Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kuopion kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunkirakennelautakunta
Pöytäkirja 18.12.2019/Pykälä 244

Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa


 

 

§ 244

Asianro 2901/10.02.03/2018

 

 

Tiedonanto valmistelusta, asemakaavan muutos / Puistokadun kasarmikortteli / Hatsala 6-11-1 (Puistokatu 29)

 

 

Va. kaupunkisuunnittelujohtaja Ari Räsänen
Kaupunkisuunnittelun tukipalvelut

 

Senaatti-kiinteistöt on 3.4.2018 hakenut asemakaavan muutosta omistamaansa Puistokadun ja Asemakadun kulmassa sijaitsevaan kasarmikortteliin 11 (297-6-11). Asemakaavan muutoksen tavoitteena on kasarmikorttelin itälaidan täydennysrakentaminen asuinrakentamisella ja käyttötarkoituksen muutos asuin-, liike-, toimisto- ja palvelurakentamiseen. Samalla tarkastellaan korttelin piha- ja pysäköintijärjestelyt.

 

 

Vaikutusten arviointi                Asemakaavan muutos mahdollistaa täydennysrakentamisen sekä kaupunkirakenteen tiivistämisen ja eheyttämisen ruutukaavakeskustan reuna-alueella. Uusien asuntojen rakentaminen ja mahdollisesti palvelu-, majoitus- tai muiden liiketilojen mahdollistaminen on keskustan palvelujen säilymisen ja palvelutarjonnan parantamisen kannalta perusteltua. Käyttötarkoituksen muutos on perustelu myös suojeltujen kasarmirakennusten säilymisen kannalta.

 

Rakentaminen muuttaa lähiympäristön kaupunkikuvaa. Uudisrakentaminen saattaa vaikuttaa viereisten tonttien rakennuksista avautuviin näkymiin sekä lisätä jonkin verran liikennettä alueella. Keskustan täydennysrakentamishanke on ilmastovaikutuksiltaan positiivinen ja kestävän kehityksen periaatteiden mukainen.

 

Hanke tukee kaupunkikeskustan kehittämistä sekä yhdyskuntarakenteen tiivistämistä joukkoliikennevyöhykkeellä. Asemakaavan muutoksen yhteydessä tutkitaan hankkeen vaikutukset ja suhde mm. rakennettuun ympäristöön, ilmastoon, ihmisiin, talouteen, yrityksiin ja kaupungin strategiaan.                

 

Jatkotoimenpiteet                    Yleisötilaisuus järjestetään 20.1.2020 klo 17 valtuustosalissa.

                                                                                                                *22.1.2020

*korjattu hallintolain 51 §:n mukaisena kirjoitusvirheenä 14.1.2020 / MM

 

Esitys                                              MRL 62 §:n sekä MRA 30 §:n mukaisesti julkisesti nähtäville tuleva valmisteluaineisto annetaan kaupunkirakennelautakunnalle tiedoksi.

 

 

Liitteet

9

2901/2018 Valmisteluvaiheen vaihtoehdot

 

10

2901/2018 Asemakaavamuutoksen selostusluonnos

 

11

2901/2018 Ote ajantasa -asemakaavasta

 

12

2901/2018 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

 

13

2901/2018 Rakennushistoriaselvitys, Hatsalankruunu

 

14

2901/2018 Rakennushistoriaselvitys

 

15

2901/2018 Asemakaavakarttaluonnokset

 

                                                         


 

Valmistelija     

Jaana Keränen

puh. +358 44 718 5408

                                                          etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

 

 

Päätösehdotus                           Apulaiskaupunginjohtaja Jari Kyllönen

 

Lautakunta hyväksyy va. kaupunkisuunnittelujohtajan esityksen.

 

 

Päätös                                            Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

 

 

 

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa