Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kuopion kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunkirakennelautakunta
Pöytäkirja 26.01.2022/Pykälä 10

Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa


 

 

§ 10

Asianro 6847/10.02.03/2017

 

 

Tiedonanto valmistelusta, asemakaavan muutos / Kuopion keskusseurakuntatalo / Kuopio 4-6-1 (Suokatu 22)

 

 

Apulaiskaupunginjohtaja Jari Kyllönen
Kaupunginhallitus

 

Alueen omistaja on hakenut asemakaavan muuttamista. Alueelle tutkitaan keskusseurakuntatalorakennuksen käyttötarkoitusta ja uudisrakentamismahdollisuuksia. Valmisteluaineistoon sisältyy kaksi uudisrakentamisen toteutusvaihtoehtoa sekä käytettävyysselvitykseen perustuva rakennuksen peruskorjausvaihtoehto.

 

 

Vaikutusten arviointi                     Rakennuksen peruskorjaus toimisto- tai asuinkäyttöön lisäisi ruutukaavakeskustan tiloja näiltä osin. Peruskorjauksen yhteydessä toteutettavat tilat eivät kuitenkaan kaikilta osin täyttäisi samoja terveellisyyden ja turvallisuuden vaatimuksia kuin uudisrakentaminen (mahdolliset riskirakenteet ja sisäilmaongelmat, esteettömyys).

                                                   

Uudisrakentamisella on positiiviset ilmastopoliittiset vaikutukset asuinrakentamisen sijoittuessa keskustaan edistäen samalla keskustan palvelujen säilymistä ja monipuolistaen kaikenikäisille tarkoitettua asuntotarjontaa. Rakentaminen muuttaa jossain määrin lähiympäristön kaupunkikuvaa ja naapuriasunnoista avautuvia näkymiä. Rakennuksen julkisivun kohentuessa muutos voi olla positiivinen. Uudisrakentaminen saattaa vaikuttaa ajoliikenteen järjestelyihin, liikenteen lisäys keskusta-alueella ei ole kuitenkaan merkittävä. Hankkeen yritysvaikutukset ovat positiiviset.

 

 

Esitys                                                MRL 62 §:n ja MRA 30 §:n mukaisesti julkisesti nähtäville tuleva valmisteluvaiheen aineisto annetaan kaupunkirakennelautakunnalle tiedoksi.

 

 

Liitteet

12

6847/2017 Kaavaselostusluonnos ilman liitteitä

 

13

6847/2017 Valmisteluvaiheen kaavarunko VE 1, liite 2.1.

 

14

6847/2017 Valmisteluvaiheen kaavarunko VE 2, liite 2.2

 

15

6847/2017 Luonnossuunnitelma, liite 3

 

16

6847/2017 Ote ajantasa-asemakaavasta, liite 4

 

17

6847/2017 Rakennushistoriaselvitys, liite 5

 

18

6847/2017 Käytettävyysselvitys, liite 6

 

19

6847/2017 Rakennusinventointi, liite 7

 

 

                                                          Valmistelija                                                               

Anne Turkia

puh. +358 44 718 5415

                                                          etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

 

 


 

Päätösehdotus                               Apulaiskaupunginjohtaja Jari Kyllönen

 

Lautakunta hyväksyy apulaiskaupunginjohtajan esityksen.

 

 

Päätös                                              Merkitään, että kaavoitusinsinööri Anne Turkia saapui kokoukseen tämän asian käsittelyn ajaksi.

 

Merkitään, että puheenjohtaja Sakari Pääkkö sekä jäsenet Eero Wetzell ja Iris Asikainen poistuivat esteellisinä (yhteisöjäävi) kokouksesta tämän asian käsittelyn ajaksi.

 

Tämän asian osalta puheenjohtajana toimi varapuheenjohtaja Tapio Tolppanen.

 

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

Merkitään, että kaupunginhallituksen edustaja Sallamaarit Markkanen poistui kokouksesta tämän asian käsittelyn jälkeen.

 

 

 

 

 

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa