydennysrakentamiseksi.

 

 

Vaikutusten arviointi                Asemakaavan muutos mahdollistaa tontin käyttötarkoituksen muutoksen sekä ruutukaavakeskustan täydennysrakentamisen ja tehokkaan tiivistämisen. Uusi asuin- ja liikerakentaminen on keskustan palvelujen säilymisen kannalta perusteltua ja vastaa kysyntätilanteeseen.

 

Rakentaminen muuttaa lähiympäristön kaupunkikuvaa. Rakentaminen saattaa vaikuttaa viereisten tonttien rakennuksista avautuviin näkymiin.

 

Asemakaavoituksen yhteydessä tutkitaan kaavahankkeen vaikutukset ja suhde mm. rakennettuun ympäristöön, ilmastoon, luontoon ja luonnonympäristöön, ihmisiin, talouteen, yrityksiin ja kaupungin strategiaan.

 

Jatkotoimenpiteet                    Valmisteluaineistoa esitellään yleisötilaisuudessa tammikuussa 2020.

 

 

Esitys                                              MRL 62 §:n sekä MRA 30 §:n mukaisesti julkisesti nähtäville tuleva valmisteluvaiheen aineisto annetaan kaupunkirakennelautakunnalle tiedoksi.

 

 

Liitteet

16

8278/2016 Kaavaselostusluonnos

 

17

8278/2016 Luonnosvaihtoehdot

 

18

8278/2016 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

 

19

8278/2016 Rakennusinventointikorttiotteet

 

                                                          Valmistelija                                                           

Päivi Mujunen

puh. +358 44 718 5446

                                                          etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

 

 

Päätösehdotus                           Apulaiskaupunginjohtaja Jari Kyllönen

 

Lautakunta hyväksyy va. kaupunkisuunnittelujohtajan esityksen.

 

 


 

Päätös                                            Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

Merkitään, että kaavoitusarkkitehti Ulla Korhonen poistui kokouksesta tämän asian käsittelyn jälkeen.

 

 

 

 

 

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa